Hop til hovedindhold

Se Brinkhus fra oven

Brinkhus Depotområde skov indgang til Brinkhus
Brinkhus Depotområde skov indgang til Brinkhus

Kort over ruter

 

Vi arbejder løbende på at sikre kvaliteten af drikkevandet, så kunderne både nu og i fremtiden kan drikke rent vand fra lokale områder. Derfor har vi erhvervet depotområde Brinkhus som kildeplads til Tolne Vandværk. Her bliver råvandet behandlet til drikkevand, som løber ud i vandhanerne hos vores kunder i og omkring Skagen og Frederikshavn.

Vi mener, at offentligheden skal have mulighed for at nyde det skønne naturområde, og derfor har vi åbnet for adgangen hertil. Der er tilrettelagt tre ruter gennem området, som de besøgende er velkomne til at benytte.

 

 

Depotområde Brinkhus er et vandbeskyttelsesområde. Området indgår ligeledes i Hjørring Kommunes Naturpark Tolne og har tidligere været anvendt af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper. Det samlede areal udgør omkring 101 ha og har været anvendt af forsvaret fra 1951 til 2018. Forsvaret afholder fortsat øvelser i området, og der afholdes fællesjagter. I den forbindelse kan området ved skiltning være lukket for offentligheden.

 

Adressen til Brinkhus er Frederikshavnsvej  680, 9870 Sindal. Du kan også komme ind til området via Rammelhøjvej.

 

Ordensreglement

 

Jf. ”Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr. 852 af 27/06/2016”

Depotområde Brinkhus er et Vandbeskyttelsesområde, som Frederikshavn Vand A/S har erhvervet til udvikling af en ny kildeplads til Tolne Vandværk. Området indgår ligeledes i Hjørring Kommunes Naturpark Tolne.

Området har tidligere været anvendt af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper. Det samlede areal udgør omkring 101 ha og har været anvendt af forsvaret fra 1951 til 2018. Forsvaret afholder fortsat øvelser i området og der afholdes fællesjagter. I den forbindelse kan området ved skiltning være lukket for offentligheden.

Ved færdsel gælder:

 • Færdsel skal ske langs de asfalterede ruter, som fremgår af vedlagte kort.
 • Der er hastighedsbegrænsning på 20 km/t, og der skal tages hensyn til øvrige personers færden.
 • Der er adgang fra kl. 06.00 til solnedgang, og i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 07.00 til solnedgang.
 • Det er tilladt at cykle og for handicappede at anvende kørestole, el-kørestole og 3-hjulede cykler/knallerter.
 • Færdsel på hest og motordrevet køretøj er ikke tilladt.
 • Der er ingen adgang udenfor de anviste ruter.
 • Der er ikke adgang til bunkers, bygninger med tilgrænsende arealer eller øvrige installationer. Overtrædelse af dette påbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Hunde skal altid føres i snor. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Det er forbudt at opsamle ammunition eller dele heraf.
 • Bivuakering, tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt.
 • Vis hensyn til naturen samt dyre- og fugleliv.
 • Al færdsel sker på eget ansvar.