Hop til hovedindhold
18. april 2024
  • Affald

Nye åbningstider og ændret struktur på genbrugspladserne fra den 29. april 2024

 

Hos Forsyningen byder foråret på flere ændringer på genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune.

 

Ny struktur på genbrugspladserne
Frederikshavn Byråd har besluttet, at der skal ske ændringer i åbningstiderne og i antallet af genbrugspladser. Fremover vil Forsyningen have otte bemandede genbrugspladser i kommunen, som vil være pladserne i Skagen, Ravnshøj, Strandby, Sæby, Voerså, Østervrå, Ålbæk og Frederikshavn C. (Niels Juels Vej).

 

Derudover vil Forsyningen drive pladserne i Dybvad, Elling, Gærum, Vangen, Jerup, Kvissel og Skærum som haveaffaldspladser i samarbejde med lokale borger-, sogne- eller grundejerforeninger. 

 

Genbrugspladsen i Bangsbo lukkes.

 

Nye åbningstider
På alle bemandede genbrugspladser kan private fra den 29. april aflevere affald i hverdagene fra kl. 12.00 – 18.00 (i Voerså alene tirsdag og torsdag). Lørdag har alle pladser åbent fra kl. 9.00 – 15.00, mens pladserne i Ravnshøj, Skagen og Sæby desuden har åbent fra kl. 9.00 – 15.00 på søn- og helligdage.

 

Udover de anførte åbningstider kan virksomheder benytte pladserne i Ravnshøj, Skagen og Sæby på hverdage fra kl. 7.00.

Fra den 29. april skal virksomheder ved første besøg registrere sig i adgangssystemet, som sikrer, at det kun er virksomheder, der kan få adgang fra kl. 7.00 – 12.00.

Haveaffaldspladsernes åbningstider vil fremgå af skiltning på pladserne.

 

Find hele oversigten over de nye åbningstider her.

 

Hvorfor sker der ændringer på genbrugspladserne?
”Det kan måske lyde selvmodsigende, at vi reducerer antallet af genbrugspladser, når vi skal genanvende mere affald. Med ændringerne kan vi undgå store prisstigninger for vores kunder på trods af, at vi foretager forholdsvis store investeringer i genbrugspladserne og indretter pladserne til at møde kravene om mere genanvendelse. Derudover ved vi, at når vi skal indsamle affaldet i flere fraktioner på pladserne, så skal vi også tilbyde mere vejledning. Derfor tilstræber vi at bemande storbypladserne med to medarbejdere i alle timer, hvor der er åbent for private borgere - så sikrer vi vores kunder en god vejledning”, oplyser Karl Villadsen, forsyningschef for Frederikshavn Affald.

 

Samarbejde med lokale foreninger
I dag driver Forsyningen flere af pladserne i samarbejde med borger- og lokalforeninger. ”Vi har allerede et rigtig godt samarbejde og vi ved, at foreningerne kan løfte opgaven. Foreningerne vil stå for kommunikationen og være synlige i lokalområderne – derfor spiller de også en vigtig rolle i driften af de kommende haveaffaldspladser. Succesen afhænger dog af, at alle støtter op om de ændringer, der sker på disse pladser”, slutter Karl Villadsen af.