Positiv prisændring på varmen i Frederikshavn

  Pr. 1. marts 2023 nedjusterer Frederikshavn Varme A/S prisen på fjernvarme.

  For en periode har priserne på el og gas været nedadgående, og prognoserne for starten af 2023 ser stadig lovende ud. De europæiske gaslagre er fyldt op, og vinteren har indtil videre været mild. Derfor kan Frederikshavn Varme pr. 1. marts nedjustere fjernvarmeprisen til 1.050 kr./MWh inkl. moms fra de nuværende 1.200 kr./MWh inkl. moms, hvilket er en besparelse på 150 kr./MWh.
  For et standardhus på 130 m3 betyder det en årlig prisreduktion på 2.715 kr. inkl. moms i forhold til nuværende takst og 2.250 kr. inkl. moms for en standardlejlighed på 75 m2.

  ”Vi har færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, og derfor kan vi nu lave en prisændring i den gode retning”, meddeler Erik Kyed Trolle, bestyrelsesformand.

  Velovervejede prisændringer

  Frederikshavn Varme er underlagt lov om, at prisstigninger over 10 % skal varsles med tre måneder. Priserne kan svinge meget på tre måneder, og derfor følger selskabets varmepris ikke altid de gældende priser på el og gas.

  ”Det er en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet stadig er ustabilt. Selvom el- og gaspriserne i en periode har været faldende, så følger varmeprisen ikke straks med. Hvis vi nedjusterer fjernvarmeprisen, og el- og gaspriserne efterfølgende stiger voldsomt, vil det medføre et underskud – og herefter har vi først mulighed for at hæve fjernvarmeprisen igen efter tre måneder”, fortsætter Erik Kyed Trolle.

  Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud. Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

  ”Vi følger fortsat prisudviklingen nøje, og vi er klar til at reagere med yderligere justeringer, hvis det findes hensigtsmæssigt”, slutter Erik Kyed Trolle.

  Grønne tiltag

  Forsyningen er allerede godt hjulpet med affaldsforbrændingen, der dækker en tredjedel af varmeforbruget i Frederikshavn. Anlægget udnytter energien i affaldet og mindsker behovet for brugen af fossile brændsler.

  Forsyningen arbejder på flere tiltag for at gøre varmeproduktionen mindre afhængig af el og naturgas, herunder omlægning af den nuværende naturgas, der bruges i varmeproduktionen. Det drejer sig om anlæg, der kan være op til ca. tre år undervejs fra beslutning til iværksættelse, men som vil kunne forsyne Frederikshavn by med en del varme, der ikke er produceret på naturgas.

  Derudover er Forsyningen i gang med at etablere en akkumuleringstank på Vendsysselvej 8. Tanken lagrer overskydende energi, der produceres om aftenen og natten. Akkumuleringstanken kan lagre 8.000 MWh overskydende strøm, der kan anvendes i perioder med større spidsbelastning.