Ny affaldsordning

  Folketinget har besluttet, at affaldssektoren i Danmark skal være klimaneutral i 2030, og at vi skal genanvende vores affald i langt større omfang end tidligere. Derfor er det af Folketinget besluttet, at alle borgere skal sortere deres affald i 10 fraktioner, og at landets kommuner skal sikre en høj grad af genanvendelse af de 10 affaldstyper og en renere bortskaffelse af det affald, der ikke kan genanvendes.

  For at imødekomme de nye regler har Frederikshavn Byråd vedtaget, hvordan den udvidede affaldssortering foregår i Frederikshavn Kommune.

  Forsyningen ønsker med troværdighed, effektivitet, engagement og motiverede medarbejdere at fundere og implementere den øgede affaldssortering via lokale initiativer, lokalt samarbejde samt et vedvarende fokus på god service og et godt arbejdsmiljø. Målet er at gøre det let for borgerne i Frederikshavn Kommune at sortere husholdningsaffald i de 10 affaldstyper og derved bidrage til et bedre miljø og klima på lokal, national og international plan. Det betyder blandt andet, at der fortsat kun skal stå to affaldsbeholdere ved standardhuse.

  Frederikshavn Kommune og Forsyningen har forberedt den nye affaldsordning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2023.

  Læs løsningsforslaget "Affald i fremtiden", som blev fremsendt til politisk beslutning

  Sorteringsvejledning

  Sorteringsvejledning

  Sammen med beholderen til plast, metal og mad- og drikkekartoner samt pap og papir har du modtaget en sorteringsvejledning. Har du mod forventning ikke modtaget vejledningen, kan du finde den her

  Du kan også kontakte os via forsyningen@forsyningen.dk, så sender vi dig en ny med posten. 

  Du kan også se vores korte film om affaldssortering i 9 affaldstyper. 

  Vejledning til farligt affald finder du her.

  Oversættelser af sorteringsvejledning

  Du finder en engelsk udgave af sorteringsvejledningen her. 

  Du finder en tysk udgave af sorteringsvejledningen her.

  Elektronisk sorteringsguide

  Inden årsskiftet annoncerede vi en elektronisk sorteringsvejledning til brug af fremsøgning af affaldstyper, og hvordan du skal sortere disse. Dog har den første udgave af guiden vist sig ikke at leve op til vores forventninger til brugervenlighed, opsætning m.m. Vi vil derfor vende tilbage med en ny forbedret udgave på et senere tidspunkt. 

  De 10 affaldstyper

  Kernen i den nye affaldsordning er de 10 affaldstyper, som alle borgere skal sortere deres affald i: Plast, madaffald, restaffald, papir, pap, mad- og drikkekartoner, metal, glas, farligt affald og tekstilaffald. I Frederikshavn Kommune igangsætter vi indsamling af tekstilaffald pr. 1. juli 2023. 

   

   
   

   

  Tekstilaffald

  Fra 1. juli skal du frasortere dit tekstilaffald. Tekstilproduktion kræver mange ressourcer med et stort forbrug af vand og kemikalier. Derfor er det vigtigt, at de udtjente tekstiler bliver genanvendt til nye tekstilprodukter.

  Du kan her finde en liste over eksempler på hvilke slags tekstiler, du skal frasortere som tekstilaffald og hvilke tekstiler, du kan sælge, give videre til genbrug eller aflevere på genbrugspladsen.

   

  Hvad gør du med tekstilaffaldet?

  • Saml en større mængde tekstilaffald i en gennemsigtig pose – lukket med knude eller strip – op til 15 kg
  • Aflevér affaldet i de opstillede containere på genbrugspladsen. Find din genbrugsplads her
  • Eller bestil gratis afhentning til egen adresse. Du kan bestille afhentning her
  • Placér posen med tekstilaffald ved dine affaldsbeholdere på den planlagte dag

  Boligtyper

  Standardhuse

  Ved standardhuse forstås parcelhuse, landejedomme og rækkehuse.

  Fra 2023 skal husholdningsaffald sorteres i 10 affaldstyper.

  Du har modtaget en beholder med to rum - et rum til plast, metal, mad- og drikkekartoner samt et rum til pap og papir, som tømmes hver tredje uge. Beholderen til rest-og madaffald tømmes hver anden uge som hidtil.

  Har du en beholder til mad- og restaffald på 200, 360 eller 400 liter med tømning hver anden uge, har du som standard fået en beholder til plast, metal, mad - og drikkekartoner samt pap og papir på 240 liter. 

  Du har også fået udleveret en miljøkasse til farligt affald. Miljøkassen tømmes efter behov. Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstilaffald. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glasbobler eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal du aflevere på genbrugspladsen.

  Prisen for tømning i 2023 er 3.529,96* kr. inkl. miljø- og genbrugsafgift samt moms og er fastsat af Frederikshavn Byråd.

  * Pris for tømning af 2 x 240 liters affaldsbeholdere med standardtømning.

  Sommerhuse

  Alle vores sommerhusejere og deres gæster skal også sortere husholdsningsaffald i 10 affaldstyper fra 2023. Det betyder, at der nu vil være to beholdere ved sommerhuset. Der er en beholder til mad- og restaffald som hidtil, der tømmes hver anden uge. Derudover er der en beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner samt til pap og papir. Denne tømmes hver tredje uge og vil som standard være 240 liter. 

  Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstilaffald. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal afleveres på genbrugspladsen.

  Farligt affald fra sommerhuse skal afleveres på genbrugspladsen sammen med andet affald, der ikke falder i de øvrige ni affaldstyper.

  Flere og flere sommerhuse bliver anvendt i en længere periode af året og for at ensrette indsamlingen og undgå henkastet affald i naturen, er der helårstømning på alle sommerhusadresser i kommunen fra 2022.

  Prisen for tømning i 2023 er 3.092,46* kr. inkl. miljø- og genbrugsafgift samt moms. Prisen er fastsat af Frederikshavn Byråd. 

  * Pris for tømning af 2 x 240 liters affaldsbeholdere med standardtømning.

  Klik her for at læse mere om affaldssortering i sommerhusområderne

   

  Etageejendomme m.fl.

  Vi er opmærksomme på, at den udvidede affaldssortering kan give særlige udfordringer for kunder, der bor i etageejendomme. Derfor bliver der sat ekstra kræfter ind på at finde gode, holdbare og individuelle løsninger i samarbejde med ejere og boligforeninger.

  Minicontainere

  Ejendomme med et mindre antal lejligheder vil ofte med fordel kunne benytte minicontainere. Som det også er muligt i dag, kan vi tilpasse tømningsfrekvensen og derved tage størst muligt hensyn til pladsforhold, adgangsforhold samt ejernes ønsker. Vi vil tage kontakt til de enkelte ejere, så det sikres, at ejendommene tilmeldes alle affaldstyper med tilstrækkelig kapacitet.

  Vejledning til valg af beholdere

  Som udlejer kan du herunder se, hvilke type affaldsbeholder, antal og størrelse vi anbefaler alt efter, hvor mange lejemål der er i ejendommen. Anbefalingen er vejledende og afhænger blandt andet af, om det er enlige eller familier, der bor til leje. Har du en ejendom med mere end 10 lejemål, skal du kontakte Forsyningen. Så finder vi en løsning i samarbejde med dig. 

   

  2 lejemål

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  3 lejemål

  1 stk. 660 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 600 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  4 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 240 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  5 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  6 lejemål

  1 stk. 770 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  7 lejemål

  1 stk. 400 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  8 og 9 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 400 liter og 1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  10 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  2 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

   

   

  Nedgravede beholdere

  For ejendomme med et større antal lejligheder vil det ofte være en fordel at bruge nedgravede beholdere. Nedgravede beholdere har stor volumen og er ofte med til at skabe et godt miljø. Beholderne placeres i samarbejde med ejerne/boligforeningerne på en måde, så både lejerne og fremkommeligheden (beholderne tømmes af en bil med kran) tilgodeses.

  Ønsker I som ejer/boligforening nedgravede beholdere, er der en række forhold, I skal undersøge, inden I går i gang. Forsyningen har derfor udarbejdet en vejledning, som beskriver Forsyningens krav til nedgravede affaldsløsninger, den nødvendige dokumentation i forbindelse med godkendelse, og hvad I selv skal undersøge i forbindelse med etablering af nedgravede affaldsløsninger.

  Find vejledningen her. 

  Ny beholder

  Ny beholder

  I din beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner samt pap og papir har langt de fleste fået en beholder på 240 liter.

  Mål for 240 liters beholder: Bredde: 58 cm, højde: 110 cm og dybde: 74 cm. Måle for 370 liters beholder: Bredde: 77 cm, højde: 110,4 cm og dybde: 81,1 cm. 

  Se mål for affaldsbeholder i størrelsen 400 og 660 liter

  Ønsker du et affaldsskjul til dine beholdere, er her afbilledet de anbefalede mål mellem affaldsskjul og beholdere.

  Målene er udarbejdet med henblik på, at hverken affaldsskjul eller beholdere beskadiges og for at sikre korrekte arbejdsforhold for skraldemændene. 

  Ønsker du at ændre størrelsen på din beholder?

  Vi er behjælpelige med at finde en løsning. Kontakt os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Ved du allerede, hvilken anden størrelse beholder du ønsker, kan du ændre størrelsen via vores selvbetjeningsløsning her. 

  Besked-service

  Besked-service

  Du får automatisk besked om tømning, hvis du er tilmeldt vores Besked-service.
  Dagen før får du besked om, hvilke affaldstype og -beholder, vi tømmer. 

  Er du endnu ikke tilmeldt vores Besked-service?

  Sådan gør du

  • Klik på linket herunder
  • Vælg fanen Besked-service
  • Udfyld felterne med dine oplysninger

  Gå til Min Side - Renovation

   

  Hvad sker der med dit affald?

  Efter det sorterede affald er blevet afhentet af renovationsbilen, bliver det sendt på hver sin rejse i renovationssystemet for at sikre en så høj genanvendelse som muligt.


  I videoerne kan du se affaldsrejsen for hver af de 10 affaldstyper.

  Rejsen fra affald til energi - madaffald

  Rejsen fra affald til energi - restaffald

  Rejsen fra affald til genanvendelse - plastic

  Rejsen fra affald til genanvendelse - metal

  Rejsen fra affald til genanvendelse - kartoner

  Rejsen fra affald til genanvendelse - pap

  Rejsen fra affald til genanvendelse - papir

  Rejsen fra affald til genanvendelse - tekstilaffald

  Rejsen fra affald til genanvendelse - glas

  Sikker håndtering af farligt affald