Ny affaldsordning

  Folketinget har besluttet, at affaldssektoren i Danmark skal være klimaneutral i 2030, og at vi skal genanvende vores affald i langt større omfang end tidligere. Derfor er det af Folketinget besluttet, at alle borgere skal sortere deres affald i 10 fraktioner, og at landets kommuner skal sikre en høj grad af genanvendelse af de 10 affaldstyper og en renere bortskaffelse af det affald, der ikke kan genanvendes.

  For at imødekomme de nye regler har Frederikshavn Byråd vedtaget, hvordan den udvidede affaldssortering skal foregå i Frederikshavn Kommune.

  Forsyningen ønsker med troværdighed, effektivitet, engagement og motiverede medarbejdere at fundere og implementere den øgede affaldssortering via lokale initiativer, lokalt samarbejde samt et vedvarende fokus på god service og et godt arbejdsmiljø. Målet er at gøre det let for borgerne i Frederikshavn Kommune at sortere husholdningsaffald i de 10 affaldstyper og derved bidrage til et bedre miljø og klima på lokal, national og international plan. Det betyder blandt andet, at der fortsat kun skal stå to affaldsbeholdere ved standardhuse.

  Frederikshavn Kommune og Forsyningen forbereder den udvidede affaldssortering og stiler efter at være i mål i slutningen af 2022, hvorefter den nye affaldsordning rulles fuldt ud.

   

  Læs løsningsforslaget "Affald i fremtiden", som blev fremsendt til politisk beslutning

  De 10 affaldstyper

  Kernen i den nye affaldsordning er de 10 affaldstyper, som alle borgere skal sortere deres affald i: Plast, madaffald, restaffald, papir, pap, mad- og drikkekartoner, metal, glas, farligt affald og tekstilaffald.

      

  Hvad sker der med dit affald?

  Efter det sorterede affald er blevet afhentet af renovationsbilen, bliver det sendt på hver sin rejse i renovationssystemet for at sikre en så høj genanvendelse som muligt.


  I videoerne kan du se affaldsrejsen for hver af de 10 affaldstyper.

  Rejsen fra affald til energi - madaffald

  Rejsen fra affald til energi - restaffald

  Rejsen fra affald til genanvendelse - plastic

  Rejsen fra affald til genanvendelse - metal

  Rejsen fra affald til genanvendelse - kartoner

  Rejsen fra affald til genanvendelse - pap

  Rejsen fra affald til genanvendelse - papir

  Rejsen fra affald til genanvendelse - tekstilaffald

  Rejsen fra affald til genanvendelse - glas

  Sikker håndtering af farligt affald

  Boligtyper

  Standardhuse

  Ved standardhuse forstås parcelhuse, landejedomme og rækkehuse.

  Den nuværende affaldsordning vil fortsætte til og med 2022. Fra 2023 skal husholdningsaffaldet sorteres i de 10 affaldstyper.

  Den nye affaldsordning kommer til at fastholde antallet af beholdere ved standardhuse til to, dog udvides med en mindre miljøkasse til farligt affald. Den ene beholder er opdelt i restaffald og madaffald og tømmes hver anden uge. Den anden beholder til genbrugsmaterialer er opdelt i pap og papir i det ene rum og metal, plast og kartoner i det andet. Den tømmes hver tredje uge. 

  Har du i dag en beholder til mad- og restaffald på 200, 360 eller 400 liter med tømning hver anden uge, vil du som standard få tildelt en beholder til genbrugsmaterialer på 240 liter. 

  Du får udleveret en miljøkasse, hvori du skal lægge farligt affald. Miljøkassen tømmes efter behov. Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstilaffald. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal du aflevere på genbrugspladsen.

  Prisen for tømning i 2023 forventes at blive ca. 3.530* kr. inkl. miljø- og genbrugsafgift samt moms. Den endelige pris fastsættes af Frederikshavn Byråd i forbindelse med budgetbehandling.

  * Pris for tømning af 2 x 240 liters affaldsbeholdere med standardtømning.

  Sommerhuse

  Alle vores sommerhusejere og deres gæster skal også være med til at affaldssortere. Vi lægger gradvist ud med sortering i mad- og restaffald fra 2022 og går derefter over til sortering i alle 10 affaldstyper fra 2023. Perioden frem til 2023 skal benyttes til at sikre tilkørselsforhold mv. i sommerhusområderne.

  Flere og flere sommerhuse bliver anvendt i en længere periode af året og for at ensrette indsamlingen og undgå henkastet affald i naturen, vil der blive helårstømning på alle sommerhusadresser i kommunen fra 2022.

  Alle sommerhuse har i slutningen af 2021 fået en ny opdelt beholder til mad- og restaffald. Beholderen bliver som standard tømt hver anden uge hele året.

  Med den nye affaldsordning i 2023 får sommerhusene yderligere en opdelt affaldsbeholder til sortering. Denne beholder er til pap og papir i det ene rum og metal, plast og drikkekartoner i det andet. Den tømmes som standard hver tredje uge og vil som standard være 240 liter.

  Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstilaffald. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal afleveres på genbrugspladsen.

  Farligt affald fra sommerhuse skal afleveres på genbrugspladsen sammen med andet affald, der ikke falder i de øvrige ni affaldstyper.

  Prisen for tømning i 2023 forventes at blive ca. 3.093* kr. inkl. miljø- og genbrugsafgift samt moms. Den endelige pris fastsættes af Frederikshavn Byråd i forbindelse med budgetbehandling.

  * Pris for tømning af 2 x 240 liters affaldsbeholdere med standardtømning.

   

  Klik her for at læse mere om affaldssortering i sommerhusområderne

   

  Etageejendomme m.fl.

  Vi er opmærksomme på, at den udvidede affaldssortering kan give særlige udfordringer for kunder, der bor i etageejendomme. Derfor bliver der sat ekstra kræfter ind på at finde gode, holdbare og individuelle løsninger i samarbejde med ejere og boligforeninger.

  Minicontainere

  Ejendomme med et mindre antal lejligheder vil ofte med fordel kunne benytte minicontainere. Som det også er muligt i dag, kan vi tilpasse tømningsfrekvensen og derved tage størst muligt hensyn til pladsforhold, adgangsforhold samt ejernes ønsker. Vi vil tage kontakt til de enkelte ejere, så det sikres, at ejendommene tilmeldes alle affaldstyper med tilstrækkelig kapacitet.

  Vejledning til valg af beholdere

  Som udlejer kan du herunder se, hvilke type affaldsbeholder, antal og størrelse vi anbefaler alt efter, hvor mange lejemål der er i ejendommen. Anbefalingen er vejledende og afhænger blandt andet af, om det er enlige eller familier, der bor til leje. Har du en ejendom med mere end 10 lejemål, skal du kontakte Forsyningen. Så finder vi en løsning i samarbejde med dig. 

   

  2 lejemål

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  3 lejemål

  1 stk. 660 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 600 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  4 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 240 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  5 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  6 lejemål

  1 stk. 770 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  7 lejemål

  1 stk. 400 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  8 og 9 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 400 liter og 1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  10 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  2 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

   

   

  Nedgravede beholdere

  For ejendomme med et større antal lejligheder vil det ofte være en fordel at bruge nedgravede beholdere. Nedgravede beholdere har stor volumen og er ofte med til at skabe et godt miljø. Beholderne placeres i samarbejde med ejerne/boligforeningerne på en måde, så både lejerne og fremkommeligheden (beholderne tømmes af en bil med kran) tilgodeses.

  Ønsker I som ejer/boligforening nedgravede beholdere, er der en række forhold, I skal undersøge, inden I går i gang. Forsyningen har derfor udarbejdet en vejledning, som beskriver Forsyningens krav til nedgravede affaldsløsninger, den nødvendige dokumentation i forbindelse med godkendelse, og hvad I selv skal undersøge i forbindelse med etablering af nedgravede affaldsløsninger.

  Find vejledningen her. 

  Ny beholder

  Ny beholder

  I perioden fra den 3. oktober 2022 og frem til nytår modtager du en ny affaldsbeholder med to rum - plast, metal, mad- og drikkekartoner i det ene rum, pap og papir i det andet.
  Den nye affaldsbeholder leveres ved din ejendom.

  Langt de fleste ejendomme får tildelt en beholder på 240 liter.

  Mål for 240 liters beholder: Bredde: 58 cm, højde: 110 cm og dybde: 74 cm. Måle for 370 liters beholder: Bredde: 77 cm, højde: 110,4 cm og dybde: 81,1 cm. 

   

  Se mål for affaldsbeholder i størrelsen 400 og 660 liter

  Ønsker du et affaldsskjul til dine beholdere, er her afbilledet de anbefalede mål mellem affaldsskjul og beholdere.

  Målene er udarbejdet med henblik på, at hverken affaldsskjul eller beholdere beskadiges og for at sikre korrekte arbejdsforhold for skraldemændene. 

  Ønsker du at ændre størrelsen på din beholder?

  Når du er kommet godt igang med at sortere i de nye affaldstyper, kan du vurdere, om du har behov for en anden størrelse beholder.

  Du kan skifte beholderstørrelse uden gebyr frem til den 1. maj 2023.

  Det er også gældende for din beholder til mad- og restaffald.

  Har du behov at skifte beholderstørrelse, er vi behjælpelig med at finde en løsning. Kontakt os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Ved du allerede, hvilken anden størrelse beholder du ønsker, kan du ændre størrelsen via vores selvbetjeningsløsning her. 

  Informationsmøder 

  I uge 37 og 38 var vi på besøg i Sæby, Voerså, Østervrå, Skagen, Frederikshavn og Ålbæk for at fortælle mere om den nye affaldsordning, der træder i kraft i Frederikshavn Kommune efter nytår.

  Vi blev mødt af et spørgelystens publikum, der var nysgerrige efter at vide mere om, hvor mange beholdere, vi skal have, de forskellige affaldstyper, priser, tømning og meget mere.

  Var du forhindret i at komme, kan du finde præsentationen fra møderne her:

  Præsentation

  SMS service

  SMS service

  Når den nye affaldsordning træder i kraft per 1. januar 2023, får du automatisk besked om tømning, hvis du allerede nu er tilmeldt vores SMS-service.
  Dagen før får du besked om, hvilke affaldstype og -beholder, vi tømmer. 

  Er du endnu ikke tilmeldt vores SMS-service?

  Sådan gør du

  • Klik på linket herunder
  • Vælg fanen Påmindelses-service
  • Udfyld felterne med dine oplysninger

  Gå til Min Side - Renovation

   

  Sorteringsvejledning

  Du modtager en sorteringsvejledning i din nye beholder, som vi udleverer mellem den 3. oktober - 15.december 2022.

  Du kan også finde sorteringsvejledningen her.