Fjernvarme – billig – nem – grøn

  Forsyningen leverer varme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.
  Fjernvarme er en fin måde at udnytte energien på, fordi hver enkelt husstand undgår at have sit eget anlæg. Det betyder samtidig, at husstanden har minimal vedligehold af anlægget.

  Varmen kommer fra affaldskraftvarmeværket i Frederikshavn, den nye varmepumpe på Vendsysselvej og fra kedelcentralerne på Niels Juels Vej og Ærøvej. Energianlæggene som producerer både strøm og varme, udnytter på den måde energien bedst muligt.

  Affald først - derefter naturgas
  Den vigtigste kilde er affaldskraftvarmeværket, der leverer al varme i sommerperioden og kører året rundt. Affaldskraftvarmeværket står for 35 % af varmen til kunderne. Varmepumpen leverer yderligere 45 % af forbruget. Læs mere om varmepumpen

  To kedelcentraler
  Den sidste del af varmen producerer vi på to mindre kedelcentraler på Niels Juels Vej og på Ærøvej i Frederikshavn. De bruges ved spidsbelastning i de koldeste vintermåneder.

  Det opvarmede vand kommer ud til kunderne, hvor det bliver til varme i radiatorer og varmer husstandens varme vand op. Forsyningen producerer årligt 224.000 MWh, som løber ud i et ledningsnet på 207 km hovedledninger og 201 km stikledninger.

  Forsyningen arbejder forebyggende og målrettet på at reducere de påvirkninger, som vores produktion har på miljøet, medarbejdere og det omgivende samfund.

  Fjernvarmedeklaration

  Fjernvarmedeklarationen udarbejdes årligt af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab og dækker over den varme, der produceres af Frederikshavn Varme A/S. Deklarationen indeholder brændselssammensætning, miljøopgørelse og andel vedvarende energi.

  Se den seneste fjernvarmedeklaration

   

   

  Forsyningsområde

  Forsyingen leverer varme og varmt vand til private husstande og virksomheder i Frederikshavn by.

  Se kort over vores forsyningsområde

  Hjælp med at finde huller i fjernvarmerør

  Oplever du, at

  • græsset går ud et bestemt sted?
  • sneen smelter hurtigt et bestemt sted?
  • regn tørrer hurtigt et bestemt sted?
  • der er sænkninger i jordoverfladen?
  • der kommer damp op fra kloakdæksler?


  Dette kan være tegn på, at fjernvarmerøret er utæt, og det betyder et stort tab af varme, vand og penge.

  Forsyningen prøver ved hjælp af et varmestrålingskamera at finde huller i rørene, men nogle huller opdager vi ikke. Derfor har vi brug for din hjælp!

  Har du mistanke om, at der er hul i et fjernvarmerør, må du meget gerne kontakte os, tlf. 9829 9000. eller via mail til forsyningen@forsyningen.dk.

  Vi undersøger herefter stedet hurtigst muligt. Hvis din henvendelse giver anledning til reparation af røret, modtager du en flaske vin som tak for din hjælp.

  Under alle omstændigheder hører du om resultatet af din henvendelse.

  Billedet er taget med et varmemålingskamera og viser et billede af en vej/cykelsti.

  Her er kameraet indstillet til at vise en rød farve, hvor overfladen er mere end 20oC varm. Overflader, der er mindre end 20oC bliver vist med en grå farve.
  Det er tydeligt at se, at der her er tale om et brud, som Forsyningen skal gøre noget ved.

  Læg mærke til, at kameraet også giver udslag på bilen øverst i billedet.