Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om affald. Kontakt os hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

  For ejer af helårsbolig

  Har du behov for mere kapacitet, er vi behjælpelig med at finde en løsning. Kontakt os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000. Hvis du allerede ved, hvilken størrelse beholder du ønsker at ændre til, kan du via. vores selvbetjeningsløsning gøre det her

  For sommerhusejer
  Hvis du ønsker at ændre fx til ugetømning i stedet for 14 dages tømning eller omvendt, kan du gøre det via vores selvbetjeningsløsning her

  Du kan også ændre størrelse på din affaldsbeholder.

  Det koster 125,00 kr. at ændre din tømningsordning.

  Du kan købe en sæk eller et klistermærke med teksten "EKSTRA" hos Kundeservice, Borgerservice i Frederikshavn Kommune eller på genbrugspladsen i Skagen og Ålbæk.

  Du har også mulighed for at købe en kode til en ekstra sæk via en sms løsning.

  Læs mere om løsningen

  Det koster 37 kr. at få en ekstra sæk, et klistermærke eller en kode. Prisen er inkluderet afhentning af sækken.

  Stil "EKSTRA-sækken" ved siden af affaldsbeholderen med mærket/koden ud ad, og den bliver fjernet sammen med den normale dagrenovation.

  Du kan også bestille en ekstra tømning ved at kontakte os via via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Er du tilmeldt sæsontømning, er det meget vigtigt, at du kontakter os, hvis du har dagrenovation i vinterhalvåret.

  Der kan ske forskydninger i afhentningsdagen i forbindelse med helligdage. I de tilfælde, hvor der er flere sammenhængende helligdage, fx ved jul og påske, vil der blive annonceret i lokalaviserne samt her på hjemmesiden.

  Din renovation bliver opkrævet på afregningen for forbrugsafgifter. 

  Du betaler for din papircontainer gennem miljø- og genbrugsafgiften, som alle husstande i Frederikshavn Kommune betaler.

  Affaldsbeholderen skal stå på et fast og stabilt underlag jf. Arbejdstilsynets regler for afhentning af affald.

  Hvis der ikke er mulighed for at placere containeren ved skel ud til fortov eller vej, hvor renovationsbilen kan køre, må den ved helårsboliger maksimalt stå 25 meter fra skel og ved sommerhuse 5 meter.

  Det er nødvendigt, at udhængende grene mv. er beskåret, så renovationsvognen uhindret kan benytte vejene. Endvidere er det vigtigt, at træer, buske og lignende rundt om affaldsbeholderen er beskåret, så skraldemanden kan tømme uden gener.

  Er du i tvivl, så kontakt Kundeservice, tlf. 9829 9000.

  Det er ejeren af udlejningsejendommen, der bliver opkrævet for renovation samt miljø- og genbrugsgebyr for ejendommen.

  Hvis dit hus skal rives ned eller er uegnet til bolig og ikke beboet, skal du skriftligt søge Forsyningen eller Frederikshavn Kommune om at blive fritaget for at betale renovation. Vedlæg gerne et foto.

  Grundejeren hæfter for containeren. Det vil sige, at hvis containeren går i stykker eller bliver stjålet, skal du som grundejer købe en ny. Dette skal ske ved at kontakte os via mail renovation@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Alle huse i Frederikshavn Kommune betaler en miljø- og genbrugsafgift ud over prisen for selve renovationen. Denne afgift betales til kommunen og opkræves via Forsyningen sammen med betaling for selve renovationen (tømning af sæk eller container med dagsrenovation/husholdningsaffald). Miljø- og genbrugsafgiften dækker kommunens drift af de forskellige genbrugsordninger som fx indsamling af glas, pap og papir. Desuden drives genbrugspladserne i kommunen og miljøanlæggene i Ravnshøj og Skagen for midlerne.

  Har du møbler, inventar og andre større genstande, som du ikke selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen, kommer vi og henter dit affald.

  Bor du i de tidligere Frederikshavn og Sæby Kommuner, skal du ringe til Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj, tlf. 5163 2992

  Bor du i tidligere Skagen Kommune, skal du ringe til Forsyningens Miljøanlæg i Skagen, tlf. 5163 2993.

  Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald. Det koster ikke ekstra at benytte storskraldordningen.