Stigende priser bremser ikke den grønne omstilling

  Onsdag den 31. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2022 blev fremlagt og godkendt.

  Bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og gav ordet videre til Forsyningens administrerende direktør Claus Reimann Petersen, der orienterede generalforsamlingen om koncernens virke i det forgangne år.

  Et år med stigende priser
  Som følge af krigen i Ukraine og boykot af russisk olie satte energiknapheden sit tydelige præg på 2022. Det medførte store udsving i priserne på markederne for el, gas og olie, som har påvirket driftsvilkår og indtjening væsentligt i hovedparten af koncernens selskaber. Især for Frederikshavn Varme A/S betød det fortsatte prisstigninger gennem året og nødvendiggjorde en justering af fjernvarmeprisen fra 390 kr. pr. MWh til 960 kr. pr. MWh. Kostprisen på el fortsatte med at stige i 2022, hvilket medførte høje priser på Stabil-El produktet hos Frederikshavn Elhandel A/S.

  Grøn omstilling fortsat i fokus
  Til trods for et år præget af udfordringer med leverancer har Forsyningen opretholdt forsyningssikkerheden, men også gjort det muligt at gennemføre de projekter, vi har igangsat i løbet af året. Projekterne understøtter Forsyningens fortsatte arbejde med den grønne omstilling og af de største projekter kan nævnes: Implementering af øget affaldssortering, sidste etape af transmissionsledningen fra Tolne til Skagen, afslutning på fjernvarmeprojektet i Kilden og det indgåede samarbejde med fiskeindustrien i Skagen med etableringen af Skagen Forrenseanlæg.

  Produktionsomkostninger påvirker årets resultat
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022, hvor resultatet før skat blev et overskud på 445.000 kr. mod 18 mio. kr. i 2021. Årets resultat er negativt påvirket af stigende inflation og de stærkt stigende energiudgifter på el, gas og olie. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2022 780 mio. kr., hvilket er en stigning på 191 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 161.407, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  Du kan finde årsberetningen for 2022 her. 

   

  Flere nyheder

  24-08-2023

  Advarsel om fup-sælger

  Vi er blevet bekendt med, at en person kontakter tilfældige telefonnumre og udgiver sig for at være fra Fors ...

  Læs mere

  21-08-2023

  Følg dit vandforbrug - det betaler sig

  Holder du et nøje øje med dit vandforbrug, kan du hurtigt konstatere udsving i forbruget og undgå uventede regninger. Afvigelse ...

  Læs mere

  11-08-2023

  Åbent hus: Kom og oplev affaldets rejse

  Den 2. september fra kl. 10 – 16 inviterer Forsyningen til åbent hus, når vi åbner op for besøg på affalds-anlæggene på Vendsys ...

  Læs mere

  04-07-2023

  Drik trygt vandet

  I 2022 foretog Frederikshavn Vand proaktivt analyser for PFAS på Forsyningens samtlige 105 indvindingsboringer, og de ...

  Læs mere

  30-06-2023

  Elafgiften vender tilbage

  Fra lørdag den 1. juli vender elafgiften tilbage. Fra at have været 0,01 kr./kWh inkl. moms siden årsskiftet, stiger den nu til ...

  Læs mere

  26-06-2023

  Målrettet indsats sikrer mindre vandtab

  En målrettet indsats med termografering og varmesøgende kamera har medvirket til, at Frederikshavn Varme A/S har fundet og udbe ...

  Læs mere

  23-06-2023

  Ny afregningsform fra nytår og fald i varmeprisen pr. 1. juli

  Frederikshavn Varme A/S indfører til nytår ny afregningsform for fjernvarmekunderne og nedjusterer pr. 1. juli 2023 prisen på f ...

  Læs mere

  20-06-2023

  Spar på vandet - tørke eller ej

  Det tørre vejr og de minimale regnmængder minder os om, at det er vigtigt at spare på vandet. Vi skal dog huske, at grundvandet ...

  Læs mere

  14-06-2023

  Nu følger den 10. affaldstype trop

  Den 1. juli indleder Forsyningen ordningen med indsamling af tekstilaffald. Som den 10. affaldstype, du skal fra ...

  Læs mere

  13-06-2023

  På udkig efter vand i Katsig Bakker

  Frederikshavn Vand foretager i denne tid prøveboringer i naturskønne Katsig Bakker for at undersøge muligheden for vandindvindi ...

  Læs mere