Fremtidens grønne varmeproduktion

  Etableringen af biomasseanlæg skal bidrage til den grønne omstilling i Frederikshavn.

  Forsyningen har undersøgt flere tiltag for at gøre varmeproduktionen mindre afhængig af el og naturgas. Et af tiltagene er et biomasseanlæg, der skal opføres inden for de næste tre år ved Affaldskraftvarmeværket på Vendsysselvej.

  En fremtidssikret og fleksibel løsning
  Med en varmeproduktion på 13 MW og muligheden for at udvide med et tilsvarende anlæg på 13 MW er biomasseanlægget en fremtidssikret løsning for at opnå en større spredning på Forsyningens brændsler. Et behov, der er blevet tydeligere efter de seneste års energikrise, hvor pris og leverance har været påvirket af udefrakommende faktorer.

   ”Vi skal satse på flere forskellige energikilder, så vi kan stå stærkt, når der er uro på energimarkedet. Samtidig skal en yderligere varmeproduktion være baseret på grøn energi. Derfor forventer vi også, at det nye biomasseanlæg sammen med affaldsforbrændingen og varmepumpen vil kunne producere op til 95 % grøn energi til Frederikshavn”, oplyser Erik Kyed Trolle, bestyrelsesformand.

  Forventningen er, at anlægget kan bruges som en fleksibel energikilde, da det kan anvende biomasse som brændsel i varierende kvalitet, fx træflis og -piller som den reneste og dyreste brændselsform ned til den dårligste kvalitet som affaldstræ fra genbrugspladsen i form af have- og parkaffald som fx rødder og trætoppe. Derudover er planen, at Forsyningen vil trække CO² ud fra røggassen, der kan anvendes i produktionen af andre brændstoffer.

  Stabile leverancer
  Forsyningen har udvekslet erfaringer og viden med biomassefyrede varmeværker, og her var konklusionen, at de ikke har oplevet problemer med leverancer af biobrændsel under den nuværende energikrise. Mængden af tilgængelig biomasse bliver kun delvist udnyttet i Danmark, og der er derfor mulighed for at bruge mere dansk biomasse i energiforsyningen. Biomasseanlæggets placering ved Affaldskraftvarmeværket er valgt ud fra, at det ligger afsides med en god infrastruktur, hvor der ikke skal anlægges store ledninger gennem byen.

  Biomasseanlæggets kommende placering.

  Positivt for varmeprisen
  ”Vi forventer, at biomasseanlægget vil påvirke varmeprisen i den positive retning. Hvordan varmepriserne ser ud om tre år, når byggeriet står færdigt, er svært at forudsige, men biomasse har ikke oplevet samme høje prisstigninger som naturgas og el. Dertil kommer, at der ikke er afgift på biomasse elle biobrændsler. Vi forventer derfor, at det kommende anlæg vil have en positiv effekt på varmeprisen, slutter Erik Kyed Trolle.

  Flere nyheder

  24-08-2023

  Advarsel om fup-sælger

  Vi er blevet bekendt med, at en person kontakter tilfældige telefonnumre og udgiver sig for at være fra Fors ...

  Læs mere

  21-08-2023

  Følg dit vandforbrug - det betaler sig

  Holder du et nøje øje med dit vandforbrug, kan du hurtigt konstatere udsving i forbruget og undgå uventede regninger. Afvigelse ...

  Læs mere

  11-08-2023

  Åbent hus: Kom og oplev affaldets rejse

  Den 2. september fra kl. 10 – 16 inviterer Forsyningen til åbent hus, når vi åbner op for besøg på affalds-anlæggene på Vendsys ...

  Læs mere

  04-07-2023

  Drik trygt vandet

  I 2022 foretog Frederikshavn Vand proaktivt analyser for PFAS på Forsyningens samtlige 105 indvindingsboringer, og de ...

  Læs mere

  30-06-2023

  Elafgiften vender tilbage

  Fra lørdag den 1. juli vender elafgiften tilbage. Fra at have været 0,01 kr./kWh inkl. moms siden årsskiftet, stiger den nu til ...

  Læs mere

  26-06-2023

  Målrettet indsats sikrer mindre vandtab

  En målrettet indsats med termografering og varmesøgende kamera har medvirket til, at Frederikshavn Varme A/S har fundet og udbe ...

  Læs mere

  23-06-2023

  Ny afregningsform fra nytår og fald i varmeprisen pr. 1. juli

  Frederikshavn Varme A/S indfører til nytår ny afregningsform for fjernvarmekunderne og nedjusterer pr. 1. juli 2023 prisen på f ...

  Læs mere

  20-06-2023

  Spar på vandet - tørke eller ej

  Det tørre vejr og de minimale regnmængder minder os om, at det er vigtigt at spare på vandet. Vi skal dog huske, at grundvandet ...

  Læs mere

  14-06-2023

  Nu følger den 10. affaldstype trop

  Den 1. juli indleder Forsyningen ordningen med indsamling af tekstilaffald. Som den 10. affaldstype, du skal fra ...

  Læs mere

  13-06-2023

  På udkig efter vand i Katsig Bakker

  Frederikshavn Vand foretager i denne tid prøveboringer i naturskønne Katsig Bakker for at undersøge muligheden for vandindvindi ...

  Læs mere