Positiv prisændring på varmen i Frederikshavn

  Pr. 1. marts 2023 nedjusterer Frederikshavn Varme A/S prisen på fjernvarme.

  For en periode har priserne på el og gas været nedadgående, og prognoserne for starten af 2023 ser stadig lovende ud. De europæiske gaslagre er fyldt op, og vinteren har indtil videre været mild. Derfor kan Frederikshavn Varme pr. 1. marts nedjustere fjernvarmeprisen til 1.050 kr./MWh inkl. moms fra de nuværende 1.200 kr./MWh inkl. moms, hvilket er en besparelse på 150 kr./MWh.
  For et standardhus på 130 m3 betyder det en årlig prisreduktion på 2.715 kr. inkl. moms i forhold til nuværende takst og 2.250 kr. inkl. moms for en standardlejlighed på 75 m2.

  ”Vi har færre produktionsomkostninger, når prisen på el og gas falder, og derfor kan vi nu lave en prisændring i den gode retning”, meddeler Erik Kyed Trolle, bestyrelsesformand.

  Velovervejede prisændringer

  Frederikshavn Varme er underlagt lov om, at prisstigninger over 10 % skal varsles med tre måneder. Priserne kan svinge meget på tre måneder, og derfor følger selskabets varmepris ikke altid de gældende priser på el og gas.

  ”Det er en udfordring at beregne varmeprisen længere ud i fremtiden, når energimarkedet stadig er ustabilt. Selvom el- og gaspriserne i en periode har været faldende, så følger varmeprisen ikke straks med. Hvis vi nedjusterer fjernvarmeprisen, og el- og gaspriserne efterfølgende stiger voldsomt, vil det medføre et underskud – og herefter har vi først mulighed for at hæve fjernvarmeprisen igen efter tre måneder”, fortsætter Erik Kyed Trolle.

  Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud. Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

  ”Vi følger fortsat prisudviklingen nøje, og vi er klar til at reagere med yderligere justeringer, hvis det findes hensigtsmæssigt”, slutter Erik Kyed Trolle.

  Grønne tiltag

  Forsyningen er allerede godt hjulpet med affaldsforbrændingen, der dækker en tredjedel af varmeforbruget i Frederikshavn. Anlægget udnytter energien i affaldet og mindsker behovet for brugen af fossile brændsler.

  Forsyningen arbejder på flere tiltag for at gøre varmeproduktionen mindre afhængig af el og naturgas, herunder omlægning af den nuværende naturgas, der bruges i varmeproduktionen. Det drejer sig om anlæg, der kan være op til ca. tre år undervejs fra beslutning til iværksættelse, men som vil kunne forsyne Frederikshavn by med en del varme, der ikke er produceret på naturgas.

  Derudover er Forsyningen i gang med at etablere en akkumuleringstank på Vendsysselvej 8. Tanken lagrer overskydende energi, der produceres om aftenen og natten. Akkumuleringstanken kan lagre 8.000 MWh overskydende strøm, der kan anvendes i perioder med større spidsbelastning.

  Flere nyheder

  24-08-2023

  Advarsel om fup-sælger

  Vi er blevet bekendt med, at en person kontakter tilfældige telefonnumre og udgiver sig for at være fra Fors ...

  Læs mere

  21-08-2023

  Følg dit vandforbrug - det betaler sig

  Holder du et nøje øje med dit vandforbrug, kan du hurtigt konstatere udsving i forbruget og undgå uventede regninger. Afvigelse ...

  Læs mere

  11-08-2023

  Åbent hus: Kom og oplev affaldets rejse

  Den 2. september fra kl. 10 – 16 inviterer Forsyningen til åbent hus, når vi åbner op for besøg på affalds-anlæggene på Vendsys ...

  Læs mere

  04-07-2023

  Drik trygt vandet

  I 2022 foretog Frederikshavn Vand proaktivt analyser for PFAS på Forsyningens samtlige 105 indvindingsboringer, og de ...

  Læs mere

  30-06-2023

  Elafgiften vender tilbage

  Fra lørdag den 1. juli vender elafgiften tilbage. Fra at have været 0,01 kr./kWh inkl. moms siden årsskiftet, stiger den nu til ...

  Læs mere

  26-06-2023

  Målrettet indsats sikrer mindre vandtab

  En målrettet indsats med termografering og varmesøgende kamera har medvirket til, at Frederikshavn Varme A/S har fundet og udbe ...

  Læs mere

  23-06-2023

  Ny afregningsform fra nytår og fald i varmeprisen pr. 1. juli

  Frederikshavn Varme A/S indfører til nytår ny afregningsform for fjernvarmekunderne og nedjusterer pr. 1. juli 2023 prisen på f ...

  Læs mere

  20-06-2023

  Spar på vandet - tørke eller ej

  Det tørre vejr og de minimale regnmængder minder os om, at det er vigtigt at spare på vandet. Vi skal dog huske, at grundvandet ...

  Læs mere

  14-06-2023

  Nu følger den 10. affaldstype trop

  Den 1. juli indleder Forsyningen ordningen med indsamling af tekstilaffald. Som den 10. affaldstype, du skal fra ...

  Læs mere

  13-06-2023

  På udkig efter vand i Katsig Bakker

  Frederikshavn Vand foretager i denne tid prøveboringer i naturskønne Katsig Bakker for at undersøge muligheden for vandindvindi ...

  Læs mere