Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Forsyningen at orientere om forholdene i vores forsyningsområde.

  Følger stramt kontrolprogram
  Frederikshavn Vand A/S har 5 vandværker, hvortil der indvindes råvand fra i alt 105 boringer placeret på flere forskellige kildepladser. Der bliver jf. drikkevandsbekendtgørelsen løbende foretaget analyser af både råvandet fra boringerne samt i distributionen af drikkevandet fra vandværkerne og helt ud til forbrugerens taphane. Der er dog i 6 af de mere end hundrede boringer påvist minimale og heldigvis nedadgående overskridelser vedr. pesticider. Værdierne følges nøje, og ved drikkevandets afgang fra vandværkerne er der ingen overskridelse af grænseværdierne.

  Frederikshavn Vand udarbejder i samarbejde med Frederikshavn Kommune som myndighed et kontrolprogram i henhold til kravene i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Dette kontrolprogram revurderes løbende og mindst en gang årligt.

  Ingen påviste PFAS-forbindelser
  Der har i pressen været meldinger om fund af stoffet PFAS i vandet i Brinkhus Kildeplads. Analyserne er foretaget fra en undersøgelsesboring, der på intet tidspunkt har været tilkoblet ledning til vandværket. Der er tale om et enkelt sted i området. Boringen var ganske enkelt fejlregistreret hos analyseinstituttet, og fejlen er naturligvis blevet rettet.
  Frederikshavn Vand har af et forsigtighedsprincip for nylig foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) af indvindingsboringer i Brinkhus uden påvisning af disse stoffer. Desuden er der de senere år også blevet analyseret herfor på ledningsnettet, der fører drikkevandet ud til kunderne. Heller ikke her har stofferne været påvist.

  Alle ordinære og ekstraordinære prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne er offentlig tilgængelige via geus.dk

  Frederikshavn Vand er certificeret efter ISO 22000 ledelsessystem, der blandt andet sikrer overholdelse af fødevaresikkerhed.  

  Flere nyheder

  18-11-2021

  Affaldssorteringen rykker ud i sommerhusene

  - Til gavn for miljø og klima
    Fra nytår skal alle sommerhusejere- og lejere i Frederik ...

  Læs mere

  15-11-2021

  Valgplakater til genbrug

  Du kan aflevere indsamlede valgplakater på genbrugspladserne. Er du med til at nedtage valgplakater – og går du ind f ...

  Læs mere

  11-11-2021

  Fjernvarmenettet skal termograferes fra luften

  Frederikshavn Varme A/S har mange kilometer fjernvarmerør at holde øje med, så hvis der går hul på et rør i dag, kan det tage t ...

  Læs mere

  02-11-2021

  Fjernvarmeprisen stiger – men hvorfor?

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. februar til 731,25 kr. pr. MWh. Inkl. moms. En stigning på 2 ...

  Læs mere

  12-10-2021

  Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Fo ...

  Læs mere

  07-10-2021

  Derfor er elprisen steget i 2021

  Udbud og efterspørgsel har i øjeblikket fået elpriserne til at tordne i vejret hos alle elhandlere i Danmark. Det gælder desvær ...

  Læs mere

  21-09-2021

  Nu kan husejere i Kilden få fjernvarme

  Beslutningen om at Kilden skal kobles til fjernvarmenettet ligger nu fast, efter at Frederikshavn Kommune som myndighed har god ...

  Læs mere

  30-08-2021

  Vi effektiviserer varmedistributionen

  Varmecentralen på Niels Juels Vej gennemgår i øjeblikket en større ombygning. Det sker i forbindelse med at fjernvarm ...

  Læs mere

  23-06-2021

  Forsyningen afholder forbrugervalg i 2021

  Hvert 4. år afholder Frederikshavn Forsyning forbrugervalg til bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildeva ...

  Læs mere

  28-05-2021

  Vi skal genanvende mere affald

  Fra 2023 skal alle husstande sortere deres affald i større omfang. Tiltaget er endnu et skridt på den grønne vej mod klimaneutr ...

  Læs mere