Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere med benzin og ukrudtsmiddel.

  Af madaffaldet producerer Gemidan A/S en biopulp, der omdannes til biogas. Gassen benyttes til el, varme og brændstof, og restproduktet af pulpen spredes på landbrugsjord.

  Hvis disse "fremmedlegemer" i madaffaldet ikke bliver opdaget i tide, bliver hele produktionen af biopulp forurenet, og den skal kasseres.

  Benzin og ukrudtsmiddel er miljøfarligt affald, og derfor skal det afleveres på genbrugspladsen. Det hører altså ikke hjemme i beholderen til dagrenovation – hverken som rest- eller madaffald.

  Hvis vi konstaterer fejlsortering af dit affald, bliver din affaldsbeholder ikke tømt. Vi tømmer beholderen ved næste planlagte tømning, hvis forholdet er bragt i orden.

  Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald, kan du læse Affaldshæftet, som blev omdelt i foråret til alle husstande i Frederikshavn Kommune. Du er velkommen til at kontakte os via mail forsyningen@forsyningen.dk, hvis dit Affaldshæfte er bortkommet, så sender vi dig et nyt.

  Se Affaldshæftet

   

   

  Flere nyheder

  22-10-2020

  Indsamling af renovation i sommerhusområderne

  Efteråret er over os, hvilket betyder, at sommerhuse med sæsontømning får afhentet renovation for sidste gang i år i uge 43. De ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere

  22-04-2020

  Justeret motivationstarif pr. 1. juni 2020

  Frederikshavn Varme A/S har fra og med forbrugsåret 2020 indført en motivationstarif for vores fjernvarmekunder. Best ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere