Forsyningen bevæger sig mod klimaneutralitet

  Onsdag den 26. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2020 blev fremlagt og godkendt.

  Formanden for Frederikshavn Forsyning A/S' bestyrelse Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen og gav ordet videre til adm. direktør Claus Reimann Petersen, der fortalte om nogle af de spændende projekter, Forsyningen har arbejdet med i årets løb.
   

  Grøn ansvarlighed er en prioritet
  Forsyningen er fortsat i gang med at efterleve FN’s 17 verdensmål og sideløbende en meget højt prioriteret proces med at indarbejde den grønne omstilling i selskabernes drift. Det afspejler de projekter, som Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år, fx et eldrevet varmepumpeanlæg i Frederikshavn, opstart på etablering af en ny og større spildevandsledning med udløb fra Skagen Nordstrand og udskiftning af gadelys, hvor endnu en større del er skiftet til armaturer med LED.

  Ved hjælp af CO2-beregninger og -regnskab er der et foreløbigt billede af, at CO2 udledninger fra Forsyningen er aftagende. Det bevirker, at Forsyningen bevæger sig imod klimaneutralitet i et hurtigere tempo end de nationale målsætninger. Dette er resultatet af investeringer i grønne teknologier samt bevidsthed om den grønne omstilling hos koncernens datterselskaber.
   

  Større krav til indsamling og behandling af affald
  Arbejdet med den grønne omstilling fortsætter i de kommende år, og Forsyningen har allerede planlagt en række nye projekter. Som følge af det brede politiske forlig i 2020, Klimalov for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, skal forbrændingskapaciteten på landsplan nedbringes med 30 % senest i år 2030.
  Den nedsatte forbrænding er i overensstemmelse med krav til større genanvendelighed af affaldet. Det betyder, at affaldet i fremtiden kommer til at skulle inddeles i flere fraktioner, og der skal i den forbindelse etableres en øget affaldsindsamling alle ved husstande i kommunen. Forsyningen har fremsendt løsningsforslag til politisk behandling.
   

  Øget forbrugerindflydelse i bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S
  Forsyningens bestyrelse har ønsket at styrke forbrugerindflydelsen i selskaberne ved, at ordningen med forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne (Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S) suppleres med, at der nu også vil komme forbrugerrepræsentation i Frederikshavn Affald A/S. Ordningen etableres i forbindelse med valget til vandselskaberne, som finder sted ultimo 2021. Her vil de repræsentanter, der vælges til at indtræde i bestyrelserne for Frederikshavn Vand og Frederikshavn Spildevand, sideløbende blive tilbudt at indtræde som ordinære bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald i en fireårig periode.
   

  Endnu et år med gode resultater
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020, hvor resultatet før skat blev et overskud på 30 mio. kr. mod 11 mio. i 2019. Det anses for tilfredsstillende i og med, at ”hvile i sig selv” selskaberne samlet set balancerer. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2020 535 mio. kr., hvilket er en stigning på 21 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 158.475, hvilket atter er en stigning fra forrige år.
   

  Hvile i sig selv
  Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

   

  Læs årsberetning 2020

  Flere nyheder

  18-11-2021

  Affaldssorteringen rykker ud i sommerhusene

  - Til gavn for miljø og klima
    Fra nytår skal alle sommerhusejere- og lejere i Frederik ...

  Læs mere

  15-11-2021

  Valgplakater til genbrug

  Du kan aflevere indsamlede valgplakater på genbrugspladserne. Er du med til at nedtage valgplakater – og går du ind f ...

  Læs mere

  11-11-2021

  Fjernvarmenettet skal termograferes fra luften

  Frederikshavn Varme A/S har mange kilometer fjernvarmerør at holde øje med, så hvis der går hul på et rør i dag, kan det tage t ...

  Læs mere

  02-11-2021

  Fjernvarmeprisen stiger – men hvorfor?

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. februar til 731,25 kr. pr. MWh. Inkl. moms. En stigning på 2 ...

  Læs mere

  12-10-2021

  Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Fo ...

  Læs mere

  07-10-2021

  Derfor er elprisen steget i 2021

  Udbud og efterspørgsel har i øjeblikket fået elpriserne til at tordne i vejret hos alle elhandlere i Danmark. Det gælder desvær ...

  Læs mere

  21-09-2021

  Nu kan husejere i Kilden få fjernvarme

  Beslutningen om at Kilden skal kobles til fjernvarmenettet ligger nu fast, efter at Frederikshavn Kommune som myndighed har god ...

  Læs mere

  30-08-2021

  Vi effektiviserer varmedistributionen

  Varmecentralen på Niels Juels Vej gennemgår i øjeblikket en større ombygning. Det sker i forbindelse med at fjernvarm ...

  Læs mere

  23-06-2021

  Forsyningen afholder forbrugervalg i 2021

  Hvert 4. år afholder Frederikshavn Forsyning forbrugervalg til bestyrelsen for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildeva ...

  Læs mere

  28-05-2021

  Vi skal genanvende mere affald

  Fra 2023 skal alle husstande sortere deres affald i større omfang. Tiltaget er endnu et skridt på den grønne vej mod klimaneutr ...

  Læs mere