Fornyelse af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevandet i et nyt separatkloakeringssystem. Fornyelsen af første etape i Danmarksgade på strækningen mellem Fisketorvet og Tordenskjoldsgade sættes i gang 27. januar
   

  I 2020 fornyer Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning gågaden og forsyningsledningerne i Danmarksgade i Frederikshavn. Arbejdet med at forny første etape på strækningen mellem Tordenskjoldsgade og Fisketorvet begynder mandag den 27. januar. Vi udskifter vand-, varme- og kloakledninger samt forskellige kabler for at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning – både nu og i fremtiden.  Udskiftningen af kloakledningerne er planlagt som en separatkloakering, hvor regn- og spildevand afledes i hvert sit ledningssystem. Det sker for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med store regnskyl.
   

  Begynder i hver sin ende
  Der venter et omfattende arbejde, når samtlige ledninger, der ligger i jorden under gågaden, skal renoveres og udskiftes. Det er derfor nødvendigt at arbejde samtidigt i begge ender. Arbejdet med at udskifte vand- og kloakledningerne begynder ved Tordenskjoldsgade. Ved Kalls Torv begynder vi med at udskifte fjernvarmeledningen. På et tidspunkt i foråret dækker vi ned, skifter rundt og graver de samme steder.

  Når ledningsarbejderne er afsluttet, begynder arbejdet med den nye belægning og indretningen af det nye samlingspunkt på Kalls Torv.
   

  Adgang til gågaden for alle
  Gågaden vil være tilgængelig under hele renoveringsarbejdet. Fodgængere og kørestolsbrugere sikres adgang til samtlige butikker, spisesteder og andre erhverv i gågaden. Den bredest mulige adgangsvej forsynes med stabile køreplader og markeres med afspærringshegn, så trafikanter kan færdes sikkert. Forsyningen opsøger og informerer berørte forbrugere, der skal have nye fjernvarmestik, og sender sms-beskeder ud til alle beboere, der er registreret som forbrugere i Forsyningen. Det kan ikke undgås, at det bliver nødvendigt at lukke for vand og varme i perioder – dog højest en arbejdsdag. Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 7.00-15.30. I tilfælde af, at arbejdet bliver forsinket, er der mulighed for at udvide arbejdstiden til kl. 18.00. Hvis det bliver aktuelt at udvide arbejdstiden til efter kl. 18, skal der søges om tilladelse hos miljømyndigheden.
   

  Fra gågade til samlingsgade
  Omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler gågaden til en samlingsgade og et attraktivt shoppingmiljø med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen året rundt. Gågaden får et nyt udseende med ny belægning, nye træer, belysning og nyt inventar. I den nye belægning lægges en ledelinje, for at mennesker med synshandicap kan orientere sig. Kalls Torv indrettes som et nyt samlingspunkt med en stjernehimmel i belægningen dannet af sten. Torvet udstyres med et nyt siddemøbel og en samlingsscene, der er sikret gennem en donation på 250.000 kr. fra Salling Fondene.

   

  FAKTA
  Forsyningen og Frederikshavn Kommune samarbejder om fornyelsen af gågaden, der udføres af entreprenørvirksomheden Trigon.

  Første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra 27. januar til juni 2020 og anden etape fra august til november.

  Fornyelsen af gågaden er en del af en områdefornyelsen af Frederikshavn midtby. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det samlede budget er på 30 mio. kr., hvoraf statens andel er 10 mio. kr.

  Forprojektet er tilrettet efter dialog med Gadeforum, som er nedsat af Teknisk Udvalg, med repræsentation af flere interessenter: Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turistforeningen, Handicaprådet, Ungebyrådet og Frederikshavn Byfond. 

  Læs mere om fornyelsen af gågaden og hele områdefornyelsen på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk 

  For uddybende oplysninger, kontakt:

  Jane Olesen, fællesprojektleder, Center for Park og Vej, Frederikshavn Kommune, mobil 2948 6153

   

  Flere nyheder

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  01-04-2020

  Sådan henter vi dit affald i påsken

  I ugen op til påsken sker der forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor henter vi dit affald på et a ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere

  12-03-2020

  Forsyningen lukker delvis ned

  Efter udmeldinger fra Statsministerens pressemøder den 11. og 23. marts lukker Forsyningen delvis ned. Driften opretholdes for ...

  Læs mere

  26-02-2020

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads

  Frederikshavn Vand A/S har i februar 2012 og i april 2019 annonceret reduktion af vandindvinding til Skagen Vandværk, og denne ...

  Læs mere

  20-02-2020

  Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- ...

  Læs mere

  24-01-2020

  Fornyelse af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevan ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Velkommen til vandforbrugere i Stenhøj

  Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune godkendte den 11. december 2019, at Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2020 overt ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Lærlinge og elever klædes grundigt på til arbejdsmarkedet

  Frederikshavn Forsyning A/S har med stor succes valgt at tænke i nye baner hvad angår ansættelser af lærlinge og elever. Tiltag ...

  Læs mere