Det nytter at sortere madaffaldet

  Den 1. oktober rundede Frederikshavn Forsyning A/S og Gemidan Ecogi A/S det første år med indsamlingen og behandlingen af madaffaldet i Frederikshavn Kommune.

  3.875 ton svarende til kapaciteten i mere end 500 skraldebiler. Så meget madaffald er der blevet indsamlet, siden affaldssorterings ordningen og de todelte affaldscontainere i oktober sidste år rullede ud til private helårsejendomme i Frederikshavn Kommune.

  ”Vi har siden opstart haft en målsætning om, at der skulle indsamles 4.000 ton madaffald hos målgruppen, og vi kan se, at dette tal vil blive opnået for 2019 som helhed”, oplyser Karl Villadsen, forsyningschef for Affald.

  ”Kvaliteten af det indsamlede madaffald er god og helt som forventet. Det betyder også, at affaldskunderne er flittige til at sortere affaldet”, fortsætter Karl Villadsen.
   

  En energibombe til landbrugsmarkerne
  Gemidan Ecogi omdanner madaffaldet til en biopulp, hvorefter energien i pulpen udnyttes på et biogasanlæg. Når gassen er udvundet af biopulpen, bliver restfibrene brugt som gødning på landbrugsjord, idet mange af de næringsstoffer, som landmanden bruger i sin gødningsplanlægning findes i det afgassede madaffald. På den måde bliver madaffaldet både til grøn energi og en cirkulær ressource til landbruget.

  ”Energien fra en biopulp på 1 ton er beregnet til cirka at kunne give mellem 85-110 m3 biogas. Variationen skyldes, at madaffaldets beskaffenhed og dermed gaspotentialet varierer. Eksempelvis giver fedt mere gas end proteiner og kulhydrater. Vi prøver at lave biopulpen så ensartet som muligt igennem driftsmæssige ”recepter”, men variationerne kan desværre ikke undgås”, oplyser Tobias Breinholt Hoffman, salgschef for Gemidan Ecogi.

  ”Alt i alt betyder det, at affaldskunderne i Frederikshavn Kommune har bidraget med ca. 450.000 m3 biogas det første år”, fortsætter salgschefen for Gemidan Ecogi.

  Glade for at have et forbehandlingsanlæg i Frederikshavn
  Den 1. september 2019 hjemtog Forsyningen opgaven med indsamling af affald i Frederikshavn Kommune. ”Vi har været så heldige, at Gemidan Ecogi har placeret deres forbehandlingsanlæg ved siden af vores affaldsforbrænding på Vendsysselvej. Nu hvor skraldebilerne holder til samme sted, når ikke de er ude at indsamle affald, betyder det, at vi ikke bruger tid og brændstof på unødig transport”, oplyser Karl Villadsen.  

  ”Vi er rigtig godt tilfredse med vores samarbejde med Forsyningen, og vi er ret gode til at hjælpe hinanden”, afslutter Tobias Breinholt Hoffmann fra Gemidan Ecogi.

  Flere nyheder

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  01-04-2020

  Sådan henter vi dit affald i påsken

  I ugen op til påsken sker der forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor henter vi dit affald på et a ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere

  12-03-2020

  Forsyningen lukker delvis ned

  Efter udmeldinger fra Statsministerens pressemøder den 11. og 23. marts lukker Forsyningen delvis ned. Driften opretholdes for ...

  Læs mere

  26-02-2020

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads

  Frederikshavn Vand A/S har i februar 2012 og i april 2019 annonceret reduktion af vandindvinding til Skagen Vandværk, og denne ...

  Læs mere

  20-02-2020

  Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- ...

  Læs mere

  24-01-2020

  Fornyelse af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevan ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Velkommen til vandforbrugere i Stenhøj

  Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune godkendte den 11. december 2019, at Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2020 overt ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Lærlinge og elever klædes grundigt på til arbejdsmarkedet

  Frederikshavn Forsyning A/S har med stor succes valgt at tænke i nye baner hvad angår ansættelser af lærlinge og elever. Tiltag ...

  Læs mere