Renovationspriser for år 2020

  I det forslag til priser, som vi har sendt til godkendelse i Frederikshavn Kommune, er der, som flere har bemærket, udsigt til en stigende pris for håndtering af affald.

  Vi havde forventet, at priserne kunne holdes på uændret niveau frem til 2022, svarende til den maksimale restløbetid på den kontrakt, vi havde med entreprenøren.

  Desværre har entreprenøren ikke vist vilje til at opfylde kontrakten – hvorefter vi har afdækket alternativerne i nyt udbud eller hjemtagelse af opgaven.

  Priserne svarer til det omkostningsniveau, vi forventede ville blive resultatet, hvis vi valgte at gennemføre et nyt udbud.

  Efter et turbulent år præget af uregelmæssigheder og arbejdsnedlæggelser vurderede vi, at forsyningssikkerheden bedst kunne opretholdes, hvis vi hjemtog opgaven.

  Prisen som foreslået i 2020 viser en stigning i forhold til 2019. Opmærksomheden henledes dog på, at prisen i 2019 blev nedsat i forhold til 2018, dette med baggrund i de indsamlingspriser vi havde kontrakt på.

  Omkostningen for den samlede affaldshåndtering (der dækker renovationsindsamling, papirindsamling, brug af genbrugspladser mv.) har for et ”standardhus” udviklet sig således:

  2018:                                               2.437,50 kr.

  2019:                                               2.231,25 kr.

  2020 (forslag)                                 2.562,50 kr.

  Vi havde gerne været disse ændringer foruden, men da forsyningssikkerheden blev truet, var hurtig handling nødvendig.

  Flere nyheder

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  01-04-2020

  Sådan henter vi dit affald i påsken

  I ugen op til påsken sker der forskydninger i indsamlingen af dagrenovation og papiraffald. Derfor henter vi dit affald på et a ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere

  19-03-2020

  Hjælp din skraldemand

  Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Følg to gode råd for at mindske ri ...

  Læs mere

  12-03-2020

  Forsyningen lukker delvis ned

  Efter udmeldinger fra Statsministerens pressemøder den 11. og 23. marts lukker Forsyningen delvis ned. Driften opretholdes for ...

  Læs mere

  26-02-2020

  Reduktion af vandindvinding på Skagen Kildeplads

  Frederikshavn Vand A/S har i februar 2012 og i april 2019 annonceret reduktion af vandindvinding til Skagen Vandværk, og denne ...

  Læs mere

  20-02-2020

  Nu går vi i gang på Gærumvej

  I uge 9 begynder Forsyningen at renovere Gærumvej. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, der skifter varme- ...

  Læs mere

  24-01-2020

  Fornyelse af Frederikshavn gågade

  Ledningsnettet under gågaden i Frederikshavn trænger til at blive skiftet, og regnvandet skal adskilles fra spildevan ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Velkommen til vandforbrugere i Stenhøj

  Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune godkendte den 11. december 2019, at Frederikshavn Vand A/S pr. 1. januar 2020 overt ...

  Læs mere

  20-12-2019

  Lærlinge og elever klædes grundigt på til arbejdsmarkedet

  Frederikshavn Forsyning A/S har med stor succes valgt at tænke i nye baner hvad angår ansættelser af lærlinge og elever. Tiltag ...

  Læs mere