Stigende energipriser skaber ny mulighed for Forsyningens kunder

  Frederikshavn Forsyning giver nu kunderne tilbud om månedsafregning for varme- og vandforbrug.

  I denne tid, som bærer præg af prisstigninger – nu også på fjernvarmen i Frederikshavn, oplever Forsyningen, at flere kunder efterspørger en anden afregningsform.

  ”Vi vil gerne imødekomme dette ønske fra vores kunder, og derfor tilbyder Forsyningen fremadrettet, at vand- og varmekunder kan skifte til månedsafregning”, fortæller bestyrelsesformand for Frederikshavn Forsyning A/S, Erik Kyed Trolle.

  Månedsafregning opgøres som en måneds faktisk forbrug samt en måneds aconto. Er man varmekunde ved Forsyningen, betaler man vand, renovation samt miljø-og genbrugsafgift på samme regning. Det er hele regningen, der vil overgå til månedsafregning.

  Pr. 1. august 2022 overgik alle Forsyningens el-kunder til månedsafregning, og nu får øvrige kunder altså samme mulighed.

   

  Hånd i hanke med forbruget
  ”Kort fortalt betyder det, at du som kunde betaler forbruget, når det er der”, udtaler Erik Kyed Trolle. ”Formålet med en månedsafregning er, at man løbende betaler det faktiske forbrug og derved bliver mere opmærksom på sit forbrug. Det er vigtigt at understrege, at uanset afregningsformen så er prisen pr. MWh/m3 den samme, det er udelukkende afregningsformen, der ændres”, tilføjer Erik Kyed Trolle.

  Hvem kan skifte til månedsafregning?
  Alle, der betaler forbrugsudgifter for varme og/eller vand direkte til Forsyningen kan skifte afregningsform.

  Formand Erik Kyed Trolle forklarer: ”På grund af de store stigninger på fjernvarmeprisen, overvejede vi i første omgang at tilbyde vores fjernvarmekunder månedsafregning, men vi vil gerne udvide servicen til også at gælde vores øvrige kunder, der kun aftager vand fra Forsyningen”.

  Forsyningen gør særlig opmærksom på, at hvis du bor til leje og betaler alle dine forbrugsudgifter via huslejen, er du ikke omfattet af tilbuddet.

  Større gennemskuelighed
  Som det er nu, opkræver Forsyningen varmeregningen i seks aconto-rater, der er en udregning af årets forventede forbrug fordelt på seks regninger. Når året er omme, opgøres det faktiske årsforbrug, og det sammenholdes med de acontobeløb, du har betalt i løbet af året. Alt efter, om du har forbrugt mere eller mindre i forhold til dine aconto-indbetalinger, får du i begyndelsen af året en ekstra regning eller en tilbagebetaling.

  Hvis du vælger månedsafregning, betaler du sidste måneds faktiske forbrug samt den kommende måneds forventede (aconto) forbrug. På samme måde som den nuværende årsopgørelse vil månedsregningen altid være korrigeret efter faktisk forbrug i forhold til acontobetalingen. Egentlig kan man sige, at i stedet for, at du får én årlig opgørelse, får du 12 månedsopgørelser.

  Fordelen ved månedsafregning er, at du altid vil være ”ajour” med dine forbrugsudgifter. Hver måned ved du, hvad du har brugt i forhold til, hvad du har betalt, og du kan lettere gennemskue næste måneds regning.

  På den måde kan du også blive mere bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt. På Forsyningens hjemmeside kan du finde gode råd til, hvordan du nedsætter forbruget.

  Ulempen er, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. I sommer- og efterårsmånederne vil dit varmeforbrug være lavere. Modsat kan dit vandforbrug være højere om sommeren, hvis du vander haven eller fylder badebassinet. Har du en budgetkonto, hvorfra din forbrugsregning bliver betalt, skal du derfor være særlig opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

  Ønsker du at skifte til månedsafregning?
  Når fordele og ulemper er vejet op mod hinanden, er det op til dig som kunde at vurdere, om du ønsker at skifte til månedsafregning. Det er en helt frivillig service, og du skal ikke betale for at skifte.

  Du kan skifte til månedsafregning via en formular her på hjemmesiden. Du skal indtaste dit kundenummer, som du finder på en regning fra Forsyningen.

  Praktisk vil det betyde, at du bliver oprettet som ”ny” kunde. Det vil sige, at du får et nyt kundenummer. Samtidig sender Forsyningen en slutopgørelse på det nuværende kundenummer.

  Hvis din nuværende regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du huske at tilmelde din nye regning til Betalingsservice. Benytter du selvbetjeningsløsningen minForsyning, skal du tilknytte dit nye kundenummer her.

  Hvis du senere fortryder, at du har skiftet til månedsafregning, kan du skifte tilbage til almindelig årsafregning med seks aconto-regninger. Du skal i så fald være opmærksom på, at du endnu en gang får et nyt kundenummer. 

  Har du spørgsmål om at skifte til månedsafregning, er du velkommen til at kontakte Forsyningen via mail kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

  Flere nyheder

  01-01-2023

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2023

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2023. Er du ...

  Læs mere

  21-12-2022

  Husk at opdatere dine kontaktoplysninger - og følg dit varmeforbrug

  Som kunde hos Forsyningen er det vigtigt, at de kontaktoplysninger vi har på dig, er korrekte. Sørg derfor f ...

  Læs mere

  19-12-2022

  Klar - parat - sorterings-start!

  Den 1. januar 2023 lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Frederikshavn Kommune. Du har nu fået dine nye affaldsbehold ...

  Læs mere

  16-12-2022

  Forsyningen mellem jul og nytår

  Forsyningen holder lukket mellem jul og nytår Fra og med lørdag den 24. december til og med søndag d ...

  Læs mere

  07-12-2022

  Sneen falder - hjælp din skraldemand

  Snefald kan betyde uregelmæssigheder i indsamling af renovations- og papiraffald. Renovationsbilen kan have svært ved at komme ...

  Læs mere

  30-11-2022

  Lavere varmepris i Frederikshavn end først varslet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har godkendt, at varmeprisen pr. 1. december bliver knap så høj som først varslet. Begr ...

  Læs mere

  18-11-2022

  Lærlinge i succesfuld deleordning

  Frederikshavn Forsyning og smedevirksomheden Oscar Petersen & Søn A/S har indgået lokalt samarbejde for at sikre høj faglig ...

  Læs mere

  17-11-2022

  Efter analyser af vandboringer: Der er ikke påvist PFAS

  Frederikshavn Vand har nu foretaget analyser på godt 100 vandindvindingsboringer, og der er ikke påvist PFAS i råvandet. ...

  Læs mere

  04-11-2022

  Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten i Skagen

  Nye analyser viser, at råvandet i Skagen overskrider kvalitetskrav for PFAS, og flere undersøgelser tyder på, at forureningen k ...

  Læs mere

  01-11-2022

  Forsyningen er klar til den nye indefrysningsordning

  Fra og med den 1. november 2022 kan du tilmelde dig den nye indefrysningsordning gældende for el hos Frederikshavn Forsyning. Læs mere