Ny afregningsform fra nytår og fald i varmeprisen pr. 1. juli

  Frederikshavn Varme A/S indfører til nytår ny afregningsform for fjernvarmekunderne og nedjusterer pr. 1. juli 2023 prisen på fjernvarme.

  Efter nytår vil Forsyningens fjernvarmekunder opleve en ændring i afregningsformen. Pr. 1. januar 2024 overgår fjernvarmekunderne til obligatorisk månedsafregning efter det faktiske forbrug uden aconto. Det omfatter de forbrugsarter, der opkræves på samme regning som varme, hvilket kan være vand, spildevand og renovation.

  ”Flere energiselskaber er tidligere blevet kritiseret for at agere bank og for at indkræve acontobeløb, som er væsentligt højere end det, kunderne bruger. Forsyningen har siden efteråret 2022 tilbudt alle kunder muligheden for månedsafregning på varme- og vandforbruget, så man løbende har kunnet betale for det faktiske forbrug – dog med en måneds aconto. Nu gør vi det obligatorisk for vores fjernvarmekunder og uden aconto-opkrævning. De øvrige kunder for vand, spildevand og renovation får dog også muligheden og kan frivilligt tilmelde sig ordningen efter nytår”, oplyser Erik Kyed Trolle, bestyrelsesformand.

  Fordelen ved månedsafregning er, at du altid vil være ”ajour” med dine forbrugsafgifter. På den måde kan du blive mere bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt.

  Med månedsafregning skal du være opmærksom på, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. Har du en budgetkonto, hvorfra din regning bliver betalt, skal du derfor være opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

  Samme pris – anden afregningsform

  ”Det er dog vigtigt at understrege, at selvom vi ændrer afregningsformen til månedsafregning, så er prisen den samme”, meddeler Erik Kyed Trolle.

  De fortsat faldende energipriser giver gode prognoser for efteråret og betyder, at Frederikshavn Varme pr. 1. juli nedjusterer fjernvarmeprisen til 925 kr./MWh inkl. moms fra de nuværende 1.050 kr./MWh inkl. moms, hvilket er en besparelse på 125 kr./MWh.

  ”De sidste par år har lært os, at det er vanskeligt at forudse, hvordan energimarkedet udvikler sig. Vi ved, at der kan ske uforudsete hændelser, som kan påvirke prisudviklingen til den kommende fyringssæson, men for nuværende ser prognoserne for efteråret rigtig fornuftige ud, og derfor sætter vi nu fjernvarmeprisen ned”, slutter Erik Kyed Trolle af.