Nu kommer sidste del af vandledningen mod Skagen

  Frederikshavn Vand A/S arbejder nu på den sidste etape af transmissionsledningen, der skal bringe drikkevand fra Tolne til Skagen.


  En ledningsstrækning på ca. 11 km. er i øjeblikket ved at vinde frem mellem Hulsig og Skagen. Ledningen er den sidste del af den i alt 50 km lange transmissionsledning, der skal føre drikkevand fra Tolne Vandværk til Skagen, hvor den skal sikre tilstrækkelig vandforsyning i Skagen by og havn nu og i fremtiden. Udbuddet vandt Trigon, der er hovedentreprenør på projektet. Frederikshavn Vand forventer, at projektet afsluttes i løbet af sommeren 2022.

  Årsagen skal findes i vandets kvalitet
  Frederikshavn Vand er certificeret efter samme krav, som der stilles til fødevaresikkerhed. For at sikre, at drikkevandet i Frederikshavn Kommune lever op til disse krav, følger selskabet en række kontrolprogrammer i proceduren for behandlingen af drikkevandet. I Skagen består undergrunden af mange lag eftersom Skagen Odde er bygget op over mange hundrede år. I disse lag findes der stor forekomst af organisk materiale, som naturligt giver grundvandet i Skagen en ringere kvalitet end øvrige steder i kommunen, og det kræver en meget kostbar indsats for behandlingen af vandet.

  ”Vandet fra boringerne til Skagen Vandværk kræver en udvidet behandling, og det giver langt flere arbejdsgange for at få kvaliteten af drikkevandet til at leve op til de gældende krav for fødevaresikkerhed”, lyder det fra Lars B. Østergaard, der er forsyningschef for Frederikshavn Vand A/S.

  Arbejder i respekt for naturen
  For at beskytte naturen og dyrelivet i området mest muligt, foregår arbejdet med at etablere ledningen underjordisk, hvor ledningen bores frem under jorden i stræk op til 600 meter. Der vil dog blive gravet nogle huller der, hvor boremaskinen bore fra og til samt, hvor ledningen samles. 

   

  Flere nyheder

  01-01-2023

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2023

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2023. Er du ...

  Læs mere

  21-12-2022

  Husk at opdatere dine kontaktoplysninger - og følg dit varmeforbrug

  Som kunde hos Forsyningen er det vigtigt, at de kontaktoplysninger vi har på dig, er korrekte. Sørg derfor f ...

  Læs mere

  19-12-2022

  Klar - parat - sorterings-start!

  Den 1. januar 2023 lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Frederikshavn Kommune. Du har nu fået dine nye affaldsbehold ...

  Læs mere

  16-12-2022

  Forsyningen mellem jul og nytår

  Forsyningen holder lukket mellem jul og nytår Fra og med lørdag den 24. december til og med søndag d ...

  Læs mere

  07-12-2022

  Sneen falder - hjælp din skraldemand

  Snefald kan betyde uregelmæssigheder i indsamling af renovations- og papiraffald. Renovationsbilen kan have svært ved at komme ...

  Læs mere

  30-11-2022

  Lavere varmepris i Frederikshavn end først varslet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har godkendt, at varmeprisen pr. 1. december bliver knap så høj som først varslet. Begr ...

  Læs mere

  18-11-2022

  Lærlinge i succesfuld deleordning

  Frederikshavn Forsyning og smedevirksomheden Oscar Petersen & Søn A/S har indgået lokalt samarbejde for at sikre høj faglig ...

  Læs mere

  17-11-2022

  Efter analyser af vandboringer: Der er ikke påvist PFAS

  Frederikshavn Vand har nu foretaget analyser på godt 100 vandindvindingsboringer, og der er ikke påvist PFAS i råvandet. ...

  Læs mere

  04-11-2022

  Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten i Skagen

  Nye analyser viser, at råvandet i Skagen overskrider kvalitetskrav for PFAS, og flere undersøgelser tyder på, at forureningen k ...

  Læs mere

  01-11-2022

  Forsyningen er klar til den nye indefrysningsordning

  Fra og med den 1. november 2022 kan du tilmelde dig den nye indefrysningsordning gældende for el hos Frederikshavn Forsyning. Læs mere