Nu kommer sidste del af vandledningen mod Skagen

  Frederikshavn Vand A/S arbejder nu på den sidste etape af transmissionsledningen, der skal bringe drikkevand fra Tolne til Skagen.


  En ledningsstrækning på ca. 11 km. er i øjeblikket ved at vinde frem mellem Hulsig og Skagen. Ledningen er den sidste del af den i alt 50 km lange transmissionsledning, der skal føre drikkevand fra Tolne Vandværk til Skagen, hvor den skal sikre tilstrækkelig vandforsyning i Skagen by og havn nu og i fremtiden. Udbuddet vandt Trigon, der er hovedentreprenør på projektet. Frederikshavn Vand forventer, at projektet afsluttes i løbet af sommeren 2022.

  Årsagen skal findes i vandets kvalitet
  Frederikshavn Vand er certificeret efter samme krav, som der stilles til fødevaresikkerhed. For at sikre, at drikkevandet i Frederikshavn Kommune lever op til disse krav, følger selskabet en række kontrolprogrammer i proceduren for behandlingen af drikkevandet. I Skagen består undergrunden af mange lag eftersom Skagen Odde er bygget op over mange hundrede år. I disse lag findes der stor forekomst af organisk materiale, som naturligt giver grundvandet i Skagen en ringere kvalitet end øvrige steder i kommunen, og det kræver en meget kostbar indsats for behandlingen af vandet.

  ”Vandet fra boringerne til Skagen Vandværk kræver en udvidet behandling, og det giver langt flere arbejdsgange for at få kvaliteten af drikkevandet til at leve op til de gældende krav for fødevaresikkerhed”, lyder det fra Lars B. Østergaard, der er forsyningschef for Frederikshavn Vand A/S.

  Arbejder i respekt for naturen
  For at beskytte naturen og dyrelivet i området mest muligt, foregår arbejdet med at etablere ledningen underjordisk, hvor ledningen bores frem under jorden i stræk op til 600 meter. Der vil dog blive gravet nogle huller der, hvor boremaskinen bore fra og til samt, hvor ledningen samles. 

   

  Flere nyheder

  21-09-2022

  Ændret procedure for frakobling af naturgas

  Vigtig information til nye og kommende fjernvarmekunder i Kilden Forsyningen har i projektets start indgået aftale me ...

  Læs mere

  14-09-2022

  Regeringens udspil på energi-området

  Forsyningen følger op på det udspil, Regeringen har præsenteret på pressemøde den 14. september og vil arbejde ud fra de retnin ...

  Læs mere

  13-09-2022

  Stigende energipriser skaber ny mulighed for Forsyningens kunder

  Frederikshavn Forsyning giver nu kunderne tilbud om månedsafregning for varme- og vandforbrug. I denne tid, som bærer ...

  Læs mere

  31-08-2022

  Elprisernes betydning for din elregning lige nu

  Har de høje elpriser betydning for din regning lige nu? Svaret er NEJ, hvis du har valgt vores Stabil-El eller Miljø-EL. ...

  Læs mere

  30-08-2022

  Fjernvarmeprisen stiger i løbet af efteråret

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen tre gange i løbet af efteråret. Årsagen til stigningerne skyldes de ...

  Læs mere

  16-08-2022

  Hold øje med din e-Boks - og find information om ny affaldsordning

  Fra nytår skal du sortere dit affald endnu mere, end du gør i dag. Som ejer af villa, rækkehus, landejendom eller sommerhus mod ...

  Læs mere

  12-08-2022

  På forkant med skærpede analyser af PFAS i drikkevandet

  I den seneste tid har der i medierne været omtale af de forhøjede PFAS-niveauer i drikkevandet i hele landet, heriblandt i Fred ...

  Læs mere

  10-08-2022

  Varmechecken er ikke udbetalt til varmekunder i Frederikshavn

  Den 10. august 2022 er der blevet udsendt varmecheck til husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, og hvor følgende er ...

  Læs mere

  07-07-2022

  Ny aftale betyder besparelse på din elregning

  Fra 1. juli 2022 nedsættes den almindelige elafgift med 17,5 øre/kWh inkl. moms. Har du et årligt forbrug på 4.000 kWh, så vil ...

  Læs mere

  24-06-2022

  Fjernvarmeprisen justeres pr. 1. august 2022

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. august 2022 til 875,00 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning p ...

  Læs mere