Indefrysningsordningen

    Indefrysningsordningen er en politisk aftale indgået den 23. september 2022, som lægger et loft over, hvor høj prisen på el og fjernvarme kan blive i en periode.

    Indefrysningsordningen er frivillig og midlertidig.

    Den giver mulighed for at indefryse en del af regningen og herefter afdrage lånet over en årrække.

    Få svar på dine spørgsmål om ordningen her.