Fjernvarmeprisen stiger i løbet af efteråret

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen tre gange i løbet af efteråret. Årsagen til stigningerne skyldes det fortsat ustabile energimarked, der har en voldsom negativ effekt på varmeselskabets økonomi.

  Frederikshavn Varme A/S varsler endnu en gang stigninger på den variable pris på fjernvarme, og frederikshavnernes varmeregning kommer i slutningen af året på et niveau, der aldrig er set før.

  Erik Kyed Trolle, der er bestyrelsesformand for Frederikshavn Varme A/S, forklarer: ”Udover en rimelig stor prisstigning i februar havde vi i maj og august mindre stigninger på fjernvarmeprisen. Vi havde håbet, at energimarkedet kunne finde et roligt niveau, men tværtimod ser vi fortsat kraftige stigninger på både el- og naturgaspriserne. Energimarkedet i hele Europa er gået fuldstændigt amok, og prognoserne for fremtiden ser desværre dystre ud”.

  Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler, og det er på disse anlæg, hvor ”råvarepriserne” er på himmelflugt. Årsagen er de manglende gasleverancer fra Rusland, som påvirker energimarkedet i hele Europa.

  ”Forsyningens strategi er at sikre en jævn prisudvikling for vores ydelser, men jeg må sige, at vi lige nu ikke opfylder strategien, for så vidt angår varmeprisen”, fortæller Erik Kyed Trolle og fortsætter: ”Vi er i en helt ekstraordinær situation, hvor vi slet ikke har indflydelse, og desværre må vi sende regningen videre til vores kunder”. 

   

  Sådan stiger fjernvarmeprisen
  Energistyrelsen kræver, at fjernvarmeselskaber giver deres kunder et varsel på tre måneder, når en prisstigning er på mere end 10 %. Ved prisstigninger på 10 % og mindre er varslet en måned.

  Pr. 1. oktober stiger prisen med 10 % til 963 kr./MWh inkl. moms. Måneden efter kommer endnu en 10 % stigning, hvor prisen bliver 1.059 kr., og pr. 1. december stiger varmeprisen ca. 48 % til 1.563 kr.

  Herover ses en opstilling af den årlige udgift for fjernvarme, som den er nu samt med de forhøjede priser, der bliver gældende pr. 1. oktober, 1. november og 1. december 2022. Det er vigtigt at bemærke, at de fremtidige priser er beregnet for et helt år med den aktuelle pris.

   

  Nye grønne projekter skal i støbeskeen
  Det er en nødvendighed at gøre den fremtidige varmeproduktion mindre afhængig af både el og naturgas, hvor både pris og leverance påvirkes af udefrakommende faktorer, som fjernvarmeselskabet ikke har nogen indflydelse på.

  ”Bestyrelsen skal hurtigst muligt have truffet beslutning om en yderligere varmeproduktion - og den skal i høj grad være baseret på grøn energi. Jeg er sikker på, at vi finder en god og fremtidssikret løsning”, slutter bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle.  

  ”Hvile i sig selv”
  Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud.

  Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

  Flere nyheder

  21-09-2022

  Ændret procedure for frakobling af naturgas

  Vigtig information til nye og kommende fjernvarmekunder i Kilden Forsyningen har i projektets start indgået aftale me ...

  Læs mere

  14-09-2022

  Regeringens udspil på energi-området

  Forsyningen følger op på det udspil, Regeringen har præsenteret på pressemøde den 14. september og vil arbejde ud fra de retnin ...

  Læs mere

  13-09-2022

  Stigende energipriser skaber ny mulighed for Forsyningens kunder

  Frederikshavn Forsyning giver nu kunderne tilbud om månedsafregning for varme- og vandforbrug. I denne tid, som bærer ...

  Læs mere

  31-08-2022

  Elprisernes betydning for din elregning lige nu

  Har de høje elpriser betydning for din regning lige nu? Svaret er NEJ, hvis du har valgt vores Stabil-El eller Miljø-EL. ...

  Læs mere

  30-08-2022

  Fjernvarmeprisen stiger i løbet af efteråret

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen tre gange i løbet af efteråret. Årsagen til stigningerne skyldes de ...

  Læs mere

  16-08-2022

  Hold øje med din e-Boks - og find information om ny affaldsordning

  Fra nytår skal du sortere dit affald endnu mere, end du gør i dag. Som ejer af villa, rækkehus, landejendom eller sommerhus mod ...

  Læs mere

  12-08-2022

  På forkant med skærpede analyser af PFAS i drikkevandet

  I den seneste tid har der i medierne været omtale af de forhøjede PFAS-niveauer i drikkevandet i hele landet, heriblandt i Fred ...

  Læs mere

  10-08-2022

  Varmechecken er ikke udbetalt til varmekunder i Frederikshavn

  Den 10. august 2022 er der blevet udsendt varmecheck til husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, og hvor følgende er ...

  Læs mere

  07-07-2022

  Ny aftale betyder besparelse på din elregning

  Fra 1. juli 2022 nedsættes den almindelige elafgift med 17,5 øre/kWh inkl. moms. Har du et årligt forbrug på 4.000 kWh, så vil ...

  Læs mere

  24-06-2022

  Fjernvarmeprisen justeres pr. 1. august 2022

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. august 2022 til 875,00 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning p ...

  Læs mere