Fjernvarmeprisen stiger i løbet af efteråret

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen tre gange i løbet af efteråret. Årsagen til stigningerne skyldes det fortsat ustabile energimarked, der har en voldsom negativ effekt på varmeselskabets økonomi.

  Frederikshavn Varme A/S varsler endnu en gang stigninger på den variable pris på fjernvarme, og frederikshavnernes varmeregning kommer i slutningen af året på et niveau, der aldrig er set før.

  Erik Kyed Trolle, der er bestyrelsesformand for Frederikshavn Varme A/S, forklarer: ”Udover en rimelig stor prisstigning i februar havde vi i maj og august mindre stigninger på fjernvarmeprisen. Vi havde håbet, at energimarkedet kunne finde et roligt niveau, men tværtimod ser vi fortsat kraftige stigninger på både el- og naturgaspriserne. Energimarkedet i hele Europa er gået fuldstændigt amok, og prognoserne for fremtiden ser desværre dystre ud”.

  Frederikshavn Varme producerer 2/3 af fjernvarmen på eldrevet varmepumpe og på gaskedler, og det er på disse anlæg, hvor ”råvarepriserne” er på himmelflugt. Årsagen er de manglende gasleverancer fra Rusland, som påvirker energimarkedet i hele Europa.

  ”Forsyningens strategi er at sikre en jævn prisudvikling for vores ydelser, men jeg må sige, at vi lige nu ikke opfylder strategien, for så vidt angår varmeprisen”, fortæller Erik Kyed Trolle og fortsætter: ”Vi er i en helt ekstraordinær situation, hvor vi slet ikke har indflydelse, og desværre må vi sende regningen videre til vores kunder”. 

   

  Sådan stiger fjernvarmeprisen
  Energistyrelsen kræver, at fjernvarmeselskaber giver deres kunder et varsel på tre måneder, når en prisstigning er på mere end 10 %. Ved prisstigninger på 10 % og mindre er varslet en måned.

  Pr. 1. oktober stiger prisen med 10 % til 963 kr./MWh inkl. moms. Måneden efter kommer endnu en 10 % stigning, hvor prisen bliver 1.059 kr., og pr. 1. december stiger varmeprisen ca. 48 % til 1.563 kr.

  Herover ses en opstilling af den årlige udgift for fjernvarme, som den er nu samt med de forhøjede priser, der bliver gældende pr. 1. oktober, 1. november og 1. december 2022. Det er vigtigt at bemærke, at de fremtidige priser er beregnet for et helt år med den aktuelle pris.

   

  Nye grønne projekter skal i støbeskeen
  Det er en nødvendighed at gøre den fremtidige varmeproduktion mindre afhængig af både el og naturgas, hvor både pris og leverance påvirkes af udefrakommende faktorer, som fjernvarmeselskabet ikke har nogen indflydelse på.

  ”Bestyrelsen skal hurtigst muligt have truffet beslutning om en yderligere varmeproduktion - og den skal i høj grad være baseret på grøn energi. Jeg er sikker på, at vi finder en god og fremtidssikret løsning”, slutter bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle.  

  ”Hvile i sig selv”
  Fjernvarmeprisen i Frederikshavn er reguleret af Varmeforsyningsloven, der sikrer, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til fjernvarmeproduktion. Prispolitikken er også kendt som hvile-i-sig-selv-princippet, hvor fjernvarmeselskabet ikke må generere hverken underskud eller overskud.

  Når omkostningerne bliver for høje, er det en nødvendighed at hæve varmeprisen. Til gengæld sættes prisen ned, hvis det ser ud til, at selskabet kommer ud med overskud.

  Flere nyheder

  01-01-2023

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2023

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2023. Er du ...

  Læs mere

  21-12-2022

  Husk at opdatere dine kontaktoplysninger - og følg dit varmeforbrug

  Som kunde hos Forsyningen er det vigtigt, at de kontaktoplysninger vi har på dig, er korrekte. Sørg derfor f ...

  Læs mere

  19-12-2022

  Klar - parat - sorterings-start!

  Den 1. januar 2023 lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Frederikshavn Kommune. Du har nu fået dine nye affaldsbehold ...

  Læs mere

  16-12-2022

  Forsyningen mellem jul og nytår

  Forsyningen holder lukket mellem jul og nytår Fra og med lørdag den 24. december til og med søndag d ...

  Læs mere

  07-12-2022

  Sneen falder - hjælp din skraldemand

  Snefald kan betyde uregelmæssigheder i indsamling af renovations- og papiraffald. Renovationsbilen kan have svært ved at komme ...

  Læs mere

  30-11-2022

  Lavere varmepris i Frederikshavn end først varslet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har godkendt, at varmeprisen pr. 1. december bliver knap så høj som først varslet. Begr ...

  Læs mere

  18-11-2022

  Lærlinge i succesfuld deleordning

  Frederikshavn Forsyning og smedevirksomheden Oscar Petersen & Søn A/S har indgået lokalt samarbejde for at sikre høj faglig ...

  Læs mere

  17-11-2022

  Efter analyser af vandboringer: Der er ikke påvist PFAS

  Frederikshavn Vand har nu foretaget analyser på godt 100 vandindvindingsboringer, og der er ikke påvist PFAS i råvandet. ...

  Læs mere

  04-11-2022

  Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten i Skagen

  Nye analyser viser, at råvandet i Skagen overskrider kvalitetskrav for PFAS, og flere undersøgelser tyder på, at forureningen k ...

  Læs mere

  01-11-2022

  Forsyningen er klar til den nye indefrysningsordning

  Fra og med den 1. november 2022 kan du tilmelde dig den nye indefrysningsordning gældende for el hos Frederikshavn Forsyning. Læs mere