Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Forsyningen at orientere om forholdene i vores forsyningsområde.

  Følger stramt kontrolprogram
  Frederikshavn Vand A/S har 5 vandværker, hvortil der indvindes råvand fra i alt 105 boringer placeret på flere forskellige kildepladser. Der bliver jf. drikkevandsbekendtgørelsen løbende foretaget analyser af både råvandet fra boringerne samt i distributionen af drikkevandet fra vandværkerne og helt ud til forbrugerens taphane. Der er dog i 6 af de mere end hundrede boringer påvist minimale og heldigvis nedadgående overskridelser vedr. pesticider. Værdierne følges nøje, og ved drikkevandets afgang fra vandværkerne er der ingen overskridelse af grænseværdierne.

  Frederikshavn Vand udarbejder i samarbejde med Frederikshavn Kommune som myndighed et kontrolprogram i henhold til kravene i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Dette kontrolprogram revurderes løbende og mindst en gang årligt.

  Ingen påviste PFAS-forbindelser
  Der har i pressen været meldinger om fund af stoffet PFAS i vandet i Brinkhus Kildeplads. Analyserne er foretaget fra en undersøgelsesboring, der på intet tidspunkt har været tilkoblet ledning til vandværket. Der er tale om et enkelt sted i området. Boringen var ganske enkelt fejlregistreret hos analyseinstituttet, og fejlen er naturligvis blevet rettet.
  Frederikshavn Vand har af et forsigtighedsprincip for nylig foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) af indvindingsboringer i Brinkhus uden påvisning af disse stoffer. Desuden er der de senere år også blevet analyseret herfor på ledningsnettet, der fører drikkevandet ud til kunderne. Heller ikke her har stofferne været påvist.

  Alle ordinære og ekstraordinære prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne er offentlig tilgængelige via geus.dk

  Frederikshavn Vand er certificeret efter ISO 22000 ledelsessystem, der blandt andet sikrer overholdelse af fødevaresikkerhed.  

  Flere nyheder

  21-09-2022

  Ændret procedure for frakobling af naturgas

  Vigtig information til nye og kommende fjernvarmekunder i Kilden Forsyningen har i projektets start indgået aftale me ...

  Læs mere

  14-09-2022

  Regeringens udspil på energi-området

  Forsyningen følger op på det udspil, Regeringen har præsenteret på pressemøde den 14. september og vil arbejde ud fra de retnin ...

  Læs mere

  13-09-2022

  Stigende energipriser skaber ny mulighed for Forsyningens kunder

  Frederikshavn Forsyning giver nu kunderne tilbud om månedsafregning for varme- og vandforbrug. I denne tid, som bærer ...

  Læs mere

  31-08-2022

  Elprisernes betydning for din elregning lige nu

  Har de høje elpriser betydning for din regning lige nu? Svaret er NEJ, hvis du har valgt vores Stabil-El eller Miljø-EL. ...

  Læs mere

  30-08-2022

  Fjernvarmeprisen stiger i løbet af efteråret

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen tre gange i løbet af efteråret. Årsagen til stigningerne skyldes de ...

  Læs mere

  16-08-2022

  Hold øje med din e-Boks - og find information om ny affaldsordning

  Fra nytår skal du sortere dit affald endnu mere, end du gør i dag. Som ejer af villa, rækkehus, landejendom eller sommerhus mod ...

  Læs mere

  12-08-2022

  På forkant med skærpede analyser af PFAS i drikkevandet

  I den seneste tid har der i medierne været omtale af de forhøjede PFAS-niveauer i drikkevandet i hele landet, heriblandt i Fred ...

  Læs mere

  10-08-2022

  Varmechecken er ikke udbetalt til varmekunder i Frederikshavn

  Den 10. august 2022 er der blevet udsendt varmecheck til husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, og hvor følgende er ...

  Læs mere

  07-07-2022

  Ny aftale betyder besparelse på din elregning

  Fra 1. juli 2022 nedsættes den almindelige elafgift med 17,5 øre/kWh inkl. moms. Har du et årligt forbrug på 4.000 kWh, så vil ...

  Læs mere

  24-06-2022

  Fjernvarmeprisen justeres pr. 1. august 2022

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. august 2022 til 875,00 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning p ...

  Læs mere