Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Forsyningen at orientere om forholdene i vores forsyningsområde.

  Følger stramt kontrolprogram
  Frederikshavn Vand A/S har 5 vandværker, hvortil der indvindes råvand fra i alt 105 boringer placeret på flere forskellige kildepladser. Der bliver jf. drikkevandsbekendtgørelsen løbende foretaget analyser af både råvandet fra boringerne samt i distributionen af drikkevandet fra vandværkerne og helt ud til forbrugerens taphane. Der er dog i 6 af de mere end hundrede boringer påvist minimale og heldigvis nedadgående overskridelser vedr. pesticider. Værdierne følges nøje, og ved drikkevandets afgang fra vandværkerne er der ingen overskridelse af grænseværdierne.

  Frederikshavn Vand udarbejder i samarbejde med Frederikshavn Kommune som myndighed et kontrolprogram i henhold til kravene i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Dette kontrolprogram revurderes løbende og mindst en gang årligt.

  Ingen påviste PFAS-forbindelser
  Der har i pressen været meldinger om fund af stoffet PFAS i vandet i Brinkhus Kildeplads. Analyserne er foretaget fra en undersøgelsesboring, der på intet tidspunkt har været tilkoblet ledning til vandværket. Der er tale om et enkelt sted i området. Boringen var ganske enkelt fejlregistreret hos analyseinstituttet, og fejlen er naturligvis blevet rettet.
  Frederikshavn Vand har af et forsigtighedsprincip for nylig foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) af indvindingsboringer i Brinkhus uden påvisning af disse stoffer. Desuden er der de senere år også blevet analyseret herfor på ledningsnettet, der fører drikkevandet ud til kunderne. Heller ikke her har stofferne været påvist.

  Alle ordinære og ekstraordinære prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne er offentlig tilgængelige via geus.dk

  Frederikshavn Vand er certificeret efter ISO 22000 ledelsessystem, der blandt andet sikrer overholdelse af fødevaresikkerhed.  

  Flere nyheder

  24-05-2022

  Vi holder lukket fredag den 27. maj

  Fredag den 27. maj (dagen efter Kr. himmeltfart) holder Kundeservice og de øvrige kontorer i Forsyningen lukket. Der ...

  Læs mere

  19-05-2022

  Forsyningssikkerheden blev opretholdt på trods af udfordringer

  Onsdag den 18. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2021 blev fremlagt ...

  Læs mere

  06-05-2022

  De kommende "skæve" helligdage

  Der sker ingen ændring i affaldsindsamlingen i forbindelse med de kommende "skæve" helligdage.  Ring tlf. 9829 9 ...

  Læs mere

  02-05-2022

  Sommerbelysning

  Den lyse tid nærmer sig, derfor slukker vi igen for hver anden af vores gadelamper i perioden fra den 1. maj til og m ...

  Læs mere

  21-04-2022

  Indsamling af affald i de kommende helligdage

  Der sker ingen forskydninger eller ændringer i affaldsindsamlingen i forbindelse med de kommende "skæve" helligdage.  ...

  Læs mere

  07-04-2022

  Fjernvarmeprisen stiger desværre igen

  I Frederikshavn stiger den variable del af fjernvarmeprisen pr. 1. maj 2022 til 796,25 kr. pr. MWh inkl. moms. En stigning på 6 ...

  Læs mere

  17-02-2022

  Uvist om vores fjernvarmekunder kan modtage varmecheck

  Husstande med under 650.000 kroner i årsindkomst, som har naturgasfyr eller fjernvarme fra naturgas eller el som opvarmningskil ...

  Læs mere

  20-01-2022

  Nu kommer sidste del af vandledningen mod Skagen

  Frederikshavn Vand A/S arbejder nu på den sidste etape af transmissionsledningen, der skal bringe drikkevand fra Tolne ...

  Læs mere

  14-01-2022

  Van(d)vittig godt nyt til kunderne

  Flere tusinde kunder kan nu se frem til at spare penge på vandregningen.
  Pr. 1. januar 2022 har Frederikshavn Va ...

  Læs mere

  23-12-2021

  Et sandt juleeventyr for to nye skraldemænd

  Onsdag den 15. december fik Forsyningens to dygtige EGU-praktikanter overrakt deres bevis for endt uddannelse – og der ...

  Læs mere