Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Forsyningen at orientere om forholdene i vores forsyningsområde.

  Følger stramt kontrolprogram
  Frederikshavn Vand A/S har 5 vandværker, hvortil der indvindes råvand fra i alt 105 boringer placeret på flere forskellige kildepladser. Der bliver jf. drikkevandsbekendtgørelsen løbende foretaget analyser af både råvandet fra boringerne samt i distributionen af drikkevandet fra vandværkerne og helt ud til forbrugerens taphane. Der er dog i 6 af de mere end hundrede boringer påvist minimale og heldigvis nedadgående overskridelser vedr. pesticider. Værdierne følges nøje, og ved drikkevandets afgang fra vandværkerne er der ingen overskridelse af grænseværdierne.

  Frederikshavn Vand udarbejder i samarbejde med Frederikshavn Kommune som myndighed et kontrolprogram i henhold til kravene i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Dette kontrolprogram revurderes løbende og mindst en gang årligt.

  Ingen påviste PFAS-forbindelser
  Der har i pressen været meldinger om fund af stoffet PFAS i vandet i Brinkhus Kildeplads. Analyserne er foretaget fra en undersøgelsesboring, der på intet tidspunkt har været tilkoblet ledning til vandværket. Der er tale om et enkelt sted i området. Boringen var ganske enkelt fejlregistreret hos analyseinstituttet, og fejlen er naturligvis blevet rettet.
  Frederikshavn Vand har af et forsigtighedsprincip for nylig foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) af indvindingsboringer i Brinkhus uden påvisning af disse stoffer. Desuden er der de senere år også blevet analyseret herfor på ledningsnettet, der fører drikkevandet ud til kunderne. Heller ikke her har stofferne været påvist.

  Alle ordinære og ekstraordinære prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne er offentlig tilgængelige via geus.dk

  Frederikshavn Vand er certificeret efter ISO 22000 ledelsessystem, der blandt andet sikrer overholdelse af fødevaresikkerhed.  

  Flere nyheder

  01-01-2023

  Valg af entreprenør til tømning af tanke 2023

  Har du en bundfældningstank, kan du nu vælge, hvilken entreprenør du vil benytte til tømning af tanken i 2023. Er du ...

  Læs mere

  21-12-2022

  Husk at opdatere dine kontaktoplysninger - og følg dit varmeforbrug

  Som kunde hos Forsyningen er det vigtigt, at de kontaktoplysninger vi har på dig, er korrekte. Sørg derfor f ...

  Læs mere

  19-12-2022

  Klar - parat - sorterings-start!

  Den 1. januar 2023 lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Frederikshavn Kommune. Du har nu fået dine nye affaldsbehold ...

  Læs mere

  16-12-2022

  Forsyningen mellem jul og nytår

  Forsyningen holder lukket mellem jul og nytår Fra og med lørdag den 24. december til og med søndag d ...

  Læs mere

  07-12-2022

  Sneen falder - hjælp din skraldemand

  Snefald kan betyde uregelmæssigheder i indsamling af renovations- og papiraffald. Renovationsbilen kan have svært ved at komme ...

  Læs mere

  30-11-2022

  Lavere varmepris i Frederikshavn end først varslet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har godkendt, at varmeprisen pr. 1. december bliver knap så høj som først varslet. Begr ...

  Læs mere

  18-11-2022

  Lærlinge i succesfuld deleordning

  Frederikshavn Forsyning og smedevirksomheden Oscar Petersen & Søn A/S har indgået lokalt samarbejde for at sikre høj faglig ...

  Læs mere

  17-11-2022

  Efter analyser af vandboringer: Der er ikke påvist PFAS

  Frederikshavn Vand har nu foretaget analyser på godt 100 vandindvindingsboringer, og der er ikke påvist PFAS i råvandet. ...

  Læs mere

  04-11-2022

  Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten i Skagen

  Nye analyser viser, at råvandet i Skagen overskrider kvalitetskrav for PFAS, og flere undersøgelser tyder på, at forureningen k ...

  Læs mere

  01-11-2022

  Forsyningen er klar til den nye indefrysningsordning

  Fra og med den 1. november 2022 kan du tilmelde dig den nye indefrysningsordning gældende for el hos Frederikshavn Forsyning. Læs mere