Du kan trygt tappe vand fra hanen

  På baggrund af den seneste tids omtale i pressen om fund af giftstoffer i en stor del af landets drikkevandsboringer, ønsker Forsyningen at orientere om forholdene i vores forsyningsområde.

  Følger stramt kontrolprogram
  Frederikshavn Vand A/S har 5 vandværker, hvortil der indvindes råvand fra i alt 105 boringer placeret på flere forskellige kildepladser. Der bliver jf. drikkevandsbekendtgørelsen løbende foretaget analyser af både råvandet fra boringerne samt i distributionen af drikkevandet fra vandværkerne og helt ud til forbrugerens taphane. Der er dog i 6 af de mere end hundrede boringer påvist minimale og heldigvis nedadgående overskridelser vedr. pesticider. Værdierne følges nøje, og ved drikkevandets afgang fra vandværkerne er der ingen overskridelse af grænseværdierne.

  Frederikshavn Vand udarbejder i samarbejde med Frederikshavn Kommune som myndighed et kontrolprogram i henhold til kravene i gældende drikkevandsbekendtgørelse. Dette kontrolprogram revurderes løbende og mindst en gang årligt.

  Ingen påviste PFAS-forbindelser
  Der har i pressen været meldinger om fund af stoffet PFAS i vandet i Brinkhus Kildeplads. Analyserne er foretaget fra en undersøgelsesboring, der på intet tidspunkt har været tilkoblet ledning til vandværket. Der er tale om et enkelt sted i området. Boringen var ganske enkelt fejlregistreret hos analyseinstituttet, og fejlen er naturligvis blevet rettet.
  Frederikshavn Vand har af et forsigtighedsprincip for nylig foretaget analyse for PFAS-forbindelser (herunder PFOS) af indvindingsboringer i Brinkhus uden påvisning af disse stoffer. Desuden er der de senere år også blevet analyseret herfor på ledningsnettet, der fører drikkevandet ud til kunderne. Heller ikke her har stofferne været påvist.

  Alle ordinære og ekstraordinære prøver bliver udtaget og analyseret af et akkrediteret og godkendt laboratorie, og analyseresultaterne er offentlig tilgængelige via geus.dk

  Frederikshavn Vand er certificeret efter ISO 22000 ledelsessystem, der blandt andet sikrer overholdelse af fødevaresikkerhed.  

  Flere nyheder

  01-06-2023

  Stigende priser bremser ikke den grønne omstilling

  Onsdag den 31. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2022 blev fremlagt ...

  Læs mere

  30-05-2023

  Åbningstider den 5. juni

  SÅDAN HOLDER GENBRUGSPLADSERNE ÅBENT
  I Skagen, Ravnshøj og Sæby har genbrugspladserne åbent til kl. 16 ...

  Læs mere

  15-05-2023

  Forsyningen har lukket fredag den 19. maj

  Ring tlf. 9829 9000, hvis du konstaterer brud og fejl på el-, vand-, varme- eller kloakforsyningen. Genbrugspladserne ...

  Læs mere

  25-04-2023

  Åbningstider 1. maj

  Forsyningen holder lukket - også for telefonerne. Ring tlf. 9829 9000, hvis du konstaterer brud og fejl på el-, vand- ...

  Læs mere

  18-04-2023

  Termografering af fjernvarmenettet

  Fra den 18. april termograferer Frederikshavn Varme A/S fjernvarmenettet. Frederikshavn Varme har ma ...

  Læs mere

  15-03-2023

  Vores fjernvarmekunder er fortsat ikke berettigede til varmecheck

  Der er åbnet for en supplerende ansøgningsrunde for at få udbetalt varmecheck. Var din ejendom pr. 1. januar 2022 til ...

  Læs mere

  09-03-2023

  Fremtidens grønne varmeproduktion

  Etableringen af biomasseanlæg skal bidrage til den grønne omstilling i Frederikshavn. Forsyningen har undersøgt flere ...

  Læs mere

  09-02-2023

  Positiv prisændring på varmen i Frederikshavn

  Pr. 1. marts 2023 nedjusterer Frederikshavn Varme A/S prisen på fjernvarme. For en periode har priserne på el og gas ...

  Læs mere

  21-12-2022

  Husk at opdatere dine kontaktoplysninger - og følg dit varmeforbrug

  Som kunde hos Forsyningen er det vigtigt, at de kontaktoplysninger vi har på dig, er korrekte. Sørg derfor f ...

  Læs mere

  19-12-2022

  Klar - parat - sorterings-start!

  Den 1. januar 2023 lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Frederikshavn Kommune. Du har nu fået dine nye affaldsbehold ...

  Læs mere