Drik trygt vandet

    I 2022 foretog Frederikshavn Vand proaktivt analyser for PFAS på Forsyningens samtlige 105 indvindingsboringer, og der blev desværre konstateret spor af PFAS i alle 32 boringer på Skagen Kildepladser. Undersøgelser tyder på, at kilden til denne forurening er Vesterhavet.

    I alle øvrige boringer blev der ikke påvist PFAS.

    Frederikshavn Vand følger løbende udviklingen vedr. PFAS i Skagen i form af analyser. Der er desuden iværksat styringsmæssige tiltag, der sikrer, at der IKKE distribueres drikkevand ud til forbrugerne, hvori der kan måles PFAS.

    Som forbruger kan du derfor være helt tryg ved vandets kvalitet.