Åbent hus: Kom og oplev affaldets rejse

  Den 2. september fra kl. 10 – 16 inviterer Forsyningen til åbent hus, når vi åbner op for besøg på affalds-anlæggene på Vendsysselvej 202 i Frederikshavn og samtidig indvier byens nye ressourcecenter.

  Kom og oplev affaldets rejse, når vi i løbet af dagen afholder aktiviteter og konkurrencer for både børn og voksne, hvor du udover rundvisning i anlæggene, bl.a. kan "køre" en skraldebil, sidde i kranstolen hos forbrændingen, få udfordret din viden om affald og udleve dine kreative sider med affalds-kunst.

  Som optakt til Verdensmålsugen vil der være et par repræsentanter for Verdensmålsudvalget, som vil fortælle nærmere om arbejdet med at fremme den bæredygtige udvikling i Frederikshavn Kommune, og samtidig har du mulighed for at høre mere om, hvilke aktiviteter og events, du kan deltage i rundt om i kommunen i Verdensmålsugen fra mandag den 4.-10. september.

  Vi byder på kaffe, kage samt popcorn og slush ice til de mindste.

  Tilmelding er ikke nødvendig.

  Adresse: Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn

  Program
  Kl. 10.00: Dørene åbnes
  Kl. 10.15: Velkomst
  Kl. 10.20: Formand for Forsyningen Erik Kyed Trolle indvier Frederikshavn Ressourcecenter
  Kl. 10.45: Rundvisning hos virksomheder og anlæg og opstart af aktiviteter
  Kl. 16.00: Afslutning

  Programmet opdateres løbende. Du kan læse mere på forsyningen.dk.

  Download invitation her. 

  Du kan yderst til venstre se Frederikshavns nye ressourcecenter for omlastning af affald. I midten (med skorstenen) ligger Affaldskraftvarmeværket og til højre herfor ligger Gemidan. I de røde bygninger finder du Stæten og allerlængst væk ved Knivholtvej har Trigon til huse. 

   Oversigtskort over anlæg, parkeringsmuligheder, toiletfaciliteter mm.

  Følgende virksomheder åbner dørene den 2. september:

  Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk forbrænder restaffald indsamlet i Frederikshavn Kommune og er en vigtig brik i at kunne levere varme til fjernvarmenettet og el til elnettet. Kom og få en rundvisning, hvor du hører nærmere om affaldets rejse fra, at affaldet forbrændes til, at energien omdannes til varme og el. I kontrolrummet kan du opleve, hvordan vi overvåger lastbiler og aflastning, og børn kan sidde i kranstolen og se den store affaldskran i aktion helt tæt på.
  Adresse: Vendsysselvej 201, 9900 Frederikshavn

  Frederikshavn Ressourcecenter er Frederikshavns helt nye facilitet til omlastning af genanvendelige affaldstyper, der forventeligt vil omlaste 5.000-7.000 ton affald hvert år i den store sorteringshal. Ressourcecentret er også hjem for vaskehal og 25 skraldebiler. Læg vejen forbi og lær mere om affaldets rejse og sortering af affald.
  Adresse: Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn

  Stæten udfører slamsugning, kloakservice, containerudlejning, transport af farligt gods og kranarbejde. Oplev den store vognpark, der råder over slamsugningsvogne, containere og kraner. Adresse: Vendsysselvej 197, 9900 Frederikshavn

  Gemidan håndterer bl.a. madaffald indsamlet i Frederikshavn Kommune med et Ecogi anlæg, der forbehandler organisk affald til en våd biopulp. Pulpen bliver afsat til biogasanlæg, der først udnytter biopulpen til energi og herefter afsætter den afgassede biopulp som gødning. Kom og oplev affaldets rejse fra madaffald til biogas.
  Adresse: Udviklingsvej 20, 9900 Frederikshavn (via Vendsysselvej 201)

  Trigon er en entreprenørvirksomhed, som på Vendsysselvej har etableret modtageanlægget Jordhotel Frederikshavn for uforurenet og lettere forurenet jord. Her bliver jorden opbevaret til, at der er fundet mulighed for genanvendelse uden risiko for miljø og sundhed. Trigon fortæller nærmere om jordens rejse - hvor kommer den fra og hvor skal den hen. 
  Adresse: Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn (Trigon har stand hos Frederikshavn Ressourcecenter)