Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om spildevand. Kontakt os hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

  Indenfor huset

  Dine vandlåse trænger måske til at blive renset. Hvis du ikke selv kan rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

  Dine vandlåse trænger måske til at blive renset. Hvis du ikke selv kan rengøre vandlåsene, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

  Det kan være et tegn på forstoppelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god ide at begynde med at løfte dækslet til skelbrønden.

  Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i kommunens del af stikledningen. I den situation skal du kontakte Forsyningen, tlf. 9829 9000. Vi vil herefter sende vores spulevogn hurtigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig.

  Hvis kloakledningen er stoppet samtidig med, at skelbrønden er tom, så er forstoppelsen opstået på den private del af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet. Denne udgift er for egen regning og bliver ikke dækket ikke af Forsyningen.

  Vandet fra dine vandlåse er sandsynligvis forsvundet. Vi foreslår, at du fylder vand i dine gulvafløb, håndvask, køkkenvask, toilet og andre vandlåse.

  En vandlås sikrer, at kloaklugt ikke kan komme ind i huset via et afløb fx i et badeværelse. En vandlås kan tørre ud, hvis der ikke regelmæssigt ledes vand til den, og dermed kan kloaklugt trænge ud i rummet.

  Hæld aldrig fedt og madolie i køkkenvasken. Fedt og madolie er affald og skal i affaldsposen. Du risikerer, at fedtet og madolien får dine afløb og kloak til at stoppe til. Smøreolie skal afleveres på en af genbrugspladserne.

  Brug ikke kemikalier til at rense dine afløb. Rens i stedet dine vandlåse manuelt. Det forebygger dårlig lugt og fedt- og sæbeprobber i din kloak.

  Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det er ikke tilladt, og det skader naturen. Du skal aflevere det på en af genbrugspladserne.

  Udenfor huset

  Kontakt Frederikshavn Kommune for at høre, om de har oplysninger om det interne kloaksystem på din ejendom. Kontakt via mail tf@frederikshavn.dk

  Du må gerne selv vedligeholde tagrender, nedløbsrør m.m., som ligger over jorden.

  Kloakarbejde under jorden skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre. Når arbejdet er færdigt og godkendt, skal den autoriserede kloakmester sende dokumentation på det udførte arbejde til Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø. Dokumentationen omfatter en underskrevet færdigmeldingsblanket og en tegning over kloaksystemet på grunden.

  Hent færdigmeldingsblanketten

  Erklæringen er kloakmesterens og din dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at kloakmesteren sender erklæring og tegning, og at du får en kopi heraf.

  Hvis du har en ejendom med fælleskloak, hvor regnvand og spildevand bliver afledt i samme rør, og du planlægger at renovere store dele af dit kloaksystem, anbefaler vi, at du overvejer at få udført eller forberedt separatsystem på grunden. I så fald skal de to systemer kobles sammen inden for skel og tilsluttes i det eksisterende stik.

  Læs mere om separering

  Du har en anmeldelsespligt, hvis du ser rotter eller rottehuller. Du skal foretage rotteanmeldelsen via Frederikshavn Kommune selvbetjeningsløsning

   

  Det er en god idé at undersøge mulighederne for nedsivning af regnvand i faskiner på din grund.

  Læs mere om om etablering af af faskiner

  Kontakt Frederikshavn Kommunes Center for Teknik og Miljø, tlf. 9845 5000 for yderligere information.

  Kontakt Frederikshavn Kommunes Center for Park & Vej, tlf. 9845 5000.

  En stoppet vejafvandingsrist (rendestensbrønd) kan være skyld i, at overfladevand ikke kan løbe væk. Det er sandsynligvis tilfældet, hvis det står blankt vand over vejafvandingsristen eller på vejen.

  Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Frederikshavn Kommunens Center for Park & Vej, tlf. 9845 5000.