Hop til hovedindhold

Anlægsarbejde og separatkloakering på Munkevej, Hejrevej, Tranevej og Haldsvej i Strandby (etape 7)

 

4. juli 2024

 

Hvorfor graver vi?

Frederikshavn Spildevand A/S udfører i 2024 etape 7 af separatkloakeringen af Strandby.

Etape 7 omfatter renovering af følgende strækninger:

 

 • Munkevej mellem Nørgårdsvej og Strandvej, inkl. sidevej
 • Hejrevej mellem Tranevej og Haldsvej, inkl. sidevej
 • Haldsvej mellem Hejrevej og Nørgårdsvej
 • Tranevej
 • Arbejde på privat grund ved Stationsvej 2

 

Oversigtskort over Munkevej, Hejrevej, Tranevej og Haldsvej i Strandby

Se billede som PDF

 

Ved anlægsarbejdet udskiftes det eksisterende kloaksystem med et nyt separatsystem på ovennævnte veje. Fjernvarmeledninger, vandledninger, asfaltbelægning og fortov fornyes i forskelligt omfang på de enkelte strækninger.

 

Hvad laver vi?

Renoveringen omfatter udskiftning af det eksisterende fællessystem hvor regnvand og spildevand afledes i samme kloaksystem. Når denne ledning bliver overbelastet under kraftig regn, vil vandstanden i ledningen stige og vandet kan derved løbe ind i kældrene på husene gennem spildevandsafløbet.

 

Vi udfører det nye kloaksystem som et separatsystem, hvor regnvand og spildevand afledes i hvert sit system. I takt med at vi etablerer et nyt separatsystem i vejen, vil der blive etableret to stik til hver ejendom til afledning af henholdsvis regnvand og spildevand.

Det private kloaksystem på grundene skal efterfølgende adskilles således at regnvand og spildevand afledes til hver sit ledningssystem. På den måde bliver de indvendige kælderafløb tilsluttet en spildevandsledning som ikke er påvirket af regnvand og risikoen for oversvømmelser af kældrene bliver derved kraftigt reduceret.

 

Regnvandet fra ejendommene tilsluttes en ny regnvandsledning, hvor der i størrelsen er taget højde for den fremtidige vejrsituation, med de ventede klimaforandringer.

 

Hvem er med?

Anlægsarbejdet udføres som et fælles koordineret projekt mellem:

 

 • Frederikshavn Spildevand A/S
 • Frederikshavn vand A/S
 • Strandby Varmeværk ApS
 • Frederikshavn Kommunes Center for Park & Vej

 

Forsyningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma WSP, fra Aalborg om at forestå den overordnede koordinering af projektet mellem parterne. Forsyningen har ligeledes indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Envidan, fra Aalborg om at forestå detailprojektering og tilsyn med kloakanlægget. Forsyningen har indgået kontrakt med Sejlstrup Entreprenørforretning om udførelse af anlægsarbejdet.

 

Derudover udføres der arbejde af Strandby Varmeværk, Frederikshavn Vand og Park & Vejs egne folk.

 

Hvornår graver vi?

Anlægsarbejdet vil blive udført i perioden fra midten af marts og til slutningen af november 2024. Nedenstående tidsplan beskriver rækkefølge og udførelsesperiode for hovedledningerne på de enkelte vejstrækninger. Tidsplanen for arbejdet påvirkes af mange forhold, så der kan opstå behov for ændringer i planen undervejs.

 

 • Munkevej mellem Nørgårdsvej og Strandvej, inkl. Sidevej – starten af juni til slutningen af september
 • Hejrevej mellem Tranevej og Munkevej, inkl. Sidevej – midten af maj til midten af juli
 • Hejrevej mellem Munkevej og Haldsvej – slutningen af august til slutningen af september
 • Haldsvej mellem Hejrevej og Nørgårdsvej – midt i september til slutningen af oktober
 • Tranevej – starten af august til slutningen af oktober
 • Arbejde på privat grund ved Stationsvej 2 – ikke fastlagt endnu

 

På alle strækninger gælder i udgangspunktet at stikledninger for kloak og muligvis også varme etableres forud for hovedledningerne.

 

For alle strækninger gælder at hver ledningstype (kloak, vand og fjernvarme) lægges i særskilte arbejdsprocesser da ledningerne lægges i forskellig dybde og med indbyrdes afstand. Vi vil således grave på de enkelte strækninger af flere omgange. 

Vejene i projektområdet vil i perioder blive spærret for gennemkørende trafik. Der vil blive skiltet for omkørsel.