Stigende priser bremser ikke den grønne omstilling

  Onsdag den 31. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2022 blev fremlagt og godkendt.

  Bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og gav ordet videre til Forsyningens administrerende direktør Claus Reimann Petersen, der orienterede generalforsamlingen om koncernens virke i det forgangne år.

  Et år med stigende priser
  Som følge af krigen i Ukraine og boykot af russisk olie satte energiknapheden sit tydelige præg på 2022. Det medførte store udsving i priserne på markederne for el, gas og olie, som har påvirket driftsvilkår og indtjening væsentligt i hovedparten af koncernens selskaber. Især for Frederikshavn Varme A/S betød det fortsatte prisstigninger gennem året og nødvendiggjorde en justering af fjernvarmeprisen fra 390 kr. pr. MWh til 960 kr. pr. MWh. Kostprisen på el fortsatte med at stige i 2022, hvilket medførte høje priser på Stabil-El produktet hos Frederikshavn Elhandel A/S.

  Grøn omstilling fortsat i fokus
  Til trods for et år præget af udfordringer med leverancer har Forsyningen opretholdt forsyningssikkerheden, men også gjort det muligt at gennemføre de projekter, vi har igangsat i løbet af året. Projekterne understøtter Forsyningens fortsatte arbejde med den grønne omstilling og af de største projekter kan nævnes: Implementering af øget affaldssortering, sidste etape af transmissionsledningen fra Tolne til Skagen, afslutning på fjernvarmeprojektet i Kilden og det indgåede samarbejde med fiskeindustrien i Skagen med etableringen af Skagen Forrenseanlæg.

  Produktionsomkostninger påvirker årets resultat
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022, hvor resultatet før skat blev et overskud på 445.000 kr. mod 18 mio. kr. i 2021. Årets resultat er negativt påvirket af stigende inflation og de stærkt stigende energiudgifter på el, gas og olie. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2022 780 mio. kr., hvilket er en stigning på 191 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 161.407, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  Du kan finde årsberetningen for 2022 her.