Reduceret vejbelysning: Hver anden gadelampe slukkes

    Teknisk Udvalg har besluttet, at Frederikshavn Forsyning skal reducere vejbelysningen. Det sker som følge af de stigende elpriser, der betyder, at Forsyningen ikke kan levere lige så meget el for det samme beløb som tidligere. Belysningsaftalen mellem Frederikshavn Kommune og Forsyningen er økonomisk presset, og en fremskrivning af elforbruget på vejbelysningen viser et merforbrug på ca. 4 millioner kroner i 2022.

    Belysningsaftalen dækker både strømforbruget, men også vedligehold af den eksisterende belysning og udskiftning af almindeligt lys til LED. Forsyningen er forpligtet til at vedligeholde og udskifte for det beløb, der ligger ud over strømforbruget. Derfor er det nødvendigt at spare på strømforbruget for fortsat at have råd til udskiftningen. Teknisk Udvalg har derfor vedtaget, at hver anden gadelampe slukkes hele døgnet, hvor det ikke har betydning for trafiksikkerheden.