Proaktivt arbejde for at sikre drikkevandskvaliteten i Skagen

  Nye analyser viser, at råvandet i Skagen overskrider kvalitetskrav for PFAS, og flere undersøgelser tyder på, at forureningen kommer fra havet. Frederikshavn Forsyning ønsker dog at mane til besindighed, for der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i drikkevandet leveret til kunderne.

  ”Der er ikke påvist overskridelser på drikkevandet, der forlader vandværket og pumpes ud til kunderne. På ledningsnettet i Skagen har vi foretaget taphane-prøver for PFAS siden 2018, og her er ingen grund til bekymring”, oplyser forsyningschef Lars B. Østergaard.

  Skærpet krav

  Den 1. januar 2022 trådte den nye drikkevandsbekendtgørelse i kraft med et skærpet kvalitetskrav, som betyder, at drikkevandet fremover maksimalt må indeholde 0,002 mikrogram/liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Tidligere var kvalitetskravet på 0,1 mikrogram/liter, som fortsat gælder for 12 navngivne PFAS-forbindelser.

  ”De skærpede krav medfører, at vandværket i Skagen ikke kan producere drikkevand i Skagen uden vandet, der kommer fra Tolne”, udtaler Lars B. Østergaard. Det vand, der pumpes ud til kunderne i Skagen, kommer hovedsageligt fra Tolne, og kun en mindre vandmængde produceres i Skagen for at opretholde driften af filtre på vandværket.

  På forkant med analyserne

  Frederikshavn Vand følger analyserne af drikkevandet fra Skagen Vandværk tæt og arbejder proaktivt for at sikre overholdelse af drikkevandskvaliteten. Det betyder, at der i år er igangsat fem gange så mange analyser end hidtil. Det indbefatter 22 analyser det kommende år i forhold til de tidligere fire årlige lovpligtige analyser på alle boringer i hele forsyningsområdet.

  I tæt samarbejde med myndighederne

  Frederikshavn Vand er i tæt dialog med myndighederne omkring mulighed for kildeopsporing. Flere undersøgelser peger på, at kystnære vandforsyninger er mere ramt, hvilket tyder på, at forureningen kommer fra havet, hvor der er store koncentrationer i det skum, der dannes ved bølger.

  Frederikshavn Vand arbejder målrettet på at etablere flere kildepladser i den sydlige del af kommunen for i nær fremtid at lukke Skagen Vandværk permanent. ”Vi arbejder derfor tæt sammen med myndighederne for at udvide en øget vandindvinding og efterfølgende opføre nyt vandværk ved Tolne”, slutter Lars B. Østergaard.