Papir

  Papirindsamlinger

  Vi indsamler papir i hele kommunen fra private boliger.

  Alle enfamilieshuse i de tidligere Skagen og Frederikshavn Kommuner har fået udleveret en beholder til pap og papir. Det er meget vigtigt, at du kun lægger tørt, genbrugeligt pap og papir i beholderen, da der efterfølgende sker en manuel sortering af papiret.

  Få oplysning om tømningsdag for din papirbeholder.

  Har du hus i den tidligere Sæby Kommune, er det i mange områder frivillige organisationer, der i samarbejde med Forsyningen indsamler papir.

  Indsamlingen foregår dels som "fortorvsindsamling" og dels i permanent opstillede papirbeholdere.

  Datoerne for "fortovsindsamlingen" bliver offentliggjort i ugepressen.

  Du kan altid aflevere dit papir i en af de permanent opstillede papirbeholdere.

  Placering af beholdere

  Der er opstillet beholdere mange steder i Sæby, hvor du kan aflevere dit papiraffald.

  Se kort med placering af papirbeholdere

  De frivillige organisationer holder øje med, at der er ryddeligt omkring beholderene.

  De får betaling for den mængde papir, du afleverer i papirbeholderne. Markedsprisen for genbrugspapir svinger meget, men de frivillige organisationer er garanteret en mindstepris pr. ton papir.

  Du har mulighed for at aflevere papir på alle genbrugspladser uanset, hvor du bor.

  Etageboliger mv.

  Bor du i etagebolig, skal du aflevere dit papir i de centralt opstillede papirbeholdere eller molokker. Disse bliver tømt efter behov.

  Glas, dåser og plastikflasker

  Hvor kan jeg aflevere mit glasaffald?

  Du kan aflevere tomme flasker og andet emballageglas på din lokale genbrugsplads eller i en af de mange kubecontainere - også kaldet glasbobler. Boblerne er placeret i kommunens boligområder samt ved supermarkeder og i sommerhusområder.

  Se kort med placering af glasbobler

  Ved enkelte boligforeninger er der endvidere nedgravet såkaldte molokcontainere til glasaffald.

  Disse containere bliver tømt efter behov.

  Hvad kan jeg aflevere i glasboblerne?

  I glasboblerne/containerne kan du aflevere

  • vin- og spiritusflasker
  • dressingflasker
  • konservesglas
  • marmeladeglas
  • øldåser
  • sodavandsdåser
  • plastikflasker


  Flasker og glas skal være tomme og gerne skyllede. Du skal helst tage skruelåg af flaskerne.


  Af hensyn til den videre behandling af glasset er det vigtigt, at du ikke kommer andre affaldstyper som fx porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør samt tømte medicinglas i glascontainerne. Desuden er glascontainerne ikke beregnet til plastikposer og lignende.

  Flaskerne bliver så vidt muligt genbrugt til genpåfyldning. Derfor er det meget vigtigt, at du afleverer de tomme flasker hele og ikke som skår. De flasker og glas, der er gået itu, bliver omsmeltet til nyt glas.

  Batterier

  "Fryseposeordningen"

  Har du din egen affaldsbeholder til dagsrenovation, kan du lægge dine brugte batterier i en klar plastikpose på låget af din affaldsstativ. Brug fx en frysepose til batterierne. Skraldemanden vil tage de brugte batterier med sammen med den øvrige dagrenovation.

  Denne indsamlingsordning gælder for dig, der bor i énfamiliehuse i Frederikshavn Kommune.

  Gule batterispande

  En af Forsyningens indsamlingsordninger består af gule spande, der står i mange af de butikker, hvor du kan købe nye batterier, samt på tankstationer mv.

  Husk: Der er også batterier i genopladelige boremaskiner, tandbørster og lignende. Læg derfor hele apparatet i spanden!

  For dig, der bor i boligforening

  Bor du i boligforening eller boligblok, findes her tit en gul batterispand i fx vaskekælderen eller ved molokkerne. Mangler I en gul batterispand, kan boligforeningen altid rekvirere én hos Forsyningen, tlf. 9829 9000.

  "Fryseposeordningen" er også beregnet til de boligforeninger, der har deres egen affaldsbeholder eller til dagrenovation.

  De brugte batterier er farlige!

  Mange brugte batterier indeholder miljøfarlige stoffer som fx cadmium og kviksølv. Batterierne bliver sorteret efter indsamlingen for kemikalieaffald og skal gerne resultere i, at vi får indsamlet langt flere af de farlige batterier. Mange smider deres brugte batterier i skraldespanden sammen med det andet affald, og batterierne ender så på Forbrændingen uden at blive behandlet miljømæssigt korrekt. Hvis du sorterer dem fra, kan vi undgå, at farlige kemikalier og kviksølv ender i naturen. Det håber vi så, at du som vores kunde vil hjælpe os med!

  Storskrald

  Hvis du ikke selv kan aflevere dit storskrald

  Vi indsamler storskrald, hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere det på din lokale genbrugsplads.

  Hvad omfatter storskraldsordningen?
  Storskraldsordningen omfatter fx møbler, inventar og andre større genstande, som du ikke selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen. Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, bygningsaffald eller store mængder affald.

  Du skal selv sørge for, at effekterne er klargjort til afhentning. Forsyningens medarbejdere står ikke for oprydning, afmontering eller lignende.

  Hvad gør jeg?
  Bor du i de tidligere Frederikshavn og Sæby Kommuner, skal du ringe til Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj, tlf. 5163 2992.

  Bor du i tidligere Skagen Kommune, skal du ringe til Forsyningens Miljøanlæg i Skagen, tlf. 9847 9441.

  Indsamlingen koordineres fra Miljøanlægget. Her kan vi fortælle dig, hvornår vi kommer og henter dit affald.

  Det koster ikke ekstra at benytte storskraldordningen.

  Sommerhuse

  Pr. 1. januar 2022 bliver alle sommerhuse i Frederikshavn Kommune omfattet af helårstømning. Det medfører, at sommerhusejere, gæster og lejere skal sortere deres husholdningsaffald i mad- og restaffald. 

  Læs mere om affaldssorteringen, og hvad det betyder for dig som sommerhusejer- og lejer.