Papir

  Papir i egen beholder

  Standardhus (parcelhus, landejendom eller rækkehus)

  Fra den 1. januar 2023 lægger du papir og pap i din nye beholder til genbrugsaffald. Din tidligere papirbeholder har vi afhentet i starten af året. Har du mod forventning ikke fået hentet din papirbeholder, kan du kontakte os via forsyningen@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000, så henter vi beholderen på vores opsamlingsrute i løbet af foråret. Vi kan desværre ikke give dig et mere præcist tidspunkt for afhentning. 

  De store pap- og papirscontainere vil blive fjernet, og der vil ikke længere blive indsamlet papir eller pap af Forsyningen eller af spejderne. 

  Etageboliger mv.

  Bor du i etagebolig, skal du aflevere dit papir i de centralt opstillede papirbeholdere eller molokker. Disse tømmer vi efter behov.

   

  Glas

  Hvor kan jeg aflevere mit glasaffald?

  Du kan aflevere tomme flasker og andet emballageglas på din lokale genbrugsplads eller i en af de mange kubecontainere - også kaldet glasbobler. Boblerne er placeret i kommunens boligområder samt ved supermarkeder og i sommerhusområder.

  Se kort med placering af glasbobler

  Ved enkelte boligforeninger er der endvidere nedgravet såkaldte molokcontainere til glasaffald.

  Disse containere bliver tømt efter behov.

  Hvad kan jeg aflevere i glasboblerne?

  I glasboblerne/containerne kan du aflevere

  • vin- og spiritusflasker
  • dressingflasker
  • konservesglas
  • marmeladeglas


  Flasker og glas skal være tomme og gerne skyllede. Du skal helst tage skruelåg af flaskerne.

  Af hensyn til den videre behandling af glasset er det vigtigt, at du ikke kommer andre affaldstyper som fx porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør samt tømte medicinglas i glascontainerne. Desuden er glascontainerne ikke beregnet til plastikposer og lignende. Flaskerne bliver så vidt muligt genbrugt til genpåfyldning. Derfor er det meget vigtigt, at du afleverer de tomme flasker hele og ikke som skår. De flasker og glas, der er gået itu, bliver omsmeltet til nyt glas.

  Du har tidligere kunnet aflevere øldåser, sodavandsdåser og plastikflasker uden pant i glasboblerne. Vi henviser nu til, at du lægger dåser og flasker i husstandens egen beholder til metal, plast, drikke- og madkartoner. 

  Batterier

  "Fryseposeordningen"

  Du kan som tidligere stadig benytte "Fryseposeordningen", hvis du er bosiddende i énfamiliehuse i Frederikshavn Kommune. Har du din egen affaldsbeholder til dagsrenovation, kan du lægge dine brugte batterier i en klar plastikpose på låget af din affaldsstativ. Brug fx en frysepose til batterierne. Skraldemanden vil tage de brugte batterier med sammen med den øvrige dagrenovation.

  Derudover kan du også lægge dine brugte batterier i miljøkassen for farligt affald. Batterierne skal lægges i en klar pose i miljøkassen, som du stiller ud, når beholderen for plast, metal, drikke- og madkartoner samt papir/pap tømmes.

  For dig, der bor i boligforening

  Bor du i boligforening eller boligblok, findes her tit en gul batterispand i fx vaskekælderen eller ved molokkerne. Mangler I en gul batterispand, kan boligforeningen altid rekvirere én hos Forsyningen, tlf. 9829 9000.

  "Fryseposeordningen" er også beregnet til de boligforeninger, der har deres egen affaldsbeholder eller til dagrenovation.

  De brugte batterier er farlige!

  Mange brugte batterier indeholder miljøfarlige stoffer som fx cadmium og kviksølv. Batterierne bliver sorteret efter indsamlingen for kemikalieaffald og skal gerne resultere i, at vi får indsamlet langt flere af de farlige batterier. Mange smider deres brugte batterier i skraldespanden sammen med det andet affald, og batterierne ender så på Forbrændingen uden at blive behandlet miljømæssigt korrekt. Hvis du sorterer dem fra, kan vi undgå, at farlige kemikalier og kviksølv ender i naturen. Det håber vi så, at du som vores kunde vil hjælpe os med!

  Storskrald

  Vi afhenter dit storskrald gratis

   

  Har du ikke selv mulighed for at bringe dit storskrald til vores genbrugspladser, afhenter vi det gratis. 

  Vi henter fx:

  • Møbler, madrasser  og større tæpper (sammenrullede og maks. 2 m)
  • Hårde hvidevarer fx vaskemaskiner, komfurer
  • Cykler

  Vi henter ikke:

  • Haveaffald
  • Bygningsaffald
  • Affald fra nedrivninger, ombygninger, oprydninger eller loppemarkeder
  • Farligt affald fx lysstofrør, kemikalier, malingrester, batterier
  • Uhygiejnisk affald

  Betingelser for afhentning

  Bemærk at affaldet skal kunne håndteres af en mand. Vi går ikke ind i dit hus/garage og henter affaldet, så det skal stå klart uden for huset.

  Der medtages maksimalt 5 effekter. Affaldet skal være mærket "storskrald"  og stå klar kl. 7.00 på afhentningsdagen. Forsyningens medarbejdere står ikke for indsamling, oprydning, afmontering eller lignende. Såfremt nogen enkelteffekt vejer mere end 15 kg skal storskraldet placeres, så det kan håndteres med kran. Det vil sige maksimalt 5 meter fra, hvortil lastvognen kan holde (sædvanligvis fortovskanten). 

  Nedgravede beholdere/molokker

  Afleverer du dit storskrald ved en fælles nedgravet beholder/molok, skal du sætte skraldet ved beholderen/molokken. Når du bestiller afhentning, påfører du den adresse, der befinder sig tættest ved beholderens placering. Bor du eksempelvis på Højrupsvej 80, vælger du adressen Højrupsvej 84, hvorved beholderen er placeret, i vores Selvbetjeningsløsning.


  Hvad gør jeg?

  Du kan bestille afhentning af storskrald via vores Selvbetjeningsløsning.

  Når du bestiller afhenting, kan du vælge fastsatte datoer i selvbetjeningsløsningen. Har du ikke mulighed for at benytte selvbetjeningen, kan du kontakte Forsyningens Kundeservice på tlf. 9829 9000, der kan hjælpe dig med bestilling af afhentning.

  Postnumre 9970, 9981, 9982, 9990 får afhentet storskrald om tirsdagen.

  Postnummer 9900 får afhentet storskrald om onsdagen.

  Postnumre 9300, 9352, 9750, 9330 får afhentet storskrald om torsdagen. 

  Det koster ikke ekstra at benytte storskraldordningen.