Affald er en ressource

  Det er Forsyningens primære mål at genanvende så meget affald som muligt. Er det ikke muligt at genanvende affaldet, udnytter vi energien i affaldet ved at brænde det på vores to forbrændingsanlæg. Kun en mindre del må vi deponere.

  Som vores kunde har du en stor indflydelse på, om vi kan opfylde vores mål med at genanvende eller udnytte affaldet til energi.

  Du skal nemlig sortere dit affald korrekt, for at genanvendelsesindustrien vil aftage vores produkter.

  Vi er klar med råd og vejledning
  Vores medarbejdere på genbrugspladserne er klar til at vejlede dig, og i Kundeservice kan vi hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.

  Læs sorteringsvejledningen for madaffald og restaffald.

  Læs sorteringsvejledningen for affald på genbrugspladsen.