Frederikshavn Forsyning A/S

Frederikshavn Forsyning A/S er en multiforsyningskoncern, som består af 8 selskaber og ca. 200 medarbejdere og en omsætning på ca. 600 mio. kr. årligt. Det er vores opgave er at sikre en stabil forsyning af el, vand og varme samt at sørge for behandling af spildevand og affald.
Vi er en udviklende og attraktiv arbejdsplads med en decentral struktur, hvor medarbejdernes indsats og samspillet i organisationen skaber resultatet.

De selskaber, der udfører vores opgaver er

Frederikshavn Forsyning A/S (moderselskab)
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S
Frederikshavn Elnet A/S
Frederikshavn Elhandel A/S
Frederikshavn Vand A/S
Frederikshavn Spildevand A/S
Frederikshavn Varme A/S
Frederikshavn Affald A/S

Frederikshavn Forsyning A/S er ejet af Frederikshavn Kommune.

Se Forsyningens organisationsskema

Frederikshavn Kommunes ejerstrategi

Forsyningen er ejet af Frederikshavn Kommune, der har lavet en ejerstrategi med ønske om aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for selskaberne. Frederikshavn Kommune vil derfor blandt andet med ejerstrategien medvirke til, at selskabernes ledelse også varetager Frederikshavn Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne på kort og langt sigt til gavn for borgere og kunder. Bestyrelsernes ansvar for selskabernes virksomhed anfægtes ikke af ejerstrategien.

Læs Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og havne i Frederikshavn Kommune

Politik for kvinder i ledelse

Læs Forsyningens politik for kvinder i ledelse