Generelt om solceller

  Nettarif beregnes efter ny metode

  Energitilsynet har bestemt, at netselskaberne ikke må give rabat på nettariffen, fordi det betyder, at andre kunder skal betale for solcelleejernes brug af elnettet. Derfor bliver rabatten til solcelleejerne udfaset, og pr. 1. april 2016 skal der betales nettarif af bruttoforbruget i stedet for som nu af nettoforbruget. Herudover indføres en rådighedsbetaling for brug af nettet.  

  Dansk Energi har lavet en uddybende forklaring, som du kan læse her.

  Da rabatten blev indført i 2011, blev det samtidig sagt, at den var midlertidig, og at du som solcelleejer derfor ikke skulle medtage rabatten i eventuelle tilbagebetalingsberegninger for dit solcelleanlæg.

  Betalingen af nettarif for bruttoforbruget går til at servicere og vedligeholde elnettet.

  Der vil 1. april 2016 blive opkrævet rådighedsbetaling, som er med til at dække de omkostninger, netselskabet har ved, at nettet skal stå til rådighed på alle tidspunkter og også har kapacitet nok i nettet til at levere strøm. Om vinteren producerer solcelleanlægget meget lidt strøm, men det er om vinteren, der er det største træk på nettet.

  Hvad er overskudsproduktion?

  Hvis dit solcelleanlæg producerer mere, end du kan forbruge, er der tale om overskudsproduktion. Vi giver besked om eventuel overskudsproduktion til Energinet, som udbetaler beløbet til din NemKonto. Udbetaling sker månedligt/årligt alt efter hvilken gruppe du er godkendt til.

  Hvad er et GSRN nr.?

  GSRN nr. er det id-nr., som dit anlæg får, når vi opretter det i stamdataregistret, hvilket sker, når vi får melding fra din elinstallatør.

  Er du ny solcellekunde?

  Før du kan blive registreret med dit solcelleanlæg, skal du søge om indplacering ved Energistyrelsen om, hvilken nettoafregningsgruppe du vil i. Når Energistyrelsen har godkendt grupppen, sender de besked til dig og netselskabet, som derefter opretter dig som solcellekunde i systemet.

  Nettoafregningsgrupper

  Når du skal vælge, hvilken gruppe dine solceller skal i, kan du læse om de forskellige grupper på energinet dk.

  Læs mere om de forskellige nettoafregningsgrupper 

  Ofte stillede spørgsmål til aftagepligten og nettoafregninsgruppe

  Energistyrelsens Vejledning

  Oversigt over målepunkter for anlægsejere 

  Du finder grupperne på ovenstående hjemmeside ved at klikke på fanen "Ansøgning om tilsagn".

  Søg mange flere oplysninger om solceller på Energinets dk. hjemmeside.

  Målernummer på din regning

  Når du modtager din årsafregning, kan du på forsiden se en oversigt over dine målere. Herunder kan du se, hvad de forskellige typer af målere bliver brugt til, og hvordan vi foretager afregningen.

  Gruppe 6 (gl. ordning)

  K-måler (forbrug) er den fysiske måler, som du aflæser som register 1.8.0, og på denne registreres dit bruttoforbrug (samlet køb fra net). På denne måler bliver der opkrævet nettarifpris (fra 1. april 2016).

  S-måler (produktion) er den fysiske måler, som du aflæser som register 2.8.0, og på denne registreres din produktion (samlet salg til net).

  X-måleren beregner dit nettoforbrug, og det er her, de andre elpriser opkræves (minus nettarif fra 1. april).  

  Y-måleren beregner overproduktion. Hvis du har dette, udbetales det en gang om året fra Energinet til din Nemkonto. Din overproduktion vil også fremgå på din årsafregning.

  Gruppe 2

  K-måler (forbrug) er den fysiske måler, som du aflæser som register 1.8.0, og på denne registreres dit bruttoforbrug (samlet køb fra net). På denne måler bliver der opkrævet nettarifpris (fra 1. april 2016).

  S-måler (produktion) er den fysiske måler, som du aflæser som register 2.8.0 og på denne registreres din produktion (samlet salg til net).

  FBA-måleren beregner dit nettoforbrug, og det er her de andre elpriser opkræves (minus nettarif fra 1. april). Denne måler viser summen af det timeopgjorte nettoforbrug (forbrug pr. time minus produktion pr. time).

  PBA-måleren beregner overproduktion, det vil sige, hvis produktionen pr. opgjort time overstiger forbruget pr. opgjort time. Denne udbetales månedligt fra Energinet til din NemKonto.

  Gruppe 4

  K-måler (forbrug) er den fysiske måler, som du aflæser som register 1.8.0, og på denne registreres dit bruttoforbrug (samlet køb fra net). På denne måler bliver der opkrævet nettarifpris (fra 1. april 2016).

  S-måler (produktion) er den fysiske måler, som du aflæser som register 2.8.0, og her registreres din produktion (samlet salg til net).

  X-måler – her bliver forbruget fra K-måleren ført ned, og det er her, de andre elpriser opkræves (minus nettarif 1. april 2016.

  PBA-måler – her bliver produktionen fra S-måleren ført ned. Dette udbetales månedligt fra Energinet til din NemKonto.

  Gruppe 5

  I denne gruppe skal strømmen forbruges i samme øjeblik, som det produceres (ligesom i gruppe 4). Forskellen er dog, at man i gruppe 5 ingen betaling får for overskudsproduktionen.

  K-måleren er den måler, som du aflæser, og på denne registreres dit bruttoforbrug, og her opkræves nettarif fra 1. april 2016.

   X-måleren er den måler, hvor forbruget bliver ført ned, og det er her de andre elpriserne opkræves (minus nettarif).