Hop til hovedindhold
26. juni 2023
  • Varme

Målrettet indsats sikrer mindre vandtab

 

En målrettet indsats med termografering og varmesøgende kamera har medvirket til, at Frederikshavn Varme A/S har fundet og udbedret lækager på fjernvarmesystemet.

Termograferingen har givet et præcist overblik over utætheder, som kan være tab i utætte varmtvandsbeholdere, installationer og ledningsnet generelt, hvor der bruges farvestof for at spore mindre tab.

 

Varmeselskabet arbejder kontinuerligt på at mindske vandtabet og har i denne omgang fundet og udbedret flere brud bl.a. i Vestergade, Sydbyen og under Europavej E45.

 

Med den hurtige og målrettede indsats betyder det, at vandtabet er fra faldet fra 100 m³ pr. døgn til 30 m³ pr. døgn. I sammenligningen med andre forsyninger på landsplan ligger vandtabet omkring landsgennemsnittet.

 

 

Brud på Europavejen E3 ved Scandic Torvet i Frederikshavn.