Hop til hovedindhold
30. maj 2024
  • Generelt

Hos Forsyningen bød 2023 på mere stabile priser

 

Onsdag den 29. maj blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsberetningen for 2023 blev fremlagt og godkendt.

 

Bestyrelsesformand Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen med sin mundtlige beretning og gav ordet videre til Forsyningens administrerende direktør Claus Reimann Petersen, der orienterede generalforsamlingen om koncernens virke i det forgangne år.

 

Et år med mere stabile priser
Trods den fortsatte krig i Ukraine og krigen i Gaza har priserne på el og naturgas stabiliseret sig hen over året. Selvom prisniveauet stadig er ca. dobbelt så højt som inden krisen i 2021, fandt 2023 dog et mere roligt prisleje uden produktions- og leveringsvanskeligheder. Især for Frederikshavn Varme bød året på mere stabile fjernvarmepriser hjulpet på vej af nye anlæg og energioptimering, som resulterede i, at vi i april 2024 kunne nedsætte fjernvarmeprisen fra 862,5 kr./MWh inkl. moms til 695 kr./MWh inkl. moms.

Kostprisen for el faldt, da markedet var styret af naturligt udbud og efterspørgsel, hvor produktionen af særlig vind- og solenergi var styrende for prisen.

 

Grønne projekter møder udfordringer
Nedlukning af havvindmølleprojektet syd for Skagen, manglen på kapacitet på det overordnede elnet i Nordjylland og PtX-anlæg sat i bero har medført, at flere mulige grønne omstillingsprojekter er blevet udskudt. Forsyningen fortsætter dog arbejdet med den grønne omstilling, som bl.a. omfatter projekter med det kommende flisanlæg og opførelse af el-patron for at kunne producere billigere varme og styrke forsyningssikkerheden.

 

Årets resultat er tilfredsstillende

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023, hvor resultatet før skat blev et overskud på 42,5 mio. kr. mod 445.000 kr. i 2022. Hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og udover reinvestering i nye projekter indgår overskuddet i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser.

 

Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2023 680 mio. kr., hvilket er et fald på 100 mio. kr. i forhold til det foregående år. Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang 161.884, hvilket er en mindre stigning fra forrige år.

 

Læs årsberetningen for 2023 her.