Vandværket - vores vandkilde

  Forsyningen sørger for, at der kommer rent vand frem til din bolig. Vi henter vandet i undergrunden og renser det, inden vi pumper det ud til dig.

  Vi sørger for ca. 81 % af den totale vandforsyning i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Vandet skal igennem et af vores vandværker, før det når din vandhane. Forsyningen har fem vandværker fordelt over hele kommunen. Til vandværkerne er der i alt 95 boringer, hvorfra vi indvinder ca. 5 mio. m3 råvand om året. Det er fra dette råvand, vi fremstiller det rene drikkevand. Drikkevandet løber ud til din bolig via et ledningsnet, der består af ca. 1.200 km forsyningsledninger.

  Se kort med placering af vores vandværker

  Vores vigtigste opgave er at producere og levere vand ud til dig. Samtidig sikrer vi, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.
   

  Grundvandet er en begrænset ressource så husk på, at rent drikkevand er en luksus, som vi skal passe godt på. Vand er nødvendigt for alle levende organismer - uden vand, intet liv.

  Brinkhus er åben for offentligheden

  Find kort med ruter over Brinkhus og ordensreglement 

  Vi arbejder løbende på at sikre kvaliteten af drikkevandet, så kunderne både nu og i fremtiden kan drikke rent vand fra lokale områder. Derfor har vi erhvervet depotområde Brinkhus som kildeplads til Tolne Vandværk. Her bliver råvandet behandlet til drikkevand, som løber ud i vandhanerne hos vores kunder i og omkring Skagen og Frederikshavn.

  Vi mener, at offentligheden skal have mulighed for at nyde det skønne naturområde, og derfor har vi åbnet for adgangen hertil. Der er tilrettelagt tre ruter gennem området, som de besøgende er velkomne til at benytte.

  Depotområde Brinkhus er et vandbeskyttelsesområde. Området indgår ligeledes i Hjørring Kommunes Naturpark Tolne og har tidligere været anvendt af forsvaret til depotområde for forskellige ammunitionstyper. Det samlede areal udgør omkring 101 ha og har været anvendt af forsvaret fra 1951 til 2018. Forsvaret afholder fortsat øvelser i området, og der afholdes fællesjagter. I den forbindelse kan området ved skiltning være lukket for offentligheden.
   

  Adressen til Brinkhus er Frederikshavnsvej  680, 9870 Sindal. Du kan også komme ind til området via Rammelhøjvej.

  Forsyningsområde

  Forsyningen varetager størstedelen af drikkevandsforsyningen i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Se kort over vores forsyningsomåde

  Ændringer af vandindvinding i Bunken og Skagen

   

  I 2015 begyndte vi at reducere vandindvindingen til Skagen Vandværk, som nu er på 10 – 40 % årligt af indvindingstilladelsen på 1.900.000 m³.

  Samtidig nedlagde vi Bunken Vandværk, men rentvandsbeholder og pumpeanlæg er fortsat i drift. På den måde kan vandet komme videre til Skagen, Hulsig og Ålbæk fra Tolne Vandværk, som leverer en væsentlig del af vandet til området.

  Reduktion af vandindvindingen til Skagen Vandværk ændrer grundvandsforholdene i Skagen og kan som konsekvens medføre stigende grundvandsvandspejl i området.

  Vi fik i 2012 den rådgivende virksomhed NIRAS til at foretage en vurdering af de hydrologiske konsekvenser af ændring af vandindvindingen på Skagen Kildeplads. Vurderingen er fortsat aktuel og kan læses herunder.

  Notatet omfatter ikke konsekvenserne af det stigende grundvandsspejl for de berørte lodsejere, der efterfølgende selv må foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktuelle situation.

  Hent konsekvensanalyse af reduceret vandindvinding på Skagen Vandværk

   

  Vand i tal

  Forsyningen deltager hvert år i DANVA's benchmarking. DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer. I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

  Se publikationen "Vand i tal"