Regulativ

På affaldsområdet er der en række regulativer, som du som skal være opmærksom på

Regulativ for erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune

Regulativ for affald fra private husholdninger i Frederikshavn Kommune

Regulativ vedrørende jord