Regulativ

    På affaldsområdet er der en række regulativer, som du som skal være opmærksom på

    Regulativ for erhvervsaffald i Frederikshavn Kommune

    Regulativ for affald fra private husholdninger i Frederikshavn Kommune

    Regulativ vedrørende jord