Helt nemt er det ikke...

  Vores regninger er ikke altid lige nemme at forstå. De mange sider, regningen ofte fylder, gør ikke overblikket nemmere. Dels har du krav på, at regningen bliver specificeret, og dels skal vi ifølge lovgivningen detaljeret angive de typer af afgifter, der gemmer sig under det samlede beløb, du skal betale.

  Vi har derfor forsøgt at forklare, hvad der gemmer sig bag begreber som "offentlige forpligtelser", Energinet.dk systemtarif og så videre.

  Se en uddybende forklaring til din regning

  Specielt om offentlige forpligtelser
  Posten "offentlige forpligtelser" på elregninger dækker over forskellige forhold, der har med vedvarende energi, forsyningssikkerhed, forskning og udvikling at gøre. De offentlige forpligtelser bliver opkrævet af elselskaberne på vegne af staten.

  Du kan få mere at vide om de offentlige forpligtelsers enkelte elementer på Energinet.dk.

  Læs mere om offentlige forpligtelser på Energinet.dk