Generelt

  Fjernaflæste målere

  Langt de fleste af vores kunder har fjernaflæste forbrugsmålere fordelt på vand, el og varmemålere.

  For dig betyder det, at du kan følge dit forbrug på vores hjemmeside. Samtidig slipper du fremover for at indberette dit årsforbrug. Det klarer vi for dig ganske automatisk.

  Selvom målerne er fjernaflæste, er det altid dig som kunde, der har ansvar for at aflæse og følge måleren. Hvis du konstaterer forskel mellem forbrug ved din egen aflæsning og de oplysninger, som angives på minForsyning, skal du kontakte Forsyningen.

  Hvad er en fjernaflæst måler?

  En fjernaflæst måler er en almindelig måler med en indbygget radiosender, der sender data til Forsyningen. Der bliver automatisk sendt aflæsning fra måleren en gang i timen - døgnet rundt (aflæsning af el aflæses dog hvert kvarter). Dermed kan du følge dit forbrug meget tæt.

  Hvorfor bruger vi fjernaflæste målere?

  Det er ved lovgivning bestemt, at elmålere fremover skal være fjernaflæste. I samme ombæring har Forsyningen valgt at skifte vand- og varmemålerne.

  De fjernaflæste målere giver mange fordele - både for dig som kunde, men også for Forsyningen.

  Fjernaflæste målere er en ekstra tryghed for dig som hus- eller virksomhedsejer, fordi du via Forsyningens hjemmeside kan følge med i dit forbrug og se detaljerede oplysninger om, hvordan det udvikler sig. Det giver dig mulighed for at reagere hurtigt, hvis forbruget pludselig ændrer sig i en uventet retning. Med fjernaflæste målere har Forsyningen langt bedre mulighed for at opdage fejl på rør og ledninger. Det er nemmere at forebygge vandspild, og vi kan lokalisere akutte brud på vand- og varmerør meget hurtigt.

  Fjernaflæste målere og flytning

  Når du flytter, skal du give os besked om dette. Selvom du har fjernaflæste målere, kan det være en god ide at læse målerne af, inden du flytter.

  Vejledninger

  Vejledninger til dine målere

  Som en hjælp til betjening af fjernaflæste målere er der lavet vejledninger til brug for målere. 

  • Se vandmåler
  • Se elmåler
  • Se varmemåler
   Klik på billedet af den type måler, der er opsat hos dig. Når du har åbnet vejledningen, ser du et billlede af måleren. Klik på pilen, der er til venstre for målerens skærm (display) for at få forklaringer på de oplysninger, der vises på din målers display.

  Kamstrup Multical 602

   

  Kamstrup Multical 603