Her på siderne finder du nyttig information om at være kunde hos Forsyningen. Vi har samlet de hyppigst stillede spørgsmål og svar. Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Har du et spørgsmål til dit forbrug eller din regning, så ring til os, tlf. 9829 9000 eller send en mail til kundeservice@forsyningen.dk.

  Vejledning til minForsyning

  Her kan du se vejledning til minForsyning

  Få blandt andet vejledning til, hvordan du tilføjer kundeforhold til din profil.

  Skift til månedsafregning

  Er du vand- og varmekunde ved Forsyningen, og afregner du dit forbrug direkte til Forsyningen, kan du skifte til månedsafregning. Hvis du bor til leje og betaler alle dine forbrugsudgifter via huslejen, er du ikke omfattet af tilbuddet.

  Månedsafregning opgøres som en måneds faktisk forbrug samt en måneds aconto. Er du varmekunde ved Forsyningen, betaler du vand, renovation samt miljø-og genbrugsafgift på samme regning. Det er hele regningen, der vil overgå til månedsafregning.

  Som det er nu, opkræver Forsyningen varmeregningen i seks aconto-rater, der er en udregning af årets forventede forbrug fordelt på seks regninger. Når året er omme, opgøres det faktiske årsforbrug, og det sammenholdes med de acontobeløb, du har betalt i løbet af året. Alt efter, om du har forbrugt mere eller mindre i forhold til dine aconto-indbetalinger, får du i begyndelsen af året en ekstra regning eller en tilbagebetaling.

  Hvis du vælger månedsafregning, betaler du sidste måneds faktiske forbrug samt den kommende måneds forventede (aconto) forbrug. På samme måde som den nuværende årsopgørelse vil månedsregningen altid være korrigeret efter faktisk forbrug i forhold til acontobetalingen. Egentlig kan man sige, at i stedet for, at du får én årlig opgørelse, får du 12 månedsopgørelser.

  Fordele og ulemper ved at skifte afregningsform
  Fordelen ved månedsafregning er, at du altid vil være ”ajour” med dine forbrugsudgifter. Hver måned ved du, hvad du har brugt i forhold til, hvad du har betalt, og du kan lettere gennemskue næste måneds regning.

  På den måde kan du også blive mere bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt. 

  Ulempen er, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. I sommer- og efterårsmånederne vil dit varmeforbrug være lavere. Modsat kan dit vandforbrug være højere om sommeren, hvis du vander haven eller fylder badebassinet. Har du en budgetkonto, hvorfra din forbrugsregning bliver betalt, skal du derfor være særlig opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

  Ønsker du at skifte til månedsafregning?
  Når fordele og ulemper er vejet op mod hinanden, er det op til dig som kunde at vurdere, om du ønsker at skifte til månedsafregning. Det er en helt frivillig service, og du skal ikke betale for at skifte. Modtager du dine regninger på papir, skal du dog være opmærksom på, at du skal betale 25 kr. for hver regning, du modtager.

  Du kan skifte til månedsafregning via en formular, som du finder link til herunder. Du skal indtaste dit kundenummer, som du finder på en regning fra Forsyningen.

  Praktisk vil det betyde, at du bliver oprettet som ”ny” kunde. Det vil sige, at du får et nyt kundenummer. Samtidig sender Forsyningen en slutopgørelse på det nuværende kundenummer.

  Hvis din nuværende regning er tilmeldt Betalingsservice, skal du huske at tilmelde din nye regning til Betalingsservice. Benytter du selvbetjeningsløsningen minForsyning, skal du tilknytte dit nye kundenummer her.

  Hvis du senere fortryder, at du har skiftet til månedsafregning, kan du skifte tilbage til almindelig årsafregning med seks aconto-regninger. Du skal i så fald være opmærksom på, at du endnu en gang får et nyt kundenummer. 

   

  Vores Elkunder har to kundeforhold

  Hos Forsyningen har vi pr. 1. januar 2021 foretaget en større it-mæssig omlægning af vores afregningssystem, hvor vi opkræver forbrugsafgifterne.

  Er du elkunde hos hos, betyder det for dig, at du fra 1. januar 2021 er oprettet med et selvstændigt kundenummer, der udelukkende vedrører el. Du får derfor en selvstændig regning for el og ikke sammen med de øvrige ydelser som tidligere.

  Denne regning vil automatisk være via

  Betalingsservice - hvis din regning tidligere har været tilmeldt Betalingsservice, bliver den nye regning automatisk tilmeldt.
   
  E-mail - har du tidligere modtaget din regning via mail, får du også den nye regning via mail.
   

   

   

  SMS-service

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.
  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfattet af Forsyningens SMS-service. SMS-service informerer dig med øjebliks varsel i tilfælde af driftsforstyrrelser eller krisesituationer.

  Er dit telefonnummer ikke offentligt tilgængeligt, kan du manuelt melde nummeret til vores løsning i linket nedenfor.

  Du har naturligvis mulighed for at vælge sms-service fra eller fx melde nogle mobilnumre til og andre fra. Det er helt op til dig.

  Har du sommerhus i kommunen, men fast bopæl uden for kommunen, har du mulighed for at melde dit mobilnummer til SMS-service, så du kan blive informeret om driftsforstyrrelser i det område, dit sommerhus er beliggende, eller hvis der skulle opstå en krisesituation.

  Bor du til leje i boligkompleks og betaler dine forbrugsafgifter til din udlejer, kan du ikke benytte dig af løsningen.


  Tilmeld eller afmeld sms-service

  Tilmeld SMS- og mailservice
  Vælg "Tilmeld", hvis du ønsker at tilknytte et mobilnummer til SMS-service, som ikke er registreret på din bopæl. Her kan du også tilknytte en mailadresse, hvis du også ønsker at få besked via mail.

  Når du tilmelder et mobilnummer til sms-service, skal du have telefonen i nærheden, da der bliver sendt en pinkode til nummeret. Du skal herefter indtaste pinkoden i systemet, inden du kan tilmelde nummeret.

  Afmeld SMS-service
  Vælg "Afmeld", hvis du ønsker at afmelde vores automatiske SMS-service. Vælg også "Afmeld", hvis du har flere mobiltelefoner knyttet til din bopæl, men ikke ønsker alle telefonerne omfattet af SMS-service.

  Giv et praj

  Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand på offentlige araler eller et ødelagt vejskilt, så kan du benytte Frederikshavn Kommunes app til iPhone eller Android Giv et praj.

  Hent Giv et praj til iPhone

  Hent Giv et praj til Android

  Oplever du fejl på vejbelysning kan du give os besked direkte via linket nedenfor.

  Indberet fejl på vejbelysning