Vandværket - vores vandkilde

  Forsyningen sørger for, at der kommer rent vand frem til din bolig. Vi henter vandet i undergrunden og renser det, inden vi pumper det ud til dig.

  Vi sørger for ca. 81 % af den totale vandforsyning i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Vandet skal igennem et af vores vandværker, før det når din vandhane. Forsyningen har fem vandværker fordelt over hele kommunen. Til vandværkerne er der i alt 95 boringer, hvorfra vi indvinder ca. 5 mio. m3 råvand om året. Det er fra dette råvand, vi fremstiller det rene drikkevand. Drikkevandet løber ud til din bolig via et ledningsnet, der består af ca. 1.200 km forsyningsledninger.

  Se kort med placering af vores vandværker

  Vores vigtigste opgave er at producere og levere vand ud til dig. Samtidig sikrer vi, at Miljøstyrelsens krav til god vandkvalitet overholdes.
   

  Grundvandet er en begrænset ressource så husk på, at rent drikkevand er en luksus, som vi skal passe godt på. Vand er nødvendigt for alle levende organismer - uden vand, intet liv.

  Forsyningsområde

  Forsyningen varetager størstedelen af drikkevandsforsyningen i Frederikshavn Kommune, mens de private vandværker leverer resten.

  Se kort over vores forsyningsomåde

  Ændringer af vandindvinding i Bunken og Skagen

   

  I 2015 begyndte vi at reducere vandindvindingen til Skagen Vandværk, som nu er på 10 – 40 % årligt af indvindingstilladelsen på 1.900.000 m³.

  Samtidig nedlagde vi Bunken Vandværk, men rentvandsbeholder og pumpeanlæg er fortsat i drift. På den måde kan vandet komme videre til Skagen, Hulsig og Ålbæk fra Tolne Vandværk, som leverer en væsentlig del af vandet til området.

  Reduktion af vandindvindingen til Skagen Vandværk ændrer grundvandsforholdene i Skagen og kan som konsekvens medføre stigende grundvandsvandspejl i området.

  Vi fik i 2012 den rådgivende virksomhed NIRAS til at foretage en vurdering af de hydrologiske konsekvenser af ændring af vandindvindingen på Skagen Kildeplads. Vurderingen er fortsat aktuel og kan læses herunder.

  Notatet omfatter ikke konsekvenserne af det stigende grundvandsspejl for de berørte lodsejere, der efterfølgende selv må foranstalte vurderinger med henblik på netop deres aktuelle situation.

  Hent konsekvensanalyse af reduceret vandindvinding på Skagen Vandværk

   

  Vand i tal

  Forsyningen deltager hvert år i DANVA's benchmarking. DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer. I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

  Se publikationen "Vand i tal"