Vi leder dit spildevand væk med omtanke

  Forsyningen sørger for, at du og godt 23.000 andre kunder kan komme af med dit spildevand og regnvand. Og det gør vi med omtanke.

  Vi har i alt 8 renseanlæg, 1 nedsivningsanlæg og ca. 860 km kloakledninger. Vi leder årligt ca. 11 mio. m3 spildevand og regnvand til de 8 renseanlæg. Spildevandet og regnvandet hjælpes på vej til renselæggene via 176 pumpestationer.

  Forsyningen varetager desuden den kommunale tømningsordning. Det vil sige, at vi tømmer ca. 6.000 bundfældningstanke uden for de kloakerede områder.

  De tre store renseanlæg

  Skagen Renseanlæg

  Skagen Renseanlæg blev etableret i 1994 og blev udbygget i 1998-99. Anlægget kan rense vand fra 277.000 personer.

  Anlægget modtager ca. 3 mio. m3 spildevand om året. Mængden bliver mindre, når vi i de kommende år forbedrer kloakkerne i Skagen. Den største andel af belastningen kommer fra fiskeindustrien i Skagen.

  Frederikshavn Renseanlæg

  Frederikshavn Renseanlæg blev etableret i 1971 og har gennem årene været under stadig udbygning.

  Anlægget består i dag af et recirkulationsanlæg og et biostyr anlæg, som drives parallelt. Anlægget kan rense spildevand fra 130.000 personer.

  Anlægget renser hvert år ca. 6 mio. m3 spildevand - en trediedel af det var regnvand og indsivende vand.

  Udløbet fra anlægget er ca. 500 meter henover havbunden af Kattegat. Dykkere inspicerer ledningen en gang om året for at vurdere dens tilstand og dens indvirken på havmiljøet.

  Sæby Renseanlæg

  Sæby Renseanlæg blev etableret i 1994 og er forbedret i år 2000. Anlægget kan rense spildevand svarende til 95.000 personer.

  Renseanlægget modtager hvert år ca. 2,5 mio. m3 spildevand. En del af det er regnvand og indsivende vand.

  Slam

  Renseanlæggene producerer slam, svarende til 15.000 ton pr. år. Slammet bringes på landbrugsjord og er derfor underlagt en bekendtgørelse, som betyder, at der stilles særlige krav til slammets indhold af særlige stoffer, inden det kan anvendes på landbrugsjord.