Hop til hovedindhold
12. juli 2023
  • Vand

På udkig efter vand i Katsig Bakker

 

Frederikshavn Vand foretager i denne tid prøveboringer i naturskønne Katsig Bakker for at undersøge muligheden for vandindvinding i området og hermed styrke den fremtidige forsyningssikkerhed.

Inden prøveboringerne er der foretaget en geofysisk undersøgelse via overflyvninger for at kortlægge, hvordan jorden er opbygget, hvor dybt grundvandet befinder sig, og om grundvandet er beskyttet.

Det er brøndborefirmaet A. Højfeldt, der foretager prøveboringerne for Frederikshavn Vand, og de borer ned i 84 meters dybde i de prøveboringer, hvor der bores dybest ned.

 

 

 

Jord- og vandprøver

I forbindelse med boringerne udtager Frederikshavn Vand jordprøver hver meter for at undersøge den sammenhængende geologi, hvor et længere sammenhængende sandlag giver de bedste betingelser for at finde vand.
Hvis der er vand i boringen, bliver der udtaget en vandprøve, hvor der blandt andet testes for 22 forskellige PFAS-stoffer.

 

Overvågning af grundvandet for naturhensyn

Den næste tid overvåger Frederikshavn Vand grundvandsstanden for at klarlægge, om der er tilstrækkeligt med grundvand. Hermed sikrer vandselskabet, at indvindingen ikke kommer til at påvirke natur, søer, vådområder og ejendomme med egen boring i nærheden, hvis der etableres en permanent boring. Bekræfter prøveresultaterne, at der er rigeligt med vand, og at vandets kvalitet egner sig til drikkevand, skal Frederikshavn Kommune give indvindingstilladelse, og herefter kan Forsyningen begynde vandindvinding til vandproduktion i Katsig Bakker.

Frederikshavn Vand har udført tre boringer, hvor den første boring prøvepumpes i disse dage. Planen er, at vandet skal ledes til Brinkhus området til Tolne Vandværk, som leverer vand til områderne i Frederikshavn og Skagen. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af juli/august.