Hop til hovedindhold
28. september 2023
  • Varme

Ny afregningsform og nye  leveringsbestemmelser for varmekunder

 

Frederikshavn Varme A/S indfører obligatorisk månedsafregning pr. 1. januar 2024, hvor også nye leveringsbestemmelser for varmeselskabet træder i kraft.

Er du varmekunde hos Frederikshavn Varme A/S, modtager du besked i din e-Boks eller via mail. Til nytår indfører Frederikshavn Varme A/S obligatorisk månedsafregning efter det faktiske forbrug uden aconto. Det omfatter de forbrugsarter, der opkræves på samme regning som varme, hvilket kan være vand, spildevand og renovation.

 

Hvad er fordelen?

Fordelen ved månedsafregning er, at du ikke får indkrævet et acontobeløb, som er højere end dit forbrug. Det betyder også, at du altid vil være ”ajour” med dine forbrugsafgifter og kan være bevidst om dit forbrug og eventuelt sætte tiltag i værk, hvis forbruget er for højt.

Med månedsafregning skal du være opmærksom på, at dine betalinger ikke vil være jævnt fordelt over året. For eksempel vil betalingen for varme være højere i de kolde måneder. Har du en budgetkonto, hvorfra din regning bliver betalt, skal du derfor være opmærksom på, at de månedlige betalinger vil svinge.

 

Nye leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser for Frederikshavn Varme A/S og dertilhørende Installationsvejledning er en sammenskrivning og opdatering af Dansk Fjernvarmes tidligere Almindelige Bestemmelser for levering af fjernvarme og Tekniske Bestemmelser for tilslutning af fjernvarme.

Målet med sammenskrivningen har været at fjerne gentagelser i de to tidligere sæt leveringsbestemmelser, samle de aftalemæssige bestemmelser mellem fjernvarmeselskabet og kunden i ét dokument samt at sikre præcist og nutidigt sprogbrug.

Herudover er bestemmelserne opdateret i henhold til nyeste lovgivning samt rets- og tilsynspraksis, herunder Energioplysningsbekendtgørelsen fra december 2020.

 

I stedet for de tidligere Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering henviser leveringsbestemmelserne nu til ” Installationsvejledningen”, der kan betragtes som et bilag til leveringsbestemmelserne. Formålet med Installationsvejledningen er, at den alene beskriver tekniske krav og anbefalinger til kundens tilslutningsarrangement m.m. Den henvender sig derfor primært til kundens VVS-installatør, men er stadig en del af aftaleforholdet, som kunden skal overholde.

 

Vi læner os meget op ad Dansk Fjernvarmes oplæg og har i enkelte tilfælde tilrettet efter vores forhold i Frederikshavn, hvilket er i tråd med Dansk Fjernvarmes anbefaling.

Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning træder i kraft pr. 1. januar 2024. Senest tre måneder inden ikrafttrædelse er vi forpligtiget til at varsle de nye bestemmelser over for vores varmekunder.

 

De nuværende Almindelige Bestemmelser for levering af fjernvarme og Tekniske Bestemmelser for tilslutning af fjernvarme udgår pr. 31. december 2023.

 

Læs Leveringsbestemmelser for Frederikshavn Varme A/S

 

Læs Installationsvejledning