Hop til hovedindhold
9. marts 2023
  • Varme

Fremtidens grønne varmeproduktion

 

Etableringen af biomasseanlæg skal bidrage til den grønne omstilling i Frederikshavn.

Forsyningen har undersøgt flere tiltag for at gøre varmeproduktionen mindre afhængig af el og naturgas. Et af tiltagene er et biomasseanlæg, der skal opføres inden for de næste tre år ved Affaldskraftvarmeværket på Vendsysselvej.

 

En fremtidssikret og fleksibel løsning
Med en varmeproduktion på 13 MW og muligheden for at udvide med et tilsvarende anlæg på 13 MW er biomasseanlægget en fremtidssikret løsning for at opnå en større spredning på Forsyningens brændsler. Et behov, der er blevet tydeligere efter de seneste års energikrise, hvor pris og leverance har været påvirket af udefrakommende faktorer.

 ”Vi skal satse på flere forskellige energikilder, så vi kan stå stærkt, når der er uro på energimarkedet. Samtidig skal en yderligere varmeproduktion være baseret på grøn energi. Derfor forventer vi også, at det nye biomasseanlæg sammen med affaldsforbrændingen og varmepumpen vil kunne producere op til 95 % grøn energi til Frederikshavn”, oplyser Erik Kyed Trolle, bestyrelsesformand.

Forventningen er, at anlægget kan bruges som en fleksibel energikilde, da det kan anvende biomasse som brændsel i varierende kvalitet, fx træflis og -piller som den reneste og dyreste brændselsform ned til den dårligste kvalitet som affaldstræ fra genbrugspladsen i form af have- og parkaffald som fx rødder og trætoppe. Derudover er planen, at Forsyningen vil trække CO² ud fra røggassen, der kan anvendes i produktionen af andre brændstoffer.

 

Stabile leverancer
Forsyningen har udvekslet erfaringer og viden med biomassefyrede varmeværker, og her var konklusionen, at de ikke har oplevet problemer med leverancer af biobrændsel under den nuværende energikrise. Mængden af tilgængelig biomasse bliver kun delvist udnyttet i Danmark, og der er derfor mulighed for at bruge mere dansk biomasse i energiforsyningen. Biomasseanlæggets placering ved Affaldskraftvarmeværket er valgt ud fra, at det ligger afsides med en god infrastruktur, hvor der ikke skal anlægges store ledninger gennem byen.

Biomasseanlæggets kommende placering.

 

Positivt for varmeprisen
”Vi forventer, at biomasseanlægget vil påvirke varmeprisen i den positive retning. Hvordan varmepriserne ser ud om tre år, når byggeriet står færdigt, er svært at forudsige, men biomasse har ikke oplevet samme høje prisstigninger som naturgas og el. Dertil kommer, at der ikke er afgift på biomasse elle biobrændsler. Vi forventer derfor, at det kommende anlæg vil have en positiv effekt på varmeprisen, slutter Erik Kyed Trolle.