Hop til hovedindhold
2. februar 2024
  • Generelt

Er din regning fra Forsyningen større denne gang?

 

Modtager du fx vand, spildevand og renovation fra Forsyningen, vil du fra 1. januar 2024 som udgangspunkt modtage 2 acontorater årligt – det vil sige, at du nu modtager 2 årlige regninger i stedet for 6.

 

På den første regning, du modtager, hvor du kan se opgørelsen over dit forbrug for 2023, opkræver vi for perioden 1. januar – 30. juni 2024, og derfor er beløbet større. På regningen vil der fremgå ”1. acontorate 2024” og ”Specifikation for 1. rate for periode 01.01.2024 – 30.06.2024.

 

Se eksemplet:1. acontorate 2024 billede af regning

Specifikation regning

 

 

På den næste regning, du modtager, vil der fremgå ”2. acontorate 2024” for perioden 1. juli – 31. december 2024. 

 

Du har også mulighed for at skifte til månedsafregning. Fordelen er, at du ikke får indkrævet et acontobeløb, som er højere end dit forbrug. Læs mere om månedsafregning, og hvordan du skifter her: 

 

Læs mere om månedsafregning

 

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice via kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.