Hop til hovedindhold
1. maj 2024
  • Varme
  • Generelt

4,8 km ringledning skal sikre fremtidig forsyningssikkerhed

 

Forsyningen etablerer ringledning til fjernvarme med start april 2024 og forventer projektet afsluttet 31. marts 2025.

 

Med lidt godt til ganen i det lune forårsvejr fejrede projektets hovedentreprenør Arkil A/S tirsdag den 30. april startskuddet på den nye ringledning. Fejringen fandt sted på Vendsysselvej 202 - hjem for Frederikshavn Ressourcecenter. Bag ressourcecentrets bygninger vil Forsyningen opføre det kommende flisanlæg, der sammen med affaldsforbrændingen og varmepumpen vil kunne producere op til 95 % grøn energi til Frederikshavn.

 

   

Afdelingschef René Hald fra Arkil indledte fejringen. 

 

 

På Vendsysselvej har det første gravehold påbegyndt udgravningen til ringledningen (etape 1 Nord), som skrider planmæssigt frem og nu afventer arkæologiske undersøgelser ved markerne bag Gemidan. Det andet gravehold har påbegyndt etape 1 Syd ved EUC Nord og har allerede etableret 350 meter. Etape 4 Syd forventes at blive sidste etape, der forbindes ved Hjørringvej.

 

Kort over ringledning etaper

Kortet viser de to etaper. Vi påbegynder arbejdet med Etape 1 Nord og Etape 1 Syd samtidig. Ved Etape Nord graver vi mod EUC Nord og Etape Syd mod Vendsysselvej, indtil gravearbejdet forbindes ved Hjørringvej (Etape 5 Syd- sort og Etape 3 Nord - blå).

 

Se kortet som PDF her, hvor du har mulighed for at zoome ind på de forskellige etaper.

 

Hvorfor anlægger Forsyningen en ringledning?

Formålet med ringledningen til fjernvarme er at sikre Forsyningens fremtidige forsyningssikkerhed. Ledningen vil være en fremtidssikret løsning, som også vil kunne forsyne Gærum og evt. sende varme mod Sæby eller modtage overskudsvarme fra Sæby. 

 

Forsyningen etablerer ledningen for at reducere belastningen fra Central Vendsysselvej og Niels Juels Vej ind mod centrum og videre mod sydbyen. Derudover har ringledningen til formål at forsyne sydbyen, industriområdet ved Suderbovej og Kilden. Varmecentralen ved Sjællandsvej vil ligeledes kunne tages ud af drift og fremover kun agere som pumpecentral. Herved sparer Forsyningen driften af ældre kedelanlæg og miljøet for udledning af CO2.