Hop til hovedindhold

Ny erhvervsordning på genbrugspladsen

 

Fra den 25. marts 2024 indfører vi nummerpladescanning for registrerede

erhvervskøretøjer op til 3.500 kg. på genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune. Derudover bliver det også muligt at anskaffe adgangskort for virksomheder (gælder ikke for håndværkere og anlægsgartnere).

 

Nummerpladescanning ved indkørsel til genbrugspladsen i RavnshøjNummerpladescanning ved indkørsel til genbrugspladsen i Ravnshøj

 

Hvordan virker nummerpladescanneren?

Vi har opsat nummerpladescannere på alle genbrugspladser i Frederikshavn Kommune.

Kameraet scanner nummerpladen på køretøjet, når det kører gennem porten. Herefter genererer it-systemet automatisk en faktura, hvis køretøjet er registreret med CVR nr.

 

Hvad koster det?

Virksomheder i kategorien ”Håndværkere og anlægsgartnere” jf. branchekoderne for byggeri og anlæg betaler 165 kr. ekskl. moms pr. besøg.

 

Øvrige virksomheder, der ikke betegnes som ”Håndværkere og anlægsgartnere” har mulighed for selv at bestemme, om de vil betale 165 kr. ekskl. moms pr. besøg eller købe et adgangskort til 9.769 kr. ekskl. moms pr. år. Foretager virksomheden sig ikke yderligere, betaler virksomheden automatisk 165 kr. ekskl. moms pr. besøg.

 

Betaling pr. besøg

Kameraet scanner automatisk nummerpladen på køretøjet, når det kører gennem porten. Herefter genererer it-systemet automatisk en faktura, hvis køretøjet er registreret med CVR nr. 

 

Bestil adgangskort (gælder ikke håndværkere og anlægsgartnere)

Ønsker virksomheden at købe adgangskort til genbrugspladserne, kan kortet bestilles via Forsyningens hjemmeside under Affald for erhverv. Forsyningen udsteder efterfølgende et fysisk adgangskort, som skal være synligt ved indkørsel til genbrugspladsen. Kortet sikrer, at virksomheden bliver fritaget for betaling pr. besøg.

 

Bestil adgangskort her

 

Kan erhvervskøretøjer blive fritaget?

Alle køretøjer får scannet nummerpladen ved indkørsel til genbrugspladsen. Via opslag i Det digitale Motorregister fastslår nummerpladescanneren om køretøjer på gule plader, papegøjeplader og trailere er tilknyttet et CVR nr. Det er derfor registreringen i Motorregistret, der afgør, om et besøg skal faktureres. Nedenstående skema viser mulighederne for fritagelse.

 

Nummerpladesystemet

 

Hvordan anmoder jeg om at blive fritaget for betaling?

For at blive fritaget for betaling skal du scanne en QR-kode på genbrugspladsen. Du skal anmode om fritagelse, hver gang du kommer med privat affald til genbrugspladsen. Du kan ikke søge om fritagelse hjemmefra.  

 

Du kan her finde QR-kode og link til fritagelse:

 

QR-kode til fritagelse

https://fritagelse.forsyningen.dk/

 

 

Du skal søge om fritagelse, inden du aflæsser affaldet, da et billede af affaldet er afgørende for, at vi kan træffe afgørelse om fritagelse samt, at ansøgningen om fritagelse skal være indsendt senest 30 min. efter indkørsel på pladsen. Når du ansøger om fritagelse, vil du modtage en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage yderligere information om afgørelsen, når ansøgningen er behandlet. 

 

Du skal bruge din smart- eller iphone for at anmode om at blive fritaget for betaling. Har du ikke en mobil, der kan scanne koden, kan du kontakte personalet.

 

Sådan gør du: 

  • Scan QR-koden
  • Tag et billede af dit affald
  • Oplys din nummerplade, og til sidst
  • Angiv hvorfor du skal fritages

 

Vi behandler efterfølgende din anmodning, og du får besked om, hvorvidt din anmodning er godkendt eller afvist.

 

Anmoder du om fritagelse for et besøg i en bil med gule plader, der er tilknyttet et CVR-nummer, skal du tage et billede af dit dagsbillet fra SKAT i stedet for dit private affald.

 

Hvordan får virksomheder adgang til genbrugspladsen inden kl. 12?

 

Læs mere om adgang for erhverv mandag - fredag inden kl. 12 på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby her:

 

Erhvervsadgang inden kl. 12

 

Spørgsmål og svar

Hvem gælder den nye erhvervsordning på genbrugspladserne for?

Virksomheder og erhvervskøretøjer op til 3.500 kg der medbringer erhvervsaffald på genbrugspladserne.

 

Læs mere

Hvordan får virksomheder adgang til genbrugspladsen inden kl. 12?

Læs mere om adgang for erhverv inden kl. 12 på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby her:

 

Erhvervsadgang inden kl. 12

Hvad koster den nye erhvervsordning på genbrugspladserne?

Virksomheder i kategorien ”Håndværkere og anlægsgartnere” betaler 165 kr. ekskl. moms pr. besøg. Se vedhæftede liste over ”Håndværkere og anlægsgartnere”.

 

Øvrige virksomheder, der ikke går under ”Håndværkere og anlægsgartnere” har mulighed for selv at bestemme, om de vil betale 165 kr. ekskl. moms pr. besøg eller købe et erhvervskort til 9.769 kr. ekskl. moms pr. år.

 

Betaling pr. besøg
Ønsker virksomheden at betale pr. besøg, scanner kameraet automatisk nummerpladen på bil/trailer, når bilen kører gennem porten. Herefter genererer it-systemet automatisk en faktura, hvis bil/trailer er registreret med CVR nr.

 

Læs mere

 

Køb af adgangskort (ikke for håndværkere og anlægsgartnere)

Ønsker virksomheden at købe adgangskort til genbrugspladserne, kan kortet bestilles via Forsyningens hjemmeside under Affald for erhverv. Forsyningen udsteder efterfølgende et fysisk kort, som virksomheden fremviser ved adgang til genbrugspladsen, og som fritager virksomheden for betaling pr. besøg.

 

Køb adgangskort

Hvor gælder ordningen med nummerpladescanning?

Ordningen gælder ikke på ubemandede pladser og pladser, som betjenes af borgerforeninger, hvor virksomheder i forvejen ikke kan aflevere affald. 

Hvem skal ikke betale?

Virksomheder, der ikke bruger genbrugspladserne, skal ikke betale. 

 

Ordningen giver virksomheder adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. 

 

Boligselskaber og private udlejere kan aflevere affald gratis, da de administrerer lejernes affald. Medbringer boligforeninger og private udlejere affald fra fx renovering og haveaffald fra udearealer, skal boligforeninger og private udlejere betale.

 

Her kan du læse mere om, hvad boligselskaber og private udlejere må aflevere gratis på genbrugspladsen.

 

 

Hvor meget affald må jeg som erhvervsdrivende medbringe?

Virksomheden må medbringe samme mængde, som en gennemsnitlig borger medbringer. Af hensyn til pladsens drift medbring venligst ikke uhensigtsmæssige store læs, da dette kan gøre det svært for vores øvrige kunder at komme af med affald.

Vær opmærksom på mængdebegrænsninger på farligt affald (200 kg/år) og opkrævning af 10 kr. pr. kg for håndtering af farligt affald. Virksomheder skal henvende sig til personalet på genbrugspladsen, som vejer det farlige affald og efterfølgende opkræver betaling for affaldet via betalingen for besøget. Vær opmærksom på de skærpede krav til håndtering af asbest- og eternitaffald, som ligeledes træder i kraft pr. 25. marts 2024, hvor virksomheder må aflevere max 10 asbest- og eternitplader.

Er prisen stadig den samme, hvis jeg afleverer små mængder affald?

Prisen er den samme uanset mængde. 

Virker nummerpladescanner/kamera også i weekenden?

Ja. 

Betaler et erhvervskøretøj på papegøjeplader også for at aflevere affald?

Hvis køretøjet er tilknyttet et CVR-nummer, vil virksomheden som udgangspunkt blive opkrævet for betaling. Et køretøj på papegøjeplader uden tilknyttet CVR-nummer er automatisk fritaget for betaling.

Jeg kører i en bil på papegøjeplader og medbringer privat affald, skal jeg stadig betale?

Er køretøjet registeret med CVR nr. og medbringer privat affald, skal du søge om fritagelse for betaling for det pågældende besøg.

Du skal søge om fritagelse, inden du aflæsser affaldet, da et billede af affaldet er afgørende for, at vi kan træffe afgørelse om fritagelse samt, at ansøgningen om fritagelse skal være indsendt senest 30 min. efter indkørsel på pladsen. Når du ansøger om fritagelse, vil du modtage en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage yderligere information om afgørelsen, når ansøgningen er behandlet. 

 

På genbrugspladsen kan du finde nærmere information om, hvordan du søger om fritagelse.

Hvordan anmoder jeg om at blive fritaget for betaling?

For at blive fritaget for betaling skal du scanne en QR-kode på genbrugspladsen. Du skal anmode om fritagelse, hver gang du kommer med privat affald til genbrugspladsen. Du kan ikke søge om fritagelse hjemmefra.  

 

Du skal søge om fritagelse, inden du aflæsser affaldet, da et billede af affaldet er afgørende for, at vi kan træffe afgørelse om fritagelse samt, at ansøgningen om fritagelse skal være indsendt senest 30 min. efter indkørsel på pladsen. Når du ansøger om fritagelse, vil du modtage en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage yderligere information om afgørelsen, når ansøgningen er behandlet. 

 

Du skal bruge din smart- eller iphone for at anmode om at blive fritaget for betaling. Har du ikke en mobil, der kan scanne koden, kan du kontakte personalet.

 

Sådan gør du: 

  • Scan QR-koden
  • Tag et billede af dit affald.
  • Oplys din nummerplade, og til sidst
  • Angiv hvorfor du skal fritages

 

Vi behandler efterfølgende din anmodning, og du får besked om, hvorvidt din anmodning er godkendt eller afvist.

 

Anmoder du om fritagelse for et besøg i en bil med gule plader, der er tilknyttet et CVR-nummer, skal du tage et billede af din dagsbillet fra SKAT i stedet for dit private affald.

Kan jeg blive fritaget for betaling, hvis jeg besøger en plads til have- og grenaffald i et erhvervskøretøj med privat affald?

Ubemandede pladser til have- og grenaffald må ikke bruges erhvervsmæssigt.

Må jeg aflevere farligt affald?

Vil du aflevere farligt affald, kan du aflevere op til 200 kg. om året på genbrugspladserne og opkrævning af 10 kr. pr. kg for håndtering af farligt affald. Virksomheder skal henvende sig til personalet på genbrugspladsen, som vejer det farlige affald og efterfølgende opkræver betaling for affaldet via betalingen for besøget. 

 

Der er også mulighed for at aflevere (og få afhentet) dit farlige affald hos en privat aktør. 

Kan jeg få dokumentation for det affald, jeg afleverer?

Du kan få dokumentation for dit affald, du afleverer. 

Nedenstående blanket kan du udfylde, printe i to eksemplarer og medbringe begge kopier ved afleveringen. Blanketten omfatter kun farligt affald. Du skal sikre dig, at du får en kvittering, når du afleverer dit affald, da du skal kunne fremvise kvitteringen ved eventuelle miljøtilsyn. 

 

Find blanketten her

Kan jeg søge om fritagelse hjemmefra?

Nej, du kan kun søge om fritagelse, når du er på genbrugspladsen. 

Du skal søge om fritagelse hver gang, du kommer med privat affald til genbrugspladsen og benytter et køretøj, der er indregistreret med et CVR nr. 

 

Du skal søge om fritagelse, inden du aflæsser affaldet, da et billede af affaldet er afgørende for, at vi kan træffe afgørelse om fritagelse samt, at ansøgningen om fritagelse skal være indsendt senest 30 min. efter indkørsel på pladsen. Når du ansøger om fritagelse, vil du modtage en kvittering for, at vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage yderligere information om afgørelsen, når ansøgningen er behandlet. 

Bliver jeg opkrævet for at aflevere erhvervsaffald i et køretøj indregistreret til privat brug fx på hvide plader?

Afleverer du affald i et køretøj indregistreret til privat brug fx køretøj på hvide plader, er affaldet pr. definition privat, og der vil ikke ske opkrævning.

 

For virksomheder der kun frembringer en mindre mængde affald, er der andre muligheder end genbrugspladsen. I dette tilfælde er du velkommen til at kontakte Kundeservice via mail kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000 for en drøftelse af dine muligheder.