Skift til fjernvarme

  Prisen for at blive sluttet til fjernvarmenettet er 27.500 kr. inkl. moms.

  Du har mulighed for at få rabat på tilslutningen, hvis du selv udfører noget af gravearbejdet. 

  "Grav-selv-rabat"

  Du kan få "grav-selv-rabat", hvis du selv graver renden (traceen), hvori stikledningen skal ligge, hvis du selv optager og nedlægger fliser samt, hvis du selv har mulighed for at gennembryde soklen.

  Grav-selv-rabat udgør 318,75 kr. pr. meter
  Rabat ved optagning og nedlægning af fliser udgør 287,50 kr. pr. meter
  Gennemboring af sokkel udgør en rabat på 1.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms.

  Tilslutningsprisen fratrukket den samlede rabat kan ikke blive mindre end 0,00 kr.

  Vi kommer gerne og foretager en opmåling, hvorefter du sammen med tilbuddet på installationen får en beregning på, hvor meget rabat, du kan opnå.

  Den sikre løsning

  Fjernvarmen er den sikre løsning, uanset om du bygger nyt, har oliefyr eller naturgas.

  Billig energi
  Fjernvarmen er billig. De løbende vedligeholdelsesomkostninger ved fjernvarme er mindre end ved oliefyr og andre varmekilder.

  Mindre vedligehold
  Når du har fjernvarme, skal du næsten ikke vedligeholde noget, og du har altid varmt vand i hanen. Du skal ikke sætte plads af til store anlæg, som skal efterses. Samtidig undgår du lugt og larm fra varmeanlægget.

  Miljørigtig opvarmning
  Fjernvarme er grøn energi. Vi udnytter overskudsvarme fra renseanlæg og virksomheder i Frederikshavn, og fra vores lokale affald. Og vi arbejder løbende på at levere 100% grøn energi.

   

  Må vi komme på besøg?

  Er du interesseret i at få en gratis og uforpligtende snak om dine muligheder og fordele ved at vælge fjernvarme?

  Kontakt os tlf. 9829 9000 eller via mail forsyningen@forsyningen.dk.

  Du kan også udfylde formularen herunder. Så ringer vi dig op og aftaler tidspunkt for besøget. 

  Ja tak, jeg vil gerne have fjernvarme

  Bor du inden for vores eksisterende forsyningsområde, kan du lave en foreløbig tilmelding til fjernvarme ved at udfylde denne formular. Herefter kontakter vi dig og aftaler nærmere om forløbet. 

  Navn 
  Adresse 
  Postnummer 
  By 
  E-mail 
  Telefon 

  Fra oliefyr til fjernvarme

  Så nemt er det

  Skift på 4 uger

  Når du beslutter dig for at skifte oliefyret ud, kan du have fjernvarme i løbet af 4 uger. I hele Frederikshavn by ligger rørene klar ude i vejen, og vi kan hurtigt forbinde dig til den billige, sikre varme.

  Slut med oliefyr
  Fra 2016 må du ikke længere skifte dit oliefyr ud med et nyt. Og i 2030 er det slut med oliefyr i Danmark.

  Det betaler du for
  Normalprisen for at blive sluttet til fjernvarmen er 27.500 kr. Er der mere end 15 meter ind fra vejen, betaler du selv for de sidste meter. Varmeprisen består af en fast årlig afgift afhængig af din boligs størrelse samt af en pris efter dit forbrug.

  Hverdag med fjernvarme
  Fjernvarme kræver ingen plads, og du har ikke et anlæg, der brummer, summer eller pruster. Der er ingen sod og støv, og der er altid varmt vand – også når du har gæster.

  Det med småt
  Hvis du ikke længere ønsker fjernvarme, kan du gratis sige din aftale op. Du betaler selv udgifterne for at lukke af ind til dit hus.

   

  Fjernvarme til Kilden

  Vigtigt om frakobling af naturgas

  Forsyningen har i projektets start indgået aftale med naturgasselskabet Evida om en glidende frakobling af naturgassen, når fjernvarmeinstallationen er installeret i de pågældende ejendomme.

  Evida har desværre ændret procedure for alle fjernvarmeselskaber. Det betyder, at Forsyningen ikke kan give Evida besked om frakoblingsdatoerne for den enkle ejendom. I stedet skal gaskunden selv indberette dato for frakobling.

  Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på

  Foreløbig etapeplan

  Der er udarbejdet foreløbig etapeplan frem til december 2022. Der kan forekomme ændringer på grund af uforudsete forhold.

  Se den foreløbige etapeplan

  Arbejdet er et koordineret projekt med Frederikshavn Varme A/S og Frederikshavn Vand A/S.

  Graveaktør: Vennelyst

  Smed fjernvarme: Jydsk Rør og Entreprenør

  Smed vand: Frederikshavn Forsyning

  Status på projektet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har onsdag den 14. april 2021 godkendt fjernvarmeprojektet til Kilden.

  På baggrund af de indkomne tilkendegivelser har Frederikshavn Varme indsendt projektforslaget til kommunen, som er myndighed på den endelige beslutning om fjernvarme til Kilden. Projektforslaget omfatter en konvertering af Kilden fra naturgasområde til fjernvarmeområde.

  Frederikshavn Kommune har den 23. juni 2021 godkendt projektforslaget for fjernvarmeforsyning til Kilden.

  Begrundelsen for godkendelsen er, at Frederikshavn Varme A/S’ projektforslag udviser en positiv samfundsøkonomi over en betragtningsperiode på 20 år i forhold til alternativerne, som er fortsat opvarmning med individuel naturgas eller individuelle varmepumper. Ligeledes er der en positiv selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi og en reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, herunder reduceret CO2-udledning.
   

  Læs status på projektet 

   

  Har du endnu ikke indgået aftale om besigtigelse og opmåling ved din ejendom, bedes du hurtigst muligt kontakte os, tlf. 9829 9000, så vi sammen kan finde et tidspunkt, der passer i kalenderen.

  Informationsmøde den 13. oktober 2021

  Tak til alle, der tog sig tid til at deltage i mødet for at få mere information om vores projekt Fjernvarme til Kilden. Der kom mange gode spørgsmål til mødet, og du kan se dem og svarene herpå længere nede på siden under afsnittet "Spørgsmål og svar om fjernvarme til Kilden". 

  Se eller gense præsentationen, som blev gennemgået på mødet

  Hvis uheldet er ude ...

  Går din nuværende varmeinstallation i stykker, inden vi er klar med fjernvarme til din bolig i Kilden, finder vi en midlertidig løsning. Det kræver dog, at du indgår/har indgået aftale om tilslutning og levering af fjernvarme.

  Kontakt os via mail varme@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000. 

  Billig, nem og grøn fjernvarme

  Fjernvarmen er både en billig, nem, grøn og driftssikker varmekilde. Vælger du at få koblet boligen til fjernvarmen, vil du få en effektiv og skånsom udnyttelse af energien og færre omkostninger. Anlægget kræver nemlig minimalt vedligehold og er en langtidssikret løsning. Samtidig fylder anlægget næsten ingenting, og du har hverken støjgener eller lugt fra anlægget.

   

  Kaj Ove siger ja tak til fjernvarme

  Kaj Ove Jensen bor i Kilden, og han var i 2018 en stor fortaler for at få fjernvarme til Kilden. Det er han stadig.

  Se eller gense denne video, hvor Kaj Ove fortæller om de mange fordele ved fjernvarme.

   

   

  Økonomi

  Tilslutning

  Pris på tilslutning er 27.500 kr. inkl. moms.

  I tilslutningsprisen indgår 15 meter stikledning, alt grave- og rørarbejde fra hovedledningen og frem til den indvendige side af ydermuren, samt tilslutning af hovedhaner og måler.

  Er der længere end 15 meter fra skel, og hvortil stikledningen skal ind i din bolig, skal du betale 875 kr. inkl. moms. pr. yderligere meter.

   

  Gør det billigere

  Du kan få "grav-selv-rabat", hvis du selv graver renden (traceen), hvori stikledningen skal ligge, hvis du selv optager og nedlægger fliser samt, hvis du selv har mulighed for at gennembryde soklen.

  • Grav-selv-rabat udgør 318,75 kr. pr. meter
  • Rabat ved optagning og nedlægning af fliser udgør 287,50 kr. pr. meter
  • Gennemboring af sokkel udgør en rabat på 1.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms.

  Tilslutningsprisen fratrukket den samlede rabat kan ikke blive mindre end 0,00 kr.

  Vi kommer gerne og foretager en opmåling, hvorefter du sammen med tilbuddet på installationen får en beregning på, hvor meget rabat, du kan opnå.

   

  Husinstallation

  Når vi har udført den udvendige del af arbejdet, skal en VVS-installatør klargøre den indvendige installation. Ud fra vores erfaringer er prisen for denne del af arbejdet fra ca. 30.000 kr. inkl. moms. Prisen kan være billigere men også højere i forhold til kompleksiteten af installationen.

  Hvis I er flere grundejere på samme vej, der ønsker fjernvarme, kan I muligvis få en billigere pris ved at få et samlet tilbud fra en VVS-installatør.

  Der er 65 meter højdeforskel, og vi bliver nødt til at have et kraftigt tryk på fjernvarmevandet op til Kilden. Derfor er det nødvendigt, at ejendommene får et indirekte anlæg. Det er en unit, hvor der er to vekslere. Det vil virke som et typisk centralvarmeanlæg, som man kender ved et gas- og oliefyret anlæg.

   

  Afkobling af naturgasledning

  Har du et naturgasfyr, skal naturgasledningen hertil afkobles, når du skifter til fjernvarme. Ifølge Evida er prisen for dette 8.200 kr.

  Energistyrelsen har afsat en årlig pulje til at dække udgiften for at blive frakoblet gasnettet for et antal gaskunder pr. år. Tilskudspuljen forventes at åbne i begyndelsen af 2021, og du skal ansøge via Evida.

  Der er dog kun et vist antal gaskunder, der hvert år kan få tilskud. Når puljen for ét år er tom, er det ikke muligt at få tilskud.

  Læs mere på Evidas hjemmeside

   

  Når du skal skrotte oliefyret

  Har du oliefyr og vil skifte til fjernvarme, skal fyret frakobles og fjernes. Din olietank skal herefter tømmes for restindhold, spules og derefter enten fjernes eller blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i. 

  Når arbejdet er udført, skal du meddele dette til kommunen, så du kan få ændret BBR for din ejendom. Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne.

  Husk at afmelde skorstensfejeren.

   

  Forsyningens varmepris

  Desværre har priserne på el og gas været støt stigende i det sidste halvår af 2021 og i 2022. Vi er underlagt ”hvile-i-sig-selv princippet”, der betyder, at selskabet ikke må have hverken overskud eller underskud. Derfor har vi været nødsaget til at sætte den variable pris på fjernvarme op til 1.200,00 kr./MWh inkl. moms.

  Du er velkommen til at kontakte os via mail varme@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000, hvis du har spørgsmål.

  Tilmeld fjernvarme

  Ønsker du at få ejendommen i Kilden tilsluttet fjernvarmen, kan du tilmelde dig her.

  Vælg her
  Navn 
  Adresse 
  E-mail 
  Telefon 
  Nuværende varmekilde (vælg fra listen) 
  Indtast nuværende årligt forbrug 
  Forbrug opgjort i (vælg fra listen) 

  Spørgsmål og svar om fjernvarme til Kilden

  Vi har samlet en række spørgsmål, som vi har modtaget fra jer grundejere i Kilden. Herunder kan du se spørgsmålene og vores svar.

  Listen bliver udbygget i takt med, vi modtager jeres spørgsmål.

  Ja, det er frit for den enkelte at vælge, hvilket VVS firma du ønsker.

  Erfaringsmæssigt har Forsyningen oplyst en pris på ca. 30.000 kr. for indvendige installationsarbejder. Denne pris beror på, at teknikken er ved indvendig side af ydermur.
  Prisen kan svinge en del, da der er forskellige ønsker til installationen, og at teknikrummet måske ligger midt i huset.

  Hvis I er flere grundejere i et område, der går sammen om at indhente tilbud hos en VVS-installatør, er det sandsynligvis muligt at opnå en rabat.

  Der er ikke lovkrav om eftersyn på fjernvarmeinstallation. Forsyningen tilbyder alle fjernvarmekunder at blive tilmeldt fjernvarmens serviceordning til 365 kr./år.

  Det er lovpligtigt at få et certificeret eftersyn af en varmepumpe, hvis den har mere end 1 kg kølemiddel. De fleste luft til vand-varmepumper og jordvarme-pumper har mere end 1 kg kølemiddel, og det kræver et serviceeftersyn hvert år.

  Som ejer af en varmepumpe med mere end 1 kg kølemiddel er man forpligtet til at opbevare besøgsrapporten fra serviceeftersynet i mindst 10 år, i tilfælde af, at der bliver tjekket op på det. Har man en luft til luft-varmepumpe, kører pumpen typisk med under 1 kg kølemiddel, og så er der ikke noget lovkrav om serviceeftersyn.

  Det kommer helt an på husets indretning og installationer. Kontakt derfor din VVS-installatør og få en professionel rådgivning på, hvad der kan lade sig gøre.

  Vi retablerer alle arealer, hvor der har været gravet, og som vi har været i berøring med.

  Vi kommer gerne og taler med de grundejere, som ønsker at få foretaget en besigtigelse af installationen.

  Ønsker du at få besøg, kan du kontakte os, tlf. 9829 9000.

  Ja, men det kræver en bredere graverende, hvor ekstraudgiften pålægges den enkelte husejer.
  Mange el-kabler skydes i dag.

  Forsyningen har kontaktet Nord Energi om deres fremtidsplaner for Kilden. Nord Energi oplyser, at de arbejder på en forsyningsstrategi i hele Nord Energis område, og at de specifikt for Kilden vil udføre enkelte kabelarbejder, hvor det giver mening når/hvis Forsyningen påbegynder fjernvarmeudlægning i området.

  Forsyningsselskaberne skal koordinere ledningsarbejder i henhold til LER-loven. I Frederikshavn Kommune er Center for Park & Vej tovholder på koordineringen af anlægsprojekter. Men der er altid enkelte små ledningsejere som fiber og tele, der ikke vælger én samlet koordineret indsats.

  Frederikshavn Spildevand vurderer, at der ikke skal udføres kloakarbejder i Kilden de første 10-15 år.

  Niras er vores rådgivende ingeniør på projektet.

  Vennelyst har entreprenøropgaven.

  Jydsk Rør og Entreprenør står for smedearbejdet.

  Derudover skal Frederikshavn Vand A/S renovere ledninger i næsten alle de veje, hvor fjernvarmen skal lægges i, og de renoverer stikledninger frem til og med stophane.

  Nord Energi ønsker måske at forstærke enkelte ledningsstræk. Men ellers er de i første omgang ikke yderligere interesseret i at renovere deres net i området.

  Selvom vores entreprenør arbejder i gaden med store maskiner, bliver det selvfølgelig muligt for akut beredskab at komme frem.

  Vi tager kontakt til Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje og orienterer dem om, at vi graver i området, men at der vil blive gjort plads til dem, så de kan komme frem til borgeren.

  Vi lægger køreplader ud, så beboere i kørestol kan komme frem.

  Ca. en måned inden vi graver i din vej, får du et informationsbrev fra Niras (rådgiver på projektet) med varsling om arbejdet. Her fremgår det blandt andet i hvilken periode og inden for hvilket tidsrum, arbejdet foregår. 

  Her på hjemmesiden vil vi løbende opdatere fremdriften på kort, hvor det kommer til at fremgå, hvor vi graver nu, hvilke veje der er færdige, og hvilke veje, der er ”næst i køen”.

  Hvis dit mobilnummer er tilmeldt vores SMS service, får du vigtige beskeder om arbejdet via sms og/eller mail.

  Læs mere om servicen og om, hvordan du tilmelder dig her

  Den eneste vej, hvor vi kan være i rabatten, er Tøttenborgvej.

  I alle andre veje bliver vi nødt til at lægge rørene i selve vejen, da den smule græsrabat der er, er fyldt op med gasledninger, el-ledninger og vandrør. Vi SKAL holde en ”respektafstand” til de øvrige ledninger.

  Projektet skal være gunstigt i forhold til selskabs-, forbruger- og samfundsøkonomi.

  I 2018 krævede det 123 tilslutninger for, at projektet havde positiv økonomi, og vi manglede ca. 30 tilkendegivelser for at kunne gå videre med projektet.

  I år har spillereglerne været noget anderledes, da regeringens klimaaftale tilgodeser fjernvarme som grøn omstilling til at udfase olie- og gasfyr.

  Den grønne omstilling har også en væsentlig betydning for projektgodkendelsen. Ifølge klimaaftalen ønskes gas- og oliefyr at være udfaset inden 2030. Ved Frederikshavn Kommunes godkendelse er der lagt vægt på, at projektet også giver en reduceret miljøbelastning, herunder reduceret CO2-udledning.

  Da fristen for forhåndstilkendegivelser udløb den 31. marts 2021, var der ca. 70 grundejere, der ønsker fjernvarme her og nu og yderligere ca. 30, der tilkendegav, at man ønsker fjernvarme på et senere tidspunkt.

  Vi tror på, at når først fjernvarmenettet er ført op til Kilden, får vi inden for de næste 10 år flere tilslutninger.

  På informationsmødet den 13. oktober kom der gode forslag til alternative parkeringsmuligheder.

  I skrivende stund vil det være bedst, at grundejerforeningerne selv går ud og laver aftaler om leje af jord. Vi har taget kontakt til jordejere og informeret om, at de måske bliver kontaktet om løsningsforslag herpå. 

  Vi håber, at I vil hjælpe hinanden ved at stille ladestander til rådighed for beboere på tilstødende veje, der er opgravet.

  Kilden-Områdets Grundejerforening arbejder på at få en gæsteparkering med ladestander. Dette forsøger foreningen at få fremrykket, så det i anlægsperioden vil være muligt for beboerne i området at få ladet deres biler her.

  Det er individuelt fra ejendom til ejendom, men fra ca. 30.000 kr. Der er i øjeblikket stigende priser på materialer, der kan forhøje prisen. Sørg for at få tilbud fra flere VVS-installatører.

  Som nævnt tidligere kan flere naboer gå sammen om at indhente samlet tilbud fra en installatør og evt. få en billigere pris.

  Når du har indgået aftalen, sender vi dig en regning.

  Typisk vil vejen være lukket på hverdage i tidsrummet 07.00 - 16.00.

  Dybden skal være ca. 70 cm, da røret skal kunne komme lodret op af gulvet.

  Fra midt i oktober 2021 begynder vi at kontakte de grundejere, der har tilkendegivet, at de vil have fjernvarme, så vi hurtigst muligt kan få aftalen underskrevet.

  Nej, desværre. Den energipulje, der gav tilskud til at skrotte oliefyr, udløb den 31. december 2020.

  Der sker ændringer i regler for håndværkerfradrag. Vi anbefaler, at du undersøger sagen ved SKAT.

  Hvis du er den eneste på vejen, der skal have fjernvarme, sætter vi et omløb op. Dermed sikrer vi os, at temperaturen er høj nok. Vi har et system, der overvåger temperaturen, og vi griber ind, hvis den bliver for lav.  

  Ja. Projektet kommer til at køre over to vintre, og vi kan ikke arbejde, hvis der kommer meget sne eller hård frost.

  Vi forventer at grave i tre gader ad gangen. 1 gravehold i syd og 2 gravehold i nord. Holdene hjælper hinanden færdige. Hvis fx det ene hold i nord er hurtige færdige, hjælper de holdet i syd færdig.  

  Selvom vi skriver, at vi begynder at grave i Kilden til marts 2022, skal vi have en pumpestation ved Gartneriet helt klar, inden vi kan levere fjernvarme til området. De første beboere kan forvente fjernvarme inden sommer 2022.

  Vi retablerer vejen med asfalt og afslutter med slidlag et år efter, at vi har lagt asfalt på graverenderne. Overvejer I at få lagt nyt slidlag i hele vejens bredde efterfølgende, foreslår vi, at grundejerforeningen kontakter Center for Park og Vej for at indgå aftale. Vi betaler slidlag for den del af vejen, vi har arbejdet i, hvilket svarer til ca. 20 %.

  Vi lægger slidlag på hele vejen, hvis det er mindre end 5 år siden, der er kommet nyt asfalt på. Ca. 1 år efter fjernvarmerørene er lagt, lægger vi slidlaget på. Så har graverenderne ”sat sig”.

  Anlægsomkostningerne for hele projektet bliver ca. 16 mio. kr.

  Ja, det kommer til at køre videre som hidtil.

  Ja, vi kommer til at grave i stierne nord for Nordstjernevej. Stierne bliver retableret til samme stand, som de er i dag.

  Vi informerer grundejerforeningen, inden vi graver i stien.

  Der er 65 meter højdeforskel, og vi bliver nødt til at have et kraftigt tryk på fjernvarmevandet op til Kilden. Derfor er det nødvendigt, at ejendommene får et indirekte anlæg. Det er en unit, hvor der er to vekslere. Det vil virke som et typisk centralvarmeanlæg, som man kender ved et gas- og oliefyret anlæg.

  Dermed kommer det ikke til at skade radiatorer.

  Når I får installeret fjernvarmen, sørger VVS-installatøren for at indregulere anlægget for at sikre en god afkøling. Typisk vil der skulle installeres nye ventiler og termostater på radiatorer.   

  70 % af alle utætheder på vandledninger findes på jordledningerne. Det vil sige den vandledning, der ligger på egen grund. Jordledningen er grundejerens ansvar.

  Normalvis anbefaler vi, at grundejeren renoverer egen jordledning fra stophane frem til vandmåler, når vi arbejder på ledningsanlæggene. Dette bør dog ikke være nødvendigt ved nyere huse. Frederikshavn Vand vil undersøge jordledningen ved hver enkelt ejendom i Kilden, der bliver berørt og vurdere, om ledningen skal skiftes.

  Hvis vi vurderer, at jordledning skal skiftes, koster det ca. 400 kr. pr. meter, hvis ledningen bliver skudt fra hovedhanen og ind.

  Byggemodning

  Flade Bakker

  Til grunde i Flade Bakker er tilslutningsbidraget til fjernvarmen 27.500 kr. inkl. moms. I prisen er inkluderet 15 meter stikledning.

  Se også vores prisblad

  Send en mail til varme@forsyningen.dk eller ring tlf. 9829 9000, hvis du ønsker et prisoveslag på tilslutning. 

  Læs mere om boligområdet i Flade Bakker
   

  Golfparken

  Når du køber en grund i etape II i Golfparken, er tilslutningsbidraget til fjernvarmen betalt værdi 17.500 kr.

  Slip for dyre installationer og få råd til mere hus.

  Læs mere om boligområdet i Golfparken