Skift til fjernvarme og få rabat

  Prisen for at blive sluttet til fjernvarmenettet er normalt 27.500 kr. inkl. moms, men nu fyrer vi for alvor op under den grønne omstilling med en kæmpe rabat, hvor du sparer du hele 22.000 kr., hvis du skifter fra en anden varmekilde  Rabatten ydes kun ved underskrevet aftale inden den 31. december 2021.

  Du har mulighed for at få yderligere rabat på tilslutningen, hvis du selv udfører noget af gravearbejdet. 

  "Grav-selv-rabat"

  Du kan få "grav-selv-rabat", hvis du selv graver renden (traceen), hvori stikledningen skal ligge, hvis du selv optager og nedlægger fliser samt, hvis du selv har mulighed for at gennembryde soklen.

  Grav-selv-rabat udgør 318,75 kr. pr. meter
  Rabat ved optagning og nedlægning af fliser udgør 287,50 kr. pr. meter
  Gennemboring af sokkel udgør en rabat på 1.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms.

  Tilslutningsprisen fratrukket den samlede rabat kan ikke blive mindre end 0,00 kr.

  Vi kommer gerne og foretager en opmåling, hvorefter du sammen med tilbuddet på installationen får en beregning på, hvor meget rabat, du kan opnå.

  Den sikre løsning

  Fjernvarmen er den sikre løsning, uanset om du bygger nyt, har oliefyr eller naturgas.

  Billig energi
  Fjernvarmen er billig. De løbende vedligeholdelsesomkostninger ved fjernvarme er mindre end ved oliefyr og andre varmekilder.

  Mindre vedligehold
  Når du har fjernvarme, skal du næsten ikke vedligeholde noget, og du har altid varmt vand i hanen. Du skal ikke sætte plads af til store anlæg, som skal efterses. Samtidig undgår du lugt og larm fra varmeanlægget.

  Miljørigtig opvarmning
  Fjernvarme er grøn energi. Vi udnytter overskudsvarme fra renseanlæg og virksomheder i Frederikshavn, og fra vores lokale affald. Og vi arbejder løbende på at levere 100% grøn energi.

   

  Må vi komme på besøg?

  Er du interesseret i at få en gratis og uforpligtende snak om dine muligheder og fordele ved at vælge fjernvarme?

  Send en SMS til 1919. Skriv teksten "varme" og dit navn eller udfyld formularen herunder. Så ringer vi dig op og aftaler tidspunkt for besøget. 

  Vi tager alle forholdsregler, og vi sørger naturligvis for at bære værnemidler og holde god afstand.

  Ja tak, jeg vil gerne have fjernvarme

  Bor du inden for vores eksisterende forsyningsområde, kan du lave en foreløbig tilmelding til fjernvarme ved at udfylde denne formular. Herefter kontakter vi dig og aftaler nærmere om forløbet. 

  Navn 
  Adresse 
  Postnummer 
  By 
  E-mail 
  Telefon 

  Fra oliefyr til fjernvarme

  Så nemt er det

  Beregn din besparelse

  Fjernvarme har i mange år været billigere end gas og især olie. Også i fremtiden forventer vi, at fjernvarmen vil være billigere. For mange er der penge at spare fra start, og for alle vil fjernvarme været billigst over en årrække.

  Herunder har du mulighed for at beregne, hvor meget du kan spare på din årlige varmeregning ved at skifte til fjernvarme.

  Beregn din besparelse ved omlægning til fjernvarme fra oliefyr

  Skift på 4 uger

  Når du beslutter dig for at skifte oliefyret ud, kan du have fjernvarme i løbet af 4 uger. I hele Frederikshavn by ligger rørene klar ude i vejen, og vi kan hurtigt forbinde dig til den billige, sikre varme.

  Slut med oliefyr
  Fra 2016 må du ikke længere skifte dit oliefyr ud med et nyt. Og i 2030 er det slut med oliefyr i Danmark.

  Det betaler du for
  Normalprisen for at blive sluttet til fjernvarmen er 27.500 kr. Du får en rabat på 22.000 kr, når du indgår aftale med os i 2021. Er der mere end 15 meter ind fra vejen, betaler du selv for de sidste meter. Varmeprisen består af en fast årlig afgift afhængig af din boligs størrelse samt af en pris efter dit forbrug.

  Hverdag med fjernvarme
  Fjernvarme kræver ingen plads, og du har ikke et anlæg, der brummer, summer eller pruster. Der er ingen sod og støv, og der er altid varmt vand – også når du har gæster.

  Det med småt
  Hvis du ikke længere ønsker fjernvarme, kan du gratis sige din aftale op. Du betaler selv udgifterne for at lukke af ind til dit hus.

   

  Sådan har fjernvarmeprisen udviklet sig

  Prisudvikling for den årlige fjernvarme for et enfamiliehus i Frederikshavn pr. 1. januar 2021

   

   

  Følg dit forbrug på telefonen
  Hent app’en minForsyning og følg løbende med i dit forbrug af varme, el og vand. Bevidste kunder sparer i gennemsnit 10 % ekstra.

  Fjernvarme til Kilden

  Status på projektet

  Bestyrelsen for Frederikshavn Varme A/S har onsdag den 14. april 2021 godkendt fjernvarmeprojektet til Kilden.

  På baggrund af de indkomne tilkendegivelser har Frederikshavn Varme indsendt projektforslaget til kommunen, som er myndighed på den endelige beslutning om fjernvarme til Kilden. Projektforslaget omfatter en konvertering af Kilden fra naturgasområde til fjernvarmeområde.

  Frederikshavn Kommune har den 23. juni 2021 godkendt projektforslaget for fjernvarmeforsyning til Kilden.

  Begrundelsen for godkendelsen er, at Frederikshavn Varme A/S’ projektforslag udviser en positiv samfundsøkonomi over en betragtningsperiode på 20 år i forhold til alternativerne, som er fortsat opvarmning med individuel naturgas eller individuelle varmepumper. Ligeledes er der en positiv selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi og en reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, herunder reduceret CO2-udledning.

  Frederikshavn Varme A/S holder et informationsmøde for grundejere om projektet i Kilden onsdag den 13. oktober 2021. Invitationen omdeles til alle i Kilden og sendes desuden til ejere, der ikke bor på adressen. På mødet vil vi orientere om tilkørsels - og parkeringsforhold mv. i den periode, vi arbejder i området. Mødet er derfor også relevant for de, der ikke ønsker fjernvarme.

  Informationsmøde den 13. oktober 2021

  Tak til alle, der tog sig tid til at deltage i mødet for at få mere information om vores projekt Fjernvarme til Kilden. Der kom mange gode spørgsmål, og vi vil snarest tilføje disse sammen med svar længere nede på siden under afsnittet "Spørgsmål og svar om fjernvarme til Kilden". 

  Se eller gense præsentationen, som blev gennemgået på mødet

  Hvis uheldet er ude ...

  Går din nuværende varmeinstallation i stykker, inden vi er klar med fjernvarme til din bolig i Kilden, finder vi en midlertidig løsning. Det kræver dog, at du indgår/har indgået aftale om tilslutning og levering af fjernvarme.

  Kontakt os via mail varme@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000. 

  Billig, nem og grøn fjernvarme

  Fjernvarmen er både en billig, nem, grøn og driftssikker varmekilde. Vælger du at få koblet boligen til fjernvarmen, vil du få en effektiv og skånsom udnyttelse af energien og færre omkostninger. Anlægget kræver nemlig minimalt vedligehold og er en langtidssikret løsning. Samtidig fylder anlægget næsten ingenting, og du har hverken støjgener eller lugt fra anlægget.

  Frem til den 31. december sparer du 22.000 kr. i tilslutningsbidrag. Samtidig har fjernvarmeprisen generelt været dalende i flere år, og med vores nye miljørigtige varmepumpe på Vendsysselvej forventer vi, at prisen forbliver lav.

   

  Kaj Ove siger ja tak til fjernvarme

  Kaj Ove Jensen bor i Kilden, og han var i 2018 en stor fortaler for at få fjernvarme til Kilden. Det er han stadig.

  Se eller gense denne video, hvor Kaj Ove fortæller om de mange fordele ved fjernvarme.

   

   

  Økonomi

  Tilslutning

  Vores normalpris på tilslutning er 27.500 kr. inkl. moms.

  Hvis du indgår aftale om tilslutning i 2021, får du en rabat på 22.000 kr. 

  I tilslutningsprisen indgår 15 meter stikledning, alt grave- og rørarbejde fra hovedledningen og frem til den indvendige side af ydermuren, samt tilslutning af hovedhaner og måler.

  Er der længere end 15 meter fra skel, og hvortil stikledningen skal ind i din bolig, skal du betale 875 kr. inkl. moms. pr. yderligere meter.

   

  Gør det billigere

  Du kan få "grav-selv-rabat", hvis du selv graver renden (traceen), hvori stikledningen skal ligge, hvis du selv optager og nedlægger fliser samt, hvis du selv har mulighed for at gennembryde soklen.

  • Grav-selv-rabat udgør 318,75 kr. pr. meter
  • Rabat ved optagning og nedlægning af fliser udgør 287,50 kr. pr. meter
  • Gennemboring af sokkel udgør en rabat på 1.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms.

  Tilslutningsprisen fratrukket den samlede rabat kan ikke blive mindre end 0,00 kr.

  Vi kommer gerne og foretager en opmåling, hvorefter du sammen med tilbuddet på installationen får en beregning på, hvor meget rabat, du kan opnå.

   

  Husinstallation

  Når vi har udført den udvendige del af arbejdet, skal en VVS-installatør klargøre den indvendige installation. Ud fra vores erfaringer er prisen for denne del af arbejdet ca. 30.000 kr. inkl. moms. Prisen kan være billigere men også højere i forhold til kompleksiteten af installationen.

  Hvis I er flere grundejere på samme vej, der ønsker fjernvarme, kan I muligvis få en billigere pris ved at få et samlet tilbud fra en VVS-installatør.

   

  Afkobling af naturgasledning

  Har du et naturgasfyr, skal naturgasledningen hertil afkobles, når du skifter til fjernvarme. Ifølge Evida er prisen for dette 8.200 kr.

  Energistyrelsen har afsat en årlig pulje til at dække udgiften for at blive frakoblet gasnettet for et antal gaskunder pr. år. Tilskudspuljen forventes at åbne i begyndelsen af 2021, og du skal ansøge via Evida.

  Der er dog kun et vist antal gaskunder, der hvert år kan få tilskud. Når puljen for ét år er tom, er det ikke muligt at få tilskud.

  Læs mere på Evidas hjemmeside

   

  Når du skal skrotte oliefyret

  Har du oliefyr og vil skifte til fjernvarme, skal fyret frakobles og fjernes. Din olietank skal herefter tømmes for restindhold, spules og derefter enten fjernes eller blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i. 

  Når arbejdet er udført, skal du meddele dette til kommunen, så du kan få ændret BBR for din ejendom. Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne.

  Husk at afmelde skorstensfejeren.

   

  Forsyningens varmepris

  Med enkelte undtagelser har vores variable fjernvarmepris været faldende gennem de sidste 11 år, og vi forventer, at den tendens fortsætter fremover. Dels på grund af, at vi har skiftet det naturgasfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej ud med varmepumper og dels på grund af, at vi inden for få år forventer at indgå aftale om at købe billig overskudsvarme fra en større virksomhed.

   

  Beregn din besparelse

  Opvarmer du din bolig med olie, naturgas eller el, kan du nedenfor foretage en simpel beregning på, hvor meget du kan spare ved at skifte til fjernvarme.

  Ønsker du en mere avanceret beregning, hvor der tages højde for dit nuværende anlægs alder, geninvestering, antal graddage mv., kan du kontakte Forsyningen via mail varme@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000. Vi kan også være behjælpelig med at lave en beregning, hvis du har pillefyr eller varmepumpe.

  Beregn din besparelse ved omlægning til fjernvarme fra naturgas

  Beregn din besparelse ved omlægning til fjernvarme fra oliefyr

  Beregn din besparelse ved omlægning til fjernvarme fra elopvarmet

   

   

   

   

   

  Tilmeld fjernvarme

  Ønsker du at få ejendommen i Kilden tilsluttet fjernvarmen med en ekstraordinær stor rabat på tilslutningsbidraget på 22.000 kr., kan du tilmelde dig helt indtil 31. december 2021.

  Vælg her
  Navn 
  Adresse 
  E-mail 
  Telefon 
  Nuværende varmekilde (vælg fra listen) 
  Indtast nuværende årligt forbrug 
  Forbrug opgjort i (vælg fra listen) 

  Spørgsmål og svar om fjernvarme til Kilden

  Vi har samlet en række spørgsmål, som vi har modtaget fra jer grundejere i Kilden. Herunder kan du se spørgsmålene og vores svar.

  Listen bliver udbygget i takt med, vi modtager jeres spørgsmål.

  Ja, det er frit for den enkelte at vælge, hvilket VVS firma du ønsker.

  Erfaringsmæssigt har Forsyningen oplyst en pris på ca. 30.000 kr. for indvendige installationsarbejder. Denne pris beror på, at teknikken er ved indvendig side af ydermur.
  Prisen kan svinge en del, da der er forskellige ønsker til installationen, og at teknikrummet måske ligger midt i huset.

  Hvis I er flere grundejere i et område, der går sammen om at indhente tilbud hos en VVS-installatør, er det sandsynligvis muligt at opnå en rabat.

  Der er ikke lovkrav om eftersyn på fjernvarmeinstallation. Forsyningen tilbyder alle fjernvarmekunder at blive tilmeldt fjernvarmens serviceordning til 365 kr./år.

  Det er lovpligtigt at få et certificeret eftersyn af en varmepumpe, hvis den har mere end 1 kg kølemiddel. De fleste luft til vand-varmepumper og jordvarme-pumper har mere end 1 kg kølemiddel, og det kræver et serviceeftersyn hvert år.

  Som ejer af en varmepumpe med mere end 1 kg kølemiddel er man forpligtet til at opbevare besøgsrapporten fra serviceeftersynet i mindst 10 år, i tilfælde af, at der bliver tjekket op på det. Har man en luft til luft-varmepumpe, kører pumpen typisk med under 1 kg kølemiddel, og så er der ikke noget lovkrav om serviceeftersyn.

  Det kommer helt an på husets indretning og installationer. Kontakt derfor din VVS-installatør og få en professionel rådgivning på, hvad der kan lade sig gøre.

  Vi retablerer alle arealer, hvor der har været gravet, og som vi har været i berøring med.

  Vi kommer gerne og taler med de grundejere, som ønsker at få foretaget en besigtigelse af installationen.

  Ønsker du at få besøg, kan du kontakte os, tlf. 9829 9000.

  Der er ikke lavet en detailplan for fjernvarmetrace endnu. Er der ikke plads i rabat/fortov, bliver fjernvarmen etableret i vejareal.

  Ja, men det kræver en bredere graverende, hvor ekstraudgiften pålægges den enkelte husejer.
  Mange el-kabler skydes i dag.

  Forsyningen har kontaktet Nord Energi om deres fremtidsplaner for Kilden. Nord Energi oplyser, at de arbejder på en forsyningsstrategi i hele Nord Energis område, og at de specifikt for Kilden vil udføre enkelte kabelarbejder, hvor det giver mening når/hvis Forsyningen påbegynder fjernvarmeudlægning i området.

  Forsyningsselskaberne skal koordinere ledningsarbejder i henhold til LER-loven. I Frederikshavn Kommune er Center for Park & Vej tovholder på koordineringen af anlægsprojekter. Men der er altid enkelte små ledningsejere som fiber og tele, der ikke vælger én samlet koordineret indsats.

  Frederikshavn Spildevand vurderer, at der ikke skal udføres kloakarbejder i Kilden de første 10-15 år.

  Vi forventer, at kampagnematerialet bliver omdelt i uge 6.

  Vores kampagnematerale er at betragte som reklame, og derfor får borgere, der er tilmeldt Robinsonlisten, ikke materialet.

  Ønsker du at modtage materialet, er du velkommen til at sende en mail til varme@forsyningen.dk eller ringe til. 9829 9000.

  Byggemodning

  Flade Bakker

  Til grunde i Flade Bakker er tilslutningsbidraget til fjernvarmen 27.500 kr. inkl. moms. I prisen er inkluderet 15 meter stikledning.

  Se også vores prisblad

  Send en mail til varme@forsyningen.dk eller ring tlf. 9829 9000, hvis du ønsker et prisoveslag på tilslutning. 

  Læs mere om boligområdet i Flade Bakker
   

  Golfparken

  Når du køber en grund i etape II i Golfparken, er tilslutningsbidraget til fjernvarmen betalt værdi 17.500 kr.

  Slip for dyre installationer og få råd til mere hus.

  Læs mere om boligområdet i Golfparken