Vores varmepriser

  Her får du et overblik over gældende priser

  Se vores priser

   

  Tilslutning til fjernvarmen

  Fjernvarme er et attraktivt varmevalg. Sammenlignet med andre opvarmningsformer er fjernvarme en nem, økonomisk, driftssikker og miljørigtig måde at få varme på til din bolig.

  Overvejer du at skifte til fjernvarme, så ring til Forsyningen, tlf. 9829 9000 eller send en mail til varme@forsyningen.dk.

  Motivationstarif

  Hos Forsyningen har vi den såkaldte motivationstarif. Jo bedre du udnytter varmen, jo mindre varmt vand skal varmeværket producere. På den måde udleder vi mindre CO2 og er med til at mindske drivhuseffekten.

  Med motivationstariffen kan kunder, der gør en ekstra indsats for at afkøle fjernvarmen få et fradrag på varmeregningen ud fra den variable varmepris. Kunder, der har en høj temperatur på returvandet, kan få en merudgift på varmeregningen ud fra den variable varmepris.

  Motivationstariffen beregnes ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur - det vil sige den temperatur, fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset. Fremløbstemperaturen er forskellig alt afhængig af, hvor på ledningsnettet ejendommen er placeret. Tariffen tager højde for fremløbstemperaturen og giver dermed en mere retfærdig afregning for den enkelte kunde.

  I videoen "Sådan aflæser du frem- og returløbstemperatur på din varmemåler" kan du se mere om motivationstariffen, og hvordan du finder fremløbstemperatur og returløbstemperatur på din varmemåler (husk lyd).
  Se videoen "Sådan aflæser frem- og returløbstemperatur på din varmemåler"

   

   

   

   

  Din motivationstarif beregnes ud fra årsafkølingen

  Fra varmeværket og affaldsforbrændingsanlægget pumpes der varmt fjernvarmevand ud til kunderne i et lukket rørsystem. Det sker med en fremløbstemperatur på mellem 55˚C og 80˚C, afhængigt af årstiden og udetemperaturen. Når fjernvarmevandet kommer retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi kunderne har trukket varme ud af vandet til opvarmning af ejendommen og brugsvandet.

  Årsafkølingen er forskellen på den gennemsnitlige fremløbstemperatur og den gennemsnitlige returløbstemperatur målt over et år. Det vil sige den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer ind i huset, og den temperatur det har, når det kommer ud af huset.

  Afkølingen af fjernvarmevandet varierer hen over året. Om vinteren, hvor alle har brug for varme, er afkølingen størst. Omvendt er afkølingen mindre om sommeren, hvor vi næsten kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad. Vi beregner derfor tariffen ud fra den gennemsnitlige afkøling – også kaldet årsafkølingen.

   

   

   

   

  Aflæs din motivationstarif

  Du kan finde din frem- og returløbstemperatur i skemaet og se, om du kan forvente at få et fradrag af den variable fjernvarmepris. 

  Vær opmærksom på at skemaet kun er vejledende.

  EKSEMPEL: En årlig gennemsnitlig fremløbstemperatur på 62 grader og en returløbstemperatur på 35 grader giver et fradrag på 1 procent af den variable varmepris.

   

  Derfor er beregningen kun vejledende

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du får resultatet af beregningen. Fx hvornår på året, du foretager beregningen, og hvordan vejret i perioden har været i forhold til "normalen".

  Da det er årsafkølingen (den gennemsnitlige afkøling for hele året), der danner grundlag for beregningen, bliver resultat mest nøjagtig, jo senere på året, du foretager beregningen. 

  • Foretager du beregningen først på året, hvor der har været mange dage med koldt vejr, og hvor du har brugt meget varmt vand i din ejendom, vil din afkøling være høj. Dette vil sandsynligvis give det resultat, at du får et fradrag på din varmeregning.
    
  • Foretager du beregningen midt på året, hvor der har været en mild vinter, et lunt forår og en varm sommer, har du sandsynligvis ikke brugt så meget varmt vand til at varme din ejendom op med. Dette medfører en lav afkøling, og beregningen vil sikkert give det resultat, at du skal betale et tillæg på din varmeregning.
    

  Sådan aflæser du din varmemåler

  I videoen "Sådan aflæser du din frem- og returløbstemperatur på din varmemåler" kan du se, hvordan du aflæser den øjeblikkelige og gennemsnitlige frem- og returløbstemperaturer (husk lyd).

  "Se videoen "Sådan aflæser du frem- og returløbstemperatur på din varmemåler"

   

  Du kan også se vejledningen til, hvordan du i øvrigt aflæser din varmemåler.

  • Klik på billedet af den type måler, der er opsat hos dig. Når du har åbnet vejledningen, ser du et billlede af måleren. Klik på pilen, der er til venstre for målerens skærm (display) for at få forklaringer på de oplysninger, der vises på din målers display.

  Kamstrup Multical 602

   

  Kamstrup Multical 603

   

  Gode varmevaner

  Følger du nedenstående råd, kan du være med til at sikre en lav gennemsnitlig returløbstemperatur på dit varmeanlæg.
   

  RADIATOREN
  Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.  Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.

  DET VARME VAND
  Har du en varmtvandsbeholder, skal temperaturen indstilles til 54-55 grader. Har du en brugsvandsveksler, skal temperaturen indstilles til max. 50 grader.

  TERMOSTATEN
  Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb,  og termostatens føler må ikke være tildækket.

  RETURLØBSTEMPERATUR
  Jo koldere returløbstemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

  TEMPERATUREN
  Kontroller temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde.

  GULVVARME
  Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage cirka et halvt døgn, før reguleringen af gulvvarme får virkning. Afbryd eventuelt gulvvarmen helt om sommerenved at slukke cirkulationspumpen og lukke for fremløb. Pumpen bør dog jævnligt startes kortvarigt for at hindre, at den sætter sig fast

   

  Fjernvarmens Serviceordning

  For at opnå en lav returløbstemperatur er det nødvendigt, at dit varmeanlæg er indstillet korrekt. For kun 1 kr. om dagen hjælper vi dig med at holde anlægget ajour, så du er sikret mod varme- og pengespild. Du betaler automotisk via din varmeregning. 

  Læs mere om Fjernvarmens Serviceordning her