Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme er gældende for forholdet mellem Forsyningen og kunden. 

Læs de "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme"