Almindelige bestemmelser

    Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme er gældende for forholdet mellem Forsyningen og kunden. 

    Læs de "Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme" gældende pr. 1. januar 2020